Paieška

 

Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų. Lietuvos bajorų draugijos (LBD), veikusios 1928 – 1940 m. ir kurios veiklą nutraukė Lietuvos okupacija,  įstatų pagrindu atkurta Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga yra pilnateisė LBD tradicijų tęsėja.

2019 metų gruodžio 7 dieną šaukiamas eilinis Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdis.

Posėdžio vieta - Vilnius, ....

Dienotvarkė:

 1. Vilniaus krašto bajorų sąjungos motyvuotas pareiškimas dėl Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos įstatų tikslinimo ir keitimo.
  Pristato: VKBS vadė Elona Varanauskienė.
 2. 2020 metų Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos finansavimo politikos patvirtinimas.
  Senatorių siūlymai ir atvira diskusija.
 3. Dalyvavimo Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos (NOKT) veikloje klausimas.
  Pristato: LBKS vadas Perlis Vaisieta.
 4. Reglamentų ir nuostatų ruošimo pagal Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos įstatų punktus klausimas.
  • Lietuvos bajorų karališkosios  sąjungos Garbės bajorų suteikimo nuostatai. III.9 p.
  • Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės nario sutiekimo nuotatai. III.10 p.
  • Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Revizijos komisijos darbo reglamentas. X.5 p.
  • Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės teismo darbo reglamentas. XI.6 p.
  • Naujų narių priėmimo į Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą ir bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo tvarka. VIII.12 p., III.4 p.
 5. Pasisakymai, paklausimai, diskusijos. 

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos maršalka Stasys Knystautas

© Visos teisės saugomos. 2019 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius Luminor|DNB
A/s LT374010051004930240  /  SWIFT: AGBLLT2X

Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui