kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<<O>>   Niekada nesiginčykite su kvailiu, nes kiti gali nepastebėti skirtumo.

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS
GARBĖS NARIO SUTEIKIMO NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato
2004 m. kovo 6 d. nutarimu

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai numato:

1.1. LBKS Garbės nario vardo suteikimo ir praradimo pagrindus bei tvarką;
1.2. LBKS Garbės nario teises ir pareigas.

II. GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO TVARKA

2. LBKS Garbės nario vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos piliečiams bei užsieniečiams, kurie turi ypatingų nuopelnų LBKS, bet nėra LBKS nariai.

3. Ypatingais nuopelnais LBKS laikomas aktyvus organizacijos garsinimas Lietuvoje bei užsienyje ar jos įtakos visuomenėje didinimas.

4. LBKS Garbės nario vardas negali būti teikiamas asmenims, kurie aktyviai veikė prieš Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, jos suverenitetą ar teritorinį vientisumą arba yra teisti už tyčinius nusikaltimus ir teistumas nėra išnykęs įstatymų nustatyta tvarka.

5. LBKS Garbės nario vardą suteikia Sąjungos Senatas 2/3 visų narių balsų dauguma.

6. Siūlyti kandidatus LBKS Garbės nario vardui suteikti gali:


6.1. LBKS Vadovybė;
6.2. LBKS Senato nariai;
6.3. kraštas (apskritis) savo tarybos nutarimu.

7. Senato patvirtintiems LBKS Garbės nariams yra įteikiamas LBKS Garbės nario vardo suteikimo aktas ir LBKS ženklelis.

III. GARBĖS NARIO VARDO PRARADIMO PAGRINDAI IR TVARKA

8. Asmuo praranda Garbės nario vardą, jei Senatas 2/3 visų narių balsų dauguma priima atitinkamą nutarimą.

9. Šio straipsnio 1 dalyje numatytą sprendimą Senatas priima 6 straipsnio numatytų subjektų teikimu.

IV. GARBĖS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

10. LBKS Garbės nariai turi teisę:

10.1. dalyvauti LBKS kultūriniuose renginiuose vienodomis teisėmis su LBKS nariais;
10.2. teikti siūlymus LBKS vadovybei dėl Sąjungos veiklos.

11. LBKS Senatas, remdamasi 6 straipsnio numatytų subjektų teikimu, gali suteikti LBKS Garbės nariams ir kitas LBKS Statutui neprieštaraujančias specialiąsias teises ar lengvatas.

12. LBKS Garbės nariai yra įpareigoti:

12.1. propaguoti šalyje bei užsienyje Lietuvos bajoriškąsias vertybes;

12.2. aktyviai dalyvauti LBKS veikloje ir remti jos organizuojamas priemones;

12.3. pagal galimybes organizuoti materialinę – finansinę paramą LBKS reikmėms.

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 100 svečių ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click