kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<> Laisvė - tai ne tada, kai gali daryti ką nori. Laisvė yra tada, kai gali nedaryti to, ko nenori.

 


     2015 m. sausio 2 d.  baigdama 91-sius savo gyvenimo metus mirė LBKS narė nuo 1999 metų Elena Andrulienė Jasėnienė, rej. Nr 853, h.Pogonia IV, Vambutų giminė.
Elena Andrulienė — Jasėnienė gimė 1923.03.20 Panevėžio apskr., Jotainių dvaro sodininko šeimoje.
     1951m. baigė Vilniaus akušerių mokyklą. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, nuo 1967 m. LTSR Vilniaus bendrijos valdybos narė (1973-2001). Tapytojų sekcijos pirmininkė (1973-2003 m.), žurnalo „Rankdarbiai“ red. kolegijos narė, LTSR meno saviveiklos žymūnė (1972 m.), apdovanota LTSR kultūros žymūno ženklu (1983 m.).
Surengė 12 personalinių parodų - vieną 1984 m. Budapešte. Dalyvavo parodose Indijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Latvijoje, Japonijoje. Yra paskelbusi apie 600 publikacijų Lietuvos tautodailės klausimais (reportažai, apybraižos, problematika,).
     Iš profesijos akušerė, 50-aisiais savo gyvenimo metais prisiminė savo svajonę, pradėjo tapyti, - įstojo į Lietuvos tautodailinkų sąjungą.
     ir kaip ji pati apie save rašė: „... Sėdėjau prie meldais apžėlusio seno tvenkinio, basomis kojomis teliūskuodama vandenį. Buvo pati vasaros pradžia. Vidudienį nuo saulės kaitros net seno parko medžiai nelingavo. Atsklido gegutės kukavimas. Tyla ir ramybė manyje kėlė nerimą, ilgesį...
     Tai pirmieji įspūdžiai, patirti gamtoje ir su prisiminimais atsklidę iš ankstyvos vaikystės. Ir vėliau, ir visą gyvenimą giliai jaučiau gamtos didybės grožį. Ir ne tik ten, kur jis akivaizdus, kaip krištolo skambėjimas ar rožės žydėjimas. Įžvelgdavau grožį mus supančioje buityje, kasdieniniuose paprastuose daiktuose, kaimo grytelėje su palangėje žydinčiomis piliarožėmis, pievomis nulingavusiame vieškelyje, molio ąsotėlyje su įmerkta lauko gėlių puokšte. Matyti daiktai ar vaizdai susikomponuodavo į apibrėžtą kompoziciją. Nuo tada pamėgau piešti. Buvau romantikė ir savo ateitį siejau su daile. Lieti akvareles pradėjau jaunystėje, o vėliau... širdyje išpuoselėta, mintyse subrandinta tapyba išsiliejo paveiksluose apie 50-tuosius mano gyvenimo metus. Per penkiolika metų sukūriau ir atkartojau virš 1000 paveikslų“ -  ištrauka iš jos 1998 m. parodos bukleto.
     Tai nesibaigė 15-iais kūrybos metais. Elena tapė toliau. Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymu 2005m. spalio 25 d. suteiktas meno kūrėjo statusas. 2006.02.09 suteiktas LTS Vilniaus bendrijos Garbės nario vardas. Laikraštyje „Lietuvos aide“ kartu su dukra Audrone propagavo Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą, nušviesdama jos kultūrinės veiklos renginius. Paskutinė paroda buvo organizuota jos 85-jo jubiliejaus proga 2008 m. ...

Legitimuota buvo 1999 metais pagal pirmąjį vyrą, kurio motina buvo bajoraitė Stanislava Vambutaitė (von Vambut giminė)
     Velionė atgulė Lietuvos žemėje 2015 m. sausio 5 d. Palaidota šalia savo pirmojo vyro Viršuliškių kapinėse Šviesus Elenos atminimas išliks  ją pažinojusių atmintyje.

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 165 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
Antakalnio g. 76, Vilnius, LT-10206 Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click