Perlio Vaisietos dekretas Nr. 2022-04 dėl Garbės bajoro vardo suteikimo

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado dekretas dėl Garbės bajoro vardo suteikimo

Šiuo dekretu papildomas Garbės bajorų sąrašas