kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<<O>> Norinčiųjų įvesti tvarką visuomet būna daugiau, nei tų, kurie pasirengę jos laikytis.

Išeina žmonės mieli,
Šalia kurių gyvenai,
Kuriuos gerai pažinai,
Vardu vadinai...

 

PRO MEMORIA

2009 m. vasario 11 d. išėjo iš mūsų tarpo Ostoja herbo bajorė (registro Nr. 24, legitimuota 1995.04.08. ir 1998.03.21.), Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) senatorė, Garbės bajorė Irena Svetlauskienė (Vainauskaitė) . Ją išsivedė negailestingoji mirtis, kuri visiškai nežiūri į žmogaus amžių, jo jausmus, darbus, svajones. Jai neįdomu, ką tas žmogus myli, kas jį myli, ką jis daro, ir ką dar planuoja padaryti... Ji tiesiog su niekuo nesitardama, nederindama, pasirenka, nors mums atrodo, kad tas jos pasirinkimas yra neteisingas. Bet toks jau yra Dievo duotas ir gamtos surėdytas žmogaus gyvenimas: gimimas yra visada laukiamas, ilgas, o mirtis - visada netikėta, staigi ir be galo skaudi.

Irena gimė 1938 m. rugsėjo 12 d. Ostoja herbo bajoro Antano Vainausko ir Trzaska herbo bajoraitės Česlavos Pancežinskaitės šeimoje, puikiame Lietuvos kampelyje Kauno r. Šašių dvare. Deja, Irenos gyvenimas nebuvo rožėmis klotas. Ankstyva tėvo mirtis (1941 m.), sunkūs karo ir pokario metai skaudžiai palietė Vainauskų šeimą: stengiantis išvengti „nemokamos kelionės“ užkaltuose vagonuose į Sibiro platybes, Irenos mamai su trimis dukterimis teko bėgti iš namų, glaustis Kaune pas svetimus žmones. Irena čia mokėsi, 1957m. baigė Kauno 8 vidurinę mokyklą (dabartinę „Saulės“ gimnaziją). 1962 m. baigė Vilniaus Valstybinį Pedagoginį Institutą. Dirbo pedagoginį darbą, paskutiniuosius metus iki pensijos dirbo Vilniaus 23 vidurinėje mokykloje (dabar Ąžuolo) ir Vilniaus 41 vidurinėje mokykloje (dabar Karoliniškių gimnazija). Su vyru Stasiu Svetlausku užaugino du puikius vaikus: sūnų Rimvydą Svetlauską ir dukrą Inesą Svetlauskaitę Petkevičienę, LBKS narius, sulaukė būrelio anūkų.

Nuo 1993 m. Irena Svetlauskienė aktyviai dalyvavo Iniciatyvinės grupės veikloje bajorų sąjungai atkurti, organizuojant 1-jį sąjungos suvažiavimą. Dalyvavo visų LBKS suvažiavimų darbe ir kiekviename suvažiavime buvo renkama LBKS Senato nare. Irena aktyviai dalyvavo Vilniaus krašto ir visos Sąjungos veikloje, 1995-2000 m. buvo Vilniaus krašto kanclerė, 1994-2009 m. Vilniaus krašto Tarybos narė. Jos iniciatyva pradėtos organizuoti kasmetinės bajorų šventės „Bajorai ant žirgų“. 2004 m. jai suteiktas Garbės bajoro vardas.

Tačiau žmogaus gyvenimas - kaip krintanti žvaigždė – taip ryškiai švietė ir staiga užgeso. Irenos šeima ir artimieji neteko mylimo ir brangaus žmogaus, o mes netekome bičiulės ir kolegės, nepaprastai nuoširdžios, paprastos, be galo darbščios asmenybės. Žinome, kad žmogus yra tik žemės svečias ir turi jis sugrįžti namo, bet taip sunku išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas atgalios... Nepaprastai skaudu, kad bajorės Irenos Svetlauskienės niekada nebesusitiksime gyvenimo kelyje, kad liko daug jos suplanuotų ir neatliktų darbų visos LBKS labui. Tuo pačiu suprantame, kad mirtis - tai slenkstis, bet ne pabaiga. Nors visi esame bejėgiai prieš Likimą ir Mirtį, bet atmintis stipresnė. Mirtis visada liks bejėgė prieš gerą žmogaus atminimą, jo gražius darbus, kilnią širdį. Išėjusio žmogaus pradėtų darbų ir gerų sumanymų vykdymas - mūsų pareiga. Ta atmintis ir šviesa tegul amžinai išlieka gyva.


LBKS Vilniaus krašto bajorų vardu
Jonas Ragauskas
Elona Varanauskienė
Bronislovas Vonsavičius


Iš veiklos

2003-03-01 2003-01-04 2005-10-22

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 162 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
Antakalnio g. 76, Vilnius, LT-10206 Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click