logo SU pav herbu

Bajoro ir Vado priesaikos

Bajoro priesaika

Aš --------------------------------------------------------------------------herbo Lietuvos bajoras


Gerbdamas tėvų ir protėvių šventą atminimą, mūsų bajorijos istoriją, kultūrą ir tradicijas, visų akivaizdoje iškilmingai prisiekiu:
Šventai saugoti Lietuvos Nepriklausomybę, ginti savo tautos ir jos piliečių garbę, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos.
Būti ištikimas laisvės, demokratijos, tiesos, garbės, orumo principams.

Visur ir visada būti kilniu ir garbingu piliečiu, remti Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą, vadovautis jos Statutu.

Tepadeda man Dievas!

Legitimuotiems nariams dėl svarbių priežasčių negalintiems dalyvauti iškilmingoje aktų teikimo ceremonijoje: reikės perskaityti priesaiką LBKS kanclerio organizuotame susitikime nuotoliniu būdu, atsisiųsti ir užpildyti pasirašytą priesaiką (lietuvių ir anglų kalba).

 

 ornamentas

 

Lietuvos bajorų krališkosios sąjungos vado priesaika

 

 

Aš __________________________________________ herbo Lietuvos bajoras

         (būtina nurodyti savo vardą, pavardę ir herbo pavadinimą)

gerbdamas tėvų ir protėvių šventą atminimą, mūsų bajorijos istoriją, kultūrą ir tradicijas,

visų akivaizdoje iškilmingai prisiekiu:

šventai saugoti Lietuvos Nepriklausomybę, ginti savo tautos ir jos piliečių garbę, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos.

Prisiekiu būti ištikimas laisvės, demokratijos, tiesos, garbės, orumo principams, visur ir visada būti kilniu ir garbingu piliečiu, remti Lietuvos Bajorų Karališkąją Sąjungą, vadovautis jos Įstatais ir Statutu.

Prisiekiu deramai vykdyti man patikėtas Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos Vado pareigas, tinkamai organizuoti Sąjungos veiklą, garbingai ją atstovauti visose valstybinėse, visuomeninėse ir kitose organizacijose Lietuvoje ir užsienyje.

Tepadeda man Dievas!

atsisiųsti ir užpildyti priesaiką