2023 m. legitimuoti nauji LBKS nariai

Legitimuota pagal

LEGITIMACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLĄ, 2023-05-30 Nr. 9

LEGITIMIZED on 30-05-2023

Bendžiuvienė Satkauskaitė Irena, Vincento d.
Budėnienė Violeta, Vladislovo d.
Česnauskaitė Austėja, Tado d.
Girčienė Rakauskaitė Eglė, Stanislovo Vytauto d.
Gudienė Laukaitytė Akvilė, Arūno d.
Jankauskas Martynas, Kęstučio s.
Jankauskienė Ščeponavičiūtė Jurgita, Kazimiero Algirdo d.

Jefremovė Kaučikaitė Laura, Šarūno d.
Kaučikaitė Kamilė, Šarūno d.
Kaučikas Šarūnas, Antano s.
Kaučikienė Laurinavičiūtė Elena, Prano d.
Knystautas Juozapas, Lino s.
Kriščiūnienė Jakutytė Agota, Lino d.
Laukaitienė Žymantaitė Danutė, Mečislovo d.
Laurinavičius Raimundas, Antano s.
Lenčiauskienė Pažiūraitė Vitalija, Marijono Jono d.
Leščinskas Vidas, Algimanto s.
Margeris Rokas, Vaidevučio s.
Morkevičienė Skurulsklytė Marytė, Adolfo d.
Pagojienė Piepuolytė Regina, Alfonso s.
Pagojus Rimantas, Stepono s.
Pagojus Saulius, Stepono s.
Pažiūra Mindaugas, Marijono s.
Pažiūraitė Ieva, Mindaugo d.
Pažiūrienė Pepolytė Alfreda, Alfonso d.
Piepolis Darius, Vytauto s.
Piepolis Marius, Vytauto s.
Piepolis Vytautas, Alfonso s.
Pocienė Jasulaitytė Lijana, Rimo d.
Pocienė Orvydaitė Kristina, Antano d.
Pocius Argailas Justas, Pauliaus s.
Pocius Mėčius, Antano s.
Pocius Paulius, Mėčiaus s.
Pociūtė Rasa, Petro d.
Pociuvienė Piepolytė Nijolė, Alfonso d.
Pukelytė Austėja, Arūno d.
Račyla Žilvinas, Gintaro s.
Račylaitė Augusta, Gintaro d.
Radvilavičienė Rakauskaitė Antanina Aldona, Antano d.
Rakauskas Darius, Stanislovo Vytauto s.
Rakauskas Stanislovas Vytautas, Antano s.
Rimkevičius Artūras Raimondas, Vytauto s.
Rimkevičius Danielius Rimas, Antano s.
Rimkevičius Deivydas, Danieliaus Rimo s.
Rimkevičius Kęstutis Danielius, Danieliaus Rimo s.
Rimkevičius Luka, Artūro Raimondo s.
Rimkevičius Marijus, Danieliaus Rimo s.
Rimkevičiūtė Morta, Marijaus d.
Sakalauskas Mantvydas, Vidmanto s.
Sakalauskas Vytenis, Vidmanto s.
Satkauskas Eugenijus Rimantas, Vinco s.
Ščeponavičius Kazimieras Algirdas, Kazimiero s.
Ščeponavičiūtė Sigla, Kazimiero Algirdo d.
Šileikaitė Agnė, Egidijaus d.
Simonavičius Marius, Alfredo s.
Simonavičius Tomas, Alfredo s.
Strainienė Trijonytė  Inga, Alekso d.
Thompson Alexa Brigita, Timothy Norman d.
Thompson Dana Surdenas, Gedimino d.

ornam apv

Legitimuota pagal
LEGITIMACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLĄ, 2023-03-01 Nr. 8

LEGITIMIZED on 01/03/2023

Čižauskienė Krikštanavičiūtė Rita
Danusevičius Darius
Danusevičius Julius
Dargevičius Algirdas
Dunn Šmitaitė Irena
Gintautė Visokinskaitė Aistė
Jankauskienė Šikšniūtė Jovita
Korsakas Aidas
Laurynienė Danusevičiūtė Nijolė
Mažutavičius Robertas
Miškinė Šliogerytė Karolina
Rimkuvienė Krikštanavičiūtė Salomėja
Šliogerytė Paulina
Šmitaitė Nijolė
Stefanovičė Kalužonytė Justina
Gintautė Visokinskaitė Aistė
Visokinskas Ainis
Zarauskas Vincentas
Žalakevičius Julius
Žalakevičius Mečislovas
Žalakevičiūtė Rasa

 

 

Naujai legitimuoti LBKS nariai, kurie priduodami dokumentus pateikė savo el.pašto adresą, yra įtraukti į LBKS, o vilniečiai ir į VKBS susirašinėjimo grupes. Nepateikę kontaktinių adresų negaus informacinių laiškų. Nepateikę, bet naudojantys el.paštą, prašom parašyti (niekada ne vėlu) tinklaraštininkei Audronei Musteikienei.

Sužinojus, kad asmuo legitimuotas, būtina sumokėti likusius 115 € (pensininkams ir studentams - 60 € ) už akto pagaminimą, stojamąjį ir einamųjų metų nario mokesčius savo kraštuose.

Visi nauji nariai būna įregistruoti LBKS narių registre pagal tai, kuriuose kraštuose padavė dokumentus legitimuotis.
Jei tėvai su vaikais, ar vaikai su tėvais legitimavosi ne savame krašte, bet ateityje norės dalyvauti savo krašto veikloje pagal gyvenamą vietą, prašome pranešti LBKS registro vedėjai Audronei Musteikienei. Tokiu atveju reikalinga parašyti pareiškimą krašto vadovybei (kopiją - Registro vedėjai) ir kitais metais nario mokestį mokėti naujame krašte.

Dėl Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo prašome sekti ir skelbimus svetainėje.