Bajorų iškyla „Vasaros palydos“

Astronominis ruduo atkeliaus po savaitės. Gal todėl bajorų iškylos dieną dar lepino saulė, vaiskus dangus ir gaivus oras, o laiko švytuoklė smagiai tapė vasaros peizažą.

Mes, vilniečiai, kiek vėlavome. Tačiau pakili nuotaika mus lydėjo nuo pat pirmos kelionės autobusu akimirkos. Pagal planą, kurį parengė LBKS vado pavaduotoja kultūrai Aelita Bielinytė ir Senato maršalka Stasys Knystautas, atvykusių sąjungos narių, senatorių laukė ir įtemtas darbas, ir aktyvus poilsis.

Erdviame Panemunės pilies vidiniame kieme, šalia gidės Eglės Kukytės, jau būriavosi dalis bajorų, pasirengusių ekskursijai, o kiti kilo laiptais į pilies menę, kurioje vyko antrasis šių metų Senato posėdis.

Senato posėdis buvo atviras, diskusijose galėjo dalyvauti visų Kraštų bajorai, atvykę į Panemunės pilį.

Posėdžio pradžioje LBKS vadas Perlis Vaisieta iškilmingai įteikė insignijas naujai išrinktiems pavaduotojams ir senatoriams. Vėliau vyko numatytų klausimų svarstymas ir diskusijos, kurias valdė Senato maršalka Stasys Knystautas, vadas Perlis Vaisieta, sekretoriavo Enrika Musteikytė.

Po karštų pasisakymų buvo priimti sprendimai svarbiais klausimais dėl enciklopedijos „Lietuvos bajorai“ III tomo leidybos (atsakingas Rimantas Stukas), kunigaikščio Gedimino skulptūros liejimo iš bronzos lėšų rinkimo, patvirtintos LBKS iždininko (Laima Bartkienė), vyr. archyvaro (Aura Bartaškienė), interneto svetainės vyr. administratoriaus (Paulius Pocius) kandidatūros, išrinkti ir patvirtinti LBKS trisdešimtmečio minėjimo darbo grupės nariai.

Įdomu, kokie pokalbiai Panemunės pilyje vyko seniau, kad ir tuo metu, kai čia buvo generalinio Žemaitijos kunigaikštystės seniūno Antano Anupro Gedgaudo (1730–1797) rezidencija... Šiuo metu pilies valdytojas yra Vilniaus dailės akademija, organizuojanti ekskursijas, parodas, įvairius pramoginius, edukacinius renginius pilies patalpose ir vaizdingoje parko teritorijoje.

Posėdžiui pasibaigus, menė prisipildė senosios muzikos garsų, plojimų, smagaus juoko. Gidė Eglė kantriai mokė senovinio šokio žingsnelių ir figūrų, o ištvermingiausieji bajorai juos stengėsi įsiminti. Vado pavaduotojai Aelitai Bielinytei kilo mintis, kad, kai vyks Naujametinis pokylis, galima būtų jį pakartoti – linksmai pašokti skambant XVIII a. pradžios sero Rodžerio de Koverlio (Sir Roger de Coverley) muzikai.

Paslaugios pilies darbuotojos leido fotografuoti, todėl, nors prie dviejų parodų – „Abiejų tautų respublikos šlovė. Vaivadijos bajorų uniforminis kostiumas“ ir „Kontušo juostos“ – eksponatų telkėsi būreliai žmonių, keletą pavyko užfiksuoti. Dar reikėtų paminėti, kad LBKS yra atminimo lentos, skirtos Panemunės pilies buvusiam savininkui, 1830–1831 m. sukilimo prieš carinę Rusiją vyriausiajam vadui Lietuvoje, generolui, bajorui Antanui Gelgaudui, mecenatas. 

Vakarėjant netylantis šurmulys užliejo senąjį parką. Visi jau žinojo, kad galės paragauti elnienos, kurią dovanojo LBKS Garbės bajoras, senatorius, buvęs Klaipėdos krašto vadas Jonas Mockus. Specialiai įrengtoje vietoje klubo „Gerumo ąžuolas“ medžiotojas Vidas ant iešmo kepė danielių (elnią) ir šerną, o kas norėjo, galėjo sužinoti marinavimo, kepimo subtilybių. Bajorai savo vaišėmis nuklojo stalus, gardžiavosi ypatinguoju medaus gėrimu, tęsė pokalbius rūpimomis temomis.

Pro medžius buvo matyti vasaros saulės  nutviekstas Panemunės pilies bokštas, o netoliese mirguliuojantis tvenkinėlis ir išsikerojusių daugiamečių parko medžių eilės. Skirstytis labai nesinorėjo, tačiau bajorų laukia nauji darbai, susitikimai – naujas rudens peizažas.

LBKS vado pavaduotoja Nijolė Jačėnienė, h. Raktas

Nuotr. autorės