Kviečiame prenumeruoti 2023 m. žurnalą „Lietuvos bajoras“

Jau pasirodė šių metų istorijos ir kultūros žurnalas „Lietuvos bajoras“. Visus, besidominčius bajorystės temomis ir naujienomis apie Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos veiklą, kviečiame prenumeruoti naujausią leidinį. Žurnalą nuo 1995-ųjų vieną kartą per metus leidžia LBKS, žurnalo vyr. redaktorius – Leonas Peleckis-Kaktavičius, h. Gulbė.

Nuotraukoje – atkurto istorinio XVI a. koklio, kuriame pavaizduotas Abiejų Tautų Respublikos herbas, kopija, atspausdinta praėjusių metų žurnalo „Lietuvos bajoras“ ketvirtajame viršelyje.

Prenumeruodami žurnalą „Lietuvos bajoras“, paremsite LBKS veiklą. Minimali parama už žurnalą su pristatymu: 12 Eur/vnt. – Lietuvoje ir ES ribose, 15 Eur/vnt. – už ES ribų.

Maloniai prašome apie savo pageidavimą įsigyti žurnalą informuoti el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., nurodant žurnalų kiekį ir tikslų adresą, kuriuo jį reikėtų pristatyti, bei atlikus pavedimą („Parama LBKS“), rekvizitai:

LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius Luminor|DNB

A/s LT374010051004930240  /  SWIFT: AGBLLT2X

Prenumeratoriui žurnalas pristatomas nemokamai, terminas – nuo 2024 m. sausio 31 dienos. Pageidaujantiems atsiimti žurnalą Vilniuje, jo kaina – 10 eurų. Kreiptis į Vitaliją Sakalauskienę tel. +370 646 20731 arba el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Norintys įsigyti ankstesnių metų žurnalus „Lietuvos bajoras“, gali kreiptis el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šių žurnalų kiekis yra ribotas, todėl jų pristatymo galimybės derinamos individualiai.

2023 m. Nr. 29 žurnalo „Lietuvos bajoras“ turinys

Redaktoriaus skiltis skirta Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) jubiliejaus iškilmėms. Prabėgo trys dešimtmečiai, kai 1993 m. gruodžio 23 d. į pirmąjį susirinkimą atvyko 11 iniciatorių, nutarusių įsteigti Lietuvos bajorų palikuonių sąjungą. (...) Per tuos 30 metų daug veikta ir nuveikta. (...)

„Aktualijų“ rubriką pradeda LBKS vado Perlio Vaisietos ataskaitinė kalba gegužės 20 d. Seime. (...) Rubriką pratęsia pasakojimas apie neįkainojamą dovaną iš Rusijos atakuojamo Lvivo – Ukrainos dailės šedevrus, rodytus Valdovų rūmuose. Čia ir Dalios Martusevičiūtės reportažas iš Žalgirio mūšio paminėjimo Griunvalde.

Į tradicinius „Lietuvos bajoro“ anketos klausimus atsako mūsų Sąjungos bičiulis, LBKS Garbės narys karo istorikas prof. dr. Valdas Rakutis.

„Atminties“ rubrika primena, jog Barborai Radvilaitei – 500 metų, jos atminimą pagerbti buvo atvykęs kunigaikštis Motiejus Radvila. Kitas svarbias datas primena Virginija Šiukščienė („1863–1864 m. sukilimo atmintis“) ir Dangiras Mačiulis bei Darius Staliūnas, papasakoję apie žiauriąsias Kražių skerdynes.

Kaip visada, turininga rubrika „Istorinės atminties lobynas“. Skaitytojai jau spėjo įsidėmėti istorikės iš JAV Violetos Rutkauskienės pavardę – ši autorė pasaulio archyvuose ir muziejuose vis suranda tai, apie ką neretai tik pasvajoti galima. Panašus ir naujausias rašinys – „Lietuvos Karaliaus atvaizdas. Karaliaus ir Karalystės simboliai“.

Žygimanto Augusto gobelenų kolekcijai – ypatingo grožio meno kūriniams, gimusiems prieš pusę tūkstančio metų,  skirtas Monikos Petrulienės pasakojimas. Turbūt nėra mūsų Sąjungoje žmogaus, kuris, ieškodamas savo protėvių šaknų, nebūtų susidūręs su archyvare Neringa Češkevičiūte. „Lietuvos valstybės archyvuose – 120 km dokumentų“, – taip vadinasi pokalbis su šia įdomia asmenybe. O prof. dr. Libertas Klimka šįkart pasakoja apie pirmuosius Lietuvos mokytojus ir jų vedlį Jeronimą Strojnovskį.

„Meno ir istorijos“ puslapiuose – Dr. Vydo Dolinsko straipsnis „Tris Jogailaičius vaizduojantis paveikslas  atskleidžia intriguojančią Europos istoriją“. O Valdovų rūmų darbuotojos Monikos Petrulienės tekstas „Neįtikėtina paveikslo istorija“ beveik detektyvas.

Nėra abejonių – „Istorijos ir šiandienos“ rubriką pradedantis rašytojas, mokslų daktaras Algimantas Bučys nė vieną skaitytoją nepaliks abejingą – jo studija „Lietuvos karaliai Lietuvos istorijoje: faktai prieš mitus“ ypatingos prabos. O studijos kaimynystėje pora įdomių informacijų – apie valdovo dvaro tradicijas atgijusias muziejuje ir princo Luitpoldo Ruprechto Heinricho viešnagę Lietuvoje, Lietuvos valdovų ryšius su Bavarija.

„Pasirinkimus lemia sutikti žmonės ir knygos“, – tvirtina Vilniaus universiteto profesorė, Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui, herbo Vanagas bajorė Sonata Jarmolaitė, pokalbis su ja spausdinamas „Mokslo“ rubrikoje. (...)

„Literatūros ir meno“ puslapiuose – Giedrės Bulotaitės eilėraščių ciklas „Sapnų punktyrai“, jos pačios iliustruotas. Jubiliejaus išvakarėse malonu pasidžiaugti, kad Giedrė buvo tarp vienuolikos iniciatorių, prieš 30 metų nutarusių įsteigti Lietuvos bajorų palikuonių sąjungą.

Šįkart pristatomos dvi knygos. Eduardas Urba rašo apie per anksti šią Žemę palikusį talentingą rašytoją ir mokslininką, hiperpoliglotą, herbo Gulbė bajorą Mindaugą Peleckį (1975–2023)  ir jam skirtą leidinį „Mindaugo lobynai“.  Kitas pasakojimas –  apie karikatūrų bei šaržų knygą išleidusį Amalijų Narbutą.

„Vienos giminės pėdsakais“ siūlo pakeliauti Virgilijus Lukošius („Senoji Žemaitijos bajorų Druktenių giminė“).  Išskirtinio dėmesio verti prof. dr. Ritos Trimonienės moksliniai tyrinėjimai, skirti bajorijai.

„Atgarsiai“ skirti Vilniaus krašto bajorų išvykoms į pasaulio operos teatrus, kartu aplankant tų kraštų įžymybes. Apie tai pasakoja viena šio vertingo sumanymo puoselėtoja bajorė Daina Janilionienė. LBKS kroniką parengė Audronė Musteikienė.

Pirmajame žurnalo viršelyje – bajoro Ignaco Račkausko šeima. I. Račkauskas buvo apkaltintas suorganizavęs Pociūnėlių (Panevėžio apskr..) bajorus dalyvauti sukilime ir prisidėjęs prie Antano Mackevičiaus sukilėlių būrio. Už tai su šeima ištremtas Į Sibirą, kur ir mirė. Ketvirtajame viršelyje – Antano Krištopaičio (1921–2011) akvarelė „Kernavė. Ąžuolas „Mindaugo sostas“.

SUMMARY

Editor's column is dedicated to the jubilee festivities of the Royal Lithuanian Union of Nobility (RLUN). Three decades had passed when, on December 23rd, 1993, 11 initiators arrived at the first meeting and decided to establish a union of the descendants of the Lithuanian nobility. (...) During those thirty years, a lot has been done and implemented. (...)

The column of topicalities begins with the reporting speech of Perlis Vaisieta, the head of the RLUN, delivered at the parliament on May 20th. (...) The column continues with a story about a priceless gift from Lviv, under attack from Russia, in the form of masterpieces of Ukrainian fine art displayed in the Palace of the Grand Dukes of Lithuania. Here is Dalia Martusevičiūtė's report from the commemoration of the Battle of Žalgiris in Grunwald.

The traditional questions in the questionnaire are answered by our Union's friend, Honorary Member of the LBKS, military historian Prof. Dr. Valdas Rakutis.

The "Memory" column reminds us that Barbara Radvilaitė is 500 years old, and Duke Motiejus Radvila came to honor her memory. Other important dates are recalled by Virginija Šiukščienė ("Memory of the 1863–1864 Uprising") and Dangiras Mačiulis and Darius Staliūnas, who talk about the brutal Kražiai massacre.

The "Treasury of Historical Memory" section is content-rich, as always. Readers have already taken note of the name of Violeta Rutkauskienė, a historian from the USA – this author is always finding in the world's archives and museums what one can often only dream about. Similar is the latest essay, "The Image of the King of Lithuania. Symbols of the King and the Kingdom".

Monika Petrulienė's story is dedicated to the collection of tapestries of Sigismund Augustus – works of art of exquisite beauty, born half a thousand years ago. There is probably not a single person in our Union who has not come across the archivist Neringa Češkevičiūtė in search of her ancestral roots. "120 km of documents in the Lithuanian State Archives" is the title of the interview with this exciting personality. Prof. Dr. Libertas Klimka discusses the first Lithuanian teachers and their leader, Hieronim Stroynowski.

In the pages of "Art and History," – an article by Dr. Vydas Dolinskas, "A painting depicting the Three Jogailaitis reveals an intriguing European history." The text "The Incredible Story of the Painting" by Monika Petrulienė, an employee of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania, is almost a detective story.

There is no doubt that Algimantas Bučys, a writer Doctor of Science who is starting the "History and Today" column, will not leave any reader indifferent – his study "The Kings of Lithuania in the History of Lithuania: Facts versus Myths" is of a remarkable quality. In the vicinity of the study, there are a couple of exciting pieces of information - about the ruler's court traditions revived in the museum and the visit of Prince Ruprecht Heinrich of Luitpold to Lithuania, and about the links between the Lithuanian rulers and Bavaria.

"Choices are determined by the people and books you meet," says Sonata Jarmolaitė, professor at Vilnius University, deputy director of the National Cancer Institute, noblewoman of the coat of arms Vanagas, and our interview with her is published in the "Science" section. (...)

This time, two books are presented. Eduardas Urba writes about Mindaugas Peleckis (1975–2023), a talented writer and scientist, hyperpolyglot, a nobleman of the coat of arms Gulbė, who left this Earth too early, and the publication "Treasures of Mindaugas" dedicated to him. Another story is about Amalijus Narbutas, who published a book of caricatures and cartoons. Virgilijus Lukošius ("The Old Family of the Žemaitija Nobility Druktenys") offers a journey “Along the Footsteps of One Family ."The research of Prof. Dr. Rita Trimoniene on the nobility deserves special attention.

"Echoes" is devoted to the trips of the Vilnius Region nobility to opera theatres around the world, together with visits to the sights of those regions. Daina Janilionienė, one of the promoters of this worthy cause, talks about it. Audronė Musteikienė prepared the chronicle of the RLUN.

The magazine's first cover features the family of Ignacas Račkauskas, a landowner. I. Račkauskas was accused of having organized the nobility of Pociūnėliai (Panevėžys county) to participate in the uprising and of having joined Antanas Mackevičius' rebel squad. For this, he and his family were exiled to Siberia, where he died. On the fourth cover is a watercolor by Antanas Krištopaitis (1921–2011) "Kernavė. The oak tree "Throne of Mindaugas".

Į anglų kalbą vertė Tadas Tvarijonas

LBKS informacija