Gera žinia: Gedimino skulptūra bus pastatyta Valdovų rūmuose

2023 m. rugpjūčio 9 d.

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (LBKS) dar 2022 m. inicijavo vieno iš LBKS steigėjų, iškilaus lietuvių skulptoriaus prof. Konstantino Bogdano sukurtos LDK didžiojo kunigaikščio Gedimino skulptūros modelio, saugomo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje, liejimą iš bronzos ir pastatymą Vilniuje.

Šiandien įvyko svarbus susitikimas, kuriame dalyvavo Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius Vydas Dolinskas, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, skulptorius Rimantas Keturka, LBKS vadas Perlis Vaisieta, vado pavaduotoja kultūrai Aelita Bielinytė, vado pavaduotoja viešiesiems ryšiams ir komunikacijai Nijolė Jačėnienė.

Susitikimo metu buvo detaliai aptarti klausimai, susiję su Gedimino skulptūros eksponavimu ir pristatymu visuomenei, numatyta paminklo iškilmingo atidengimo data – Vilniaus 700 metų jubiliejų vainikuojantis renginys įvyks šiais metais, lapkričio 9 dieną.

Valdovų rūmai rūpestingai saugo mūsų šalies istorinę atmintį – muziejus didelį dėmesį skiria eksponatų autentiškumui ir istorinei-kultūrinei vertei, patraukliai ir įdomiai juos pristato. Į susitikimą su Valdovų rūmų direkcija atvykusiems LBKS vadovybės nariams, pasitelkiant modernias 3D technologijas, buvo surengta virtuali kelionė po Gedimino laikų piliavietę – parodytas Gedimino apžvalgos bokšto, Vilniaus Žemutinės pilies istorinio interjero ir eksterjero atkūrimas.

Muziejaus interneto svetainėje rašoma, kad „1323 m. į Vilnių faktiškai perkėlęs valstybės sostinę ir įsikūręs pilyse, didysis kunigaikštis Gediminas iš čia rašė laiškus Europai, priėmė pasiuntinius ir sudarė sutartis.“

Simboliška, kad bronzinė Gedimino skulptūra bus pastatyta po Lietuvos valdovų rūmų skliautais, autentiškoje Vilniaus Žemutinės pilies archeologinių kasinėjimų teritorijoje, pačiame centre tarp išlikusių XIV a. pradžios mūrinių aštuoniakampio Gedimino bokšto fragmentų, kuriuos gausūs lankytojai apžiūri pagrindinių rūmų ekspozicinių maršrutų metu.

Simboliška ir džiugu, kad LBKS ir Valdovų rūmai turiningai bendradarbiauja, išsaugodami ateičiai garbingos praeities ženklus – LBKS vadui pasiūlius ir Valdovų rūmų direktoriui pritarus, informaciniame stende šalia bronzinės Gedimino skulptūros bus įamžinti Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir penkių jos Kraštų, šio projekto rėmėjų, herbai.

LBKS informacija