kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<<O>>   Žodis gali įžeisti, o žodynas - užmušti.

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS

GARBĖS BAJORO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato
2004 m. balandžio 17 d. nutarimu

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai numato:

1.1. LBKS Garbės bajoro vardo suteikimo ir praradimo pagrindus bei tvarką;
1.2. LBKS Garbės bajoro teises ir pareigas.

II. GARBĖS BAJORO VARDO SUTEIKIMO PAGRINDAS IR TVARKA

2. LBKS Garbės bajoro vardas gali būti suteikiamas LBKS nariams, kurie Sąjungos nariais yra ne mažiau kaip 5 metai ir turi ypatingų nuopelnų LBKS.

3. Ypatingais nuopelnais LBKS laikomas aktyvus dalyvavimas Sąjungos veikloje, jos valdymo organuose ir padariusiems didelį indėlį organizacijos garsinimui Lietuvoje bei užsienyje, o taip pat LBKS įtakos visuomenėje didinimui.

4. LBKS Garbės bajoro vardas negali būti suteikiamas asmenims, kurie veikė prieš Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, jos suverenitetą ar teritorinį vientisumą arba yra teisti už tyčinius nusikaltimus ir teistumas nėra išnykęs įstatymų nustatyta tvarka.

5. LBKS Garbės bajoro vardą suteikia LBKS Seimas Senato teikimu 2/3 Seime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.

6. Siūlyti Senatui kandidatus LBKS Garbės bajoro vardui suteikti gali:

6.1. LBKS Vadovybė;
6.2. LBKS Senato nariai;
6.3. kraštas (apskritis) savo tarybos sprendimu

7. Kandidatus LBKS Garbės bajoro vardui gauti tvirtina Sąjungos Senatas 2/3 Senato narių balsų dauguma.

8. Seimo patvirtintiems LBKS Garbės bajorams yra įteikiamas LBKS Garbės bajoro vardo suteikimo aktas ir atminimo ženklas. LBKS Garbės bajoro portretinė nuotrauka yra patalpinama Bajorų rūmų menėje.

III. GARBĖS BAJORO VARDO PRARADIMO PAGRINDAI IR TVARKA

9. Asmuo praranda Garbės bajoro vardą, jei Senatas 2/3 visų narių balsų dauguma priima sprendimą, jog tam tikras jo poelgis yra nesuderinamas su LBKS Garbės bajoro vardu.

10. 9 straipsnyje numatytą sprendimą Senatas priima 6 straipsnyje numatytų subjektų teikimu.

IV. GARBĖS BAJORO TEISĖS IR PAREIGOS

11. LBKS Garbės bajoro vardą įgiję asmenys turi šias teises:

11.1. dalyvauti LBKS Senato, kraštų Tarybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis;
11.2. teikti siūlymus LBKS vadovybei dėl Sąjungos veiklos.

12. LBKS Senatas, remdamasis 6 straipsnio numatytų subjektų teikimu, Garbės bajoro vardą įgijusiems asmenims gali suteikti kitas LBKS Statutui neprieštaraujančias specialiąsias teises ar lengvatas.

13. LBKS Garbės bajorai turi:

13.1. propaguoti šalyje bei užsienyje Lietuvos bajoriškąsias vertybes;
13.2. aktyviai dalyvauti LBKS veikloje ir remti jos organizuojamas priemones;
13.3. pagal galimybes organizuoti materialinę – finansinę paramą LBKS reikmėms.

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 99 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click