Bajorų herbai Grifas – Korsakas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narių herbai (Grifas – Korsakas)
Coat of Arms of the Lithuanian Royal Union of Nobility Members'

2006-12-09 Senato posėdyje nutarta:
Bajorystės pripažinimo aktuose naudoti herbus pagal Tadeusz Gajl'io herbyną. Gautas autoriaus sutikimas.


Grifas Gulbė gžymala hipocentauras
Grifas Gulbė Gžymala Hipocentauras
Batavičių, Bytautų, Butavičių,
Daujotų, Dowiatt, Gedminų, Kaveckų
Blinstrubų, Gaižauskų, Jagelavičių,
Kaktavičių, Marcinkevičių, Martusevičių,
Mingailų, Miniotų, Nekvedavičių,
Pluščauskų, Senkevičių, Tolvaišų,
Tomaševičių, Urbonavičių, Vaidotų,
Vonsavičių, Vonsovičių, Zubavičių,
Kulviečių
Žutautų, Grudzinskių, Pribušauskų,
Pšibišauskų, Pšibiliauskų
Gedgaudų, Giedraičių
Jelita Jurų katinas Kapas Karp

Jelita

Jūrų katinas Kapas Karpis

Gedvilų, Godelių, Misevičių, Skokauskų

Vaišvilų Andruškevičių, Jautakų, Kasparavičių,
Stankevičių, Šimkevičių, Bielovolskių,
Žadeikų
Karpių

Kierdeja

Topor

komaras

korčakas

Kerdeja

Kirvis

Komaras

Korsakas

Dimšų

Abakevičių, Butrimų-Straupų,
Didrikų, Dranseikų,
Ežerskų, Hofmanų,
Ivanauskų, Nekrašų,
Norvidų, Skirgailų,
Songailų, Tauginų

Komarų

Korsakų, Korzonų