Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senatas Nr. 24-4

LBKS herbas 500

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

Gerbiamieji Senatoriai,

Kviečiu Jus į Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdį, kuris vyks  2024 m. vasario 16 d. 11.30 val. Tauragėje, Dariaus ir Girėno g. 5, Pilies menėje.

DIENOTVARKĖ

11:30–12:00 Lietuvos valstybės dienos minėjimas, padedant vainiką prie V. Kudirkos paminklo, „Tautiškos giesmės“ giedojimas.

12:00–12:05 Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos naujo senatoriaus skyrimas LBKKS teikimu (Senato darbo reglamentas II.3).

12:05–12:15 LBKS Garbės teismo narių skyrimas (LBKS įstatai VII.13.3).

12:15–12:40 LBKS 2023 m. biudžeto vykdymo pristatymas ir tvirtinimas. Pristato kancleris S. Dobilinskas.

12:40–13:00 Legitimacijos tarybos protokolo Nr.10 pristatymas ir tvirtinimas. Pristato Legitimacijos tarybos pirmininkas.

13:00–14:00   Pietų pertrauka

14:00–14:30 LBKS 2024 m. biudžeto pristatymas ir tvirtinimas. Pristato LBKS kancleris S. Dobilinskas.

14:30–15:00 Sprendimas dėl bajoriškos kilmės nustatymo tvarkos ir principų. Pranešėjai: senatorius A. Baškys, LBKS VLS vadas S. Dobilinskas.

15:00–15:30   Kiti klausimai – pasisakymai, paklausimai, diskusijos. 

                                     Pagarbiai,

                                     Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos 

                                     Senato maršalka Stasys Knystautas