SENATO POSĖDIS

Gerbiamieji Senatoriai,

2023 m. lapkričio 25 d., šeštadienį, 12.00 val. Kaune (J. Gruodžio g. 21, Best Western Santaka Hotel) vyks trečiasis Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdis. Registracija – 11.45 val.

DIENOTVARKĖ:

12.00–12.30 – Detalus 2023 metų biudžeto vykdymas. 

Pristato LBKS kancleris Sigitas Dobilinskas

12.30–13.15 – Diskusija apie asmenų bajoriškos kilmės nustatymo tvarką ir principus, taip pat apie LBKS Legitimacijos tarybos darbo reglamento tobulinimą.

Pranešėjai: LBKS kancleris Sigitas Dobilinskas, LBKS vado pavaduotojas Aidas Baškys

13.15–13.30 – Siūlymai dėl 2024 metų biudžeto sandaros.

13.30–13.50 – LBKS Naujametinio pokylio aptarimas.

Pristato LBKS vado pavaduotoja Irena Didžiulienė

13.50–14.00 – Kiti klausimai (pasisakymai, paklausimai, pasiūlymai).

14.00–15.00 – Pietūs Best Western viešbučio restorane.

Pagarbiai,

LBKS Senato maršalka Stasys Knystautas

PS

Pranešėjų prašau informaciją apie pristatomus dienotvarkės klausimus, taip pat siūlymus dėl svarbių posėdžio klausimų pateikti į Senato puslapį iki lapkričio 18 d.

Labai prašau LBKS kraštų senatorius tinkamai suplanuoti kelionės laiką, kad posėdis įvyktų tiksliai numatytu laiku ir pagal reglamentą.