logo SU pav herbu

Gediminas kviečia!

Baigiamas įgyvendinti 2022 m. LBKS inicijuotas projektas – vieno iš LBKS steigėjų, skulptoriaus prof. Konstantino Bogdano sukurtos kunigaikščio Gedimino skulptūros modelio liejimas iš bronzos. Bronzinė Gedimino skulptūra bus pastatyta Vilniuje, Valdovų rūmuose, autentiškoje Žemutinės pilies archeologinių kasinėjimų teritorijoje.

Bajorų iškyla „Vasaros palydos“

Astronominis ruduo atkeliaus po savaitės. Gal todėl bajorų iškylos dieną dar lepino saulė, vaiskus dangus ir gaivus oras, o laiko švytuoklė smagiai tapė vasaros peizažą.

Gera žinia: Gedimino skulptūra bus pastatyta Valdovų rūmuose

2023 m. rugpjūčio 9 d.

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (LBKS) dar 2022 m. inicijavo vieno iš LBKS steigėjų, iškilaus lietuvių skulptoriaus prof. Konstantino Bogdano sukurtos LDK didžiojo kunigaikščio Gedimino skulptūros modelio, saugomo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje, liejimą iš bronzos ir pastatymą Vilniuje.

Ekskursija „Istorijos iš nuskendusio Nemuno slėnio“

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos renginys – dalyvavo Vilniaus ir Kauno kraštų bajorai, organizatorė LBKS vado pavaduotoja kultūrai Aelita Bielinytė, 2023 m. liepos 29 d.

 „Istorijos iš nuskendusio Nemuno slėnio“ – tai netradicinė kelionė į nuskendusį Nemuno slėnį. „Samylų pusiasalyje“ prie Kauno marių, kur dar gyvena dugniečiai, kur tebeskamba jų dainos (2009 m. jos buvo įtrauktos į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą).