Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos dovana Vilniui ir Valdovų rūmų muziejui

2023 m. lapkričio 9-ąją į Vilniaus Valdovų rūmus ypatinga proga rinkosi gausi publika, Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos nariai ir garbūs kviestiniai svečiai. Susidomėjimas buvo didelis, ir tai suprantama, nes vyko prof. Konstantino Bogdano skulptūros „Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas“ – Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos dovanos Vilniaus miestui ir LDK Valdovų rūmams – įteikimo iškilmės. Reikšminga, kad oficialus skulptūros perdavimas įvyko šiais metais, kuriuos LR Seimas paskelbė Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metais.

Žemutinėje pilyje prieigos prie paminklo buvo pritemdytos, tačiau jaukiai švietė Renginių salės sietynas. Atrodė, kad įžengusius į salę pasitiko pats kunigaikštis Gediminas, nes jo atvaizdas matėsi ant didžiulio ekrano scenos centre.

Pirmasis žodį tarė LBKS vadas Perlis Vaisieta. Jis pasveikino susirinkusiuosius į projekto „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: visi keliai veda į Vilnių!“ baigiamąjį renginį ir padėkojo bajorams, jų šeimų nariams, prisidėjusiems prie sėkmingo projekto įgyvendinimo.

Renginio programa buvo įdomi ir solidi. Vilniaus universiteto rektorius, istorikas prof. dr. Rimvydas Petrauskas pasakojo apie kunigaikštį Gediminą, jo nuopelnus Lietuvai. Talentingų muzikantų – prof. Aleksandros Žvirblytės (fortepijonas) ir prof. Petro Vyšniauskio (saksofonas) – duetas atliko „Dedikaciją Gediminui“ pagal lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius.

Dovanojimo sutarties tarp LBKS, kurią atstovavo vadas Perlis Vaisieta, ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejaus, kurį atstovavo direktorius Vydas Dolinskas, pasirašymas buvo sutiktas garsiais plojimais ir šypsenomis.

Vėliau Gedimino laiškų fragmentus lotynų ir lietuvių kalbomis skaitė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius, literatūros istorikas dr. Sigitas Narbutas ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas, aktorius Perlis Vaisieta, grojo Lietuvos kariuomenės orkestras (kapelmeisteris mjr. Egidijus Ališauskas), pasisakė prof. Konstantino Bogdano sūnus Konstantinas Bogdanas jaunesnysis.

Nepastebimai priartėjo renginio kulminacija, kai skambant orkestrui buvo įšviesta valdovo skulptūra. Šalia jos stovėjo du sargybiniai su blizgančiais šarvais ir vėliavomis. Atrodė, tarsi jie saugotų kunigaikštį, ką tik parjojusį namo. Parjojusį, kad rašytų laiškus, o mus – pasiektų jo žodis iš praeities.

Informaciniame stende šalia skulptūros rašoma: „Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas (gimė apie 1275, valdė 1316–1341) – vienas iškiliausių Lietuvos valdovų, Gediminaičių dinastijos pradininkas. Gedimino valdoma Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė tapo galingiausia valstybe Rytų Europoje, jos interesų paisė ir Vidurio Europos valstybės. (...) Vilniuje, vėlesnių Valdovų rūmų vietoje, Gedimino pirmtakai XIII a. pabaigoje pastatė pirmąją mūrinę pilį Lietuvoje. Gediminas pilį rekonstravo, pastatė erdvesnį aštuonkampį bokštą (donžoną). Jame greičiausiai buvo įrengta didžiojo kunigaikščio rezidencija. Čia matomi iki šių dienų išlikę šio tikrojo Gedimino bokšto pamatų mūrai. Prof. Konstantino Bogdano sukurta skulptūra, kurią iš bronzos nuliejo skulptorius Rimantas Keturka, pastatyta šioje simbolinėje Gedimino pilies bokšto vietoje.“

Šalia informacijos apie skulptūrą lietuvių ir anglų kalbomis bei LBKS herbo yra įspaustas QR kodas su bajorų-rėmėjų vardais, pavardėmis, jų giminių herbų pavadinimais. Įdomi detalė, kad informaciniai stendai muziejuje gaminami ne iš popieriaus, o iš koreano, unikalios medžiagos, labiausiai vertinamos dėl ilgalaikiškumo ir atsparumo aplinkos poveikiui.


LBKS informacija
Nuotraukos Martyno Ambrazo