Bajorystės pripažinimo aktų teikimo šventė 2023 m.

Lietuvos bajorų karališkajai sąjungai liepos 6-oji yra ypatinga data. Ne vien todėl, kad  Lietuvoje minima Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Kasmet šią dieną Legitimacijos tarybos nutarimu sąjungos gretas papildo nauji, savo bajorišką kilmę įrodę, nariai.

Šiais metais iškilmingoje inauguracijos (lot. inauguratio — šventinimas, pradžia) šventėje dalyvavo aštuoniasdešimt du asmenys iš visos Lietuvos, nauja LBKS vadovybė, kviestiniai svečiai.

 

Vilniaus senamiestyje, Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero bažnyčioje, buvo aukojamos Šv. mišios už valstybę, už visos Lietuvos bajorus ir šventinamos giminių vėliavos bei insignijos, o po aukštais barokiniais skliautais skambėjo mišraus choro „Ave verum“ (meno vadovas – Vydmantas Ruzgys) giesmės ir vargonininkės Renatos Marcinkutės-Lesieur atliekami kūriniai.

Po valandą trukusio susikaupimo, džiugiai nusiteikę ir šventiškai pasipuošę bajorų būreliai rinkosi Rotušės Didžiojoje salėje. Pirmoji į susirinkusiuosius kreipėsi Garbės teismo pirmininkė Dalia Teišerskytė, vėliau ji pristatė naująją LBKS vadovybę. Skambant vargonams, raudonuoju kilimu žengė LBKS vyriausiasis vėliavininkas Rimantas Stukas su LBKS, kancleris Sigitas Dobilinskas – su Lietuvos istorine vėliavomis, Senato maršalka Stasys Knystautas, nešinas vado kalaviju, antrajai kadencijai perrinktas vadas Perlis Vaisieta, vadovybės nariai, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių kraštų vadai.

Prieš pradedant iškilmingą Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremoniją, sveikinimo žodžius tarė renginio svečias LBKS Garbės vadas Kęstutis Ignatavičius, LBKS vadas Perlis Vaisieta, buvo giedamas sąjungos himnas.

Vaizdingoje ir turiningoje kalboje Perlis Vaisieta atkreipė dėmesį į kulminacinę šventės akimirką – priesaiką: „Manau simboliška ir prasminga, kad Vilniui švenčiant 700 metų jubiliejų, Lietuvos sostinės širdyje – istorinėje Rotušėje, Jūs – legitimuoti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų ainiai – šiandien iškilmingai prisieksite savo ištikimybę Lietuvos valstybei ir Lietuvos bajorų karališkajai sąjungai, ištardami priesaikos žodžius: „Aš, Lietuvos bajoras, gerbdamas tėvų ir protėvių šventą atminimą, mūsų bajorijos istoriją, kultūrą ir tradicijas, visų akivaizdoje iškilmingai prisiekiu…“

Prisiekę ir palaiminti vado kalaviju naujieji nariai iškilmingai tarė ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos, kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra skatinti pagarbą ir meilę Lietuvos valstybei, tautai, kultūrai, šeimai, puoselėti Lietuvos dvasinį atgimimą, įžadą: „Tiesa, garbė, orumas“.

Nuotr. Martyno Ambrazo