logo SU pav herbu

Enciklopedinis leidinys "Lietuvos bajorai" I ir II tomai

I tomas

 knyga

I tomo viršeliai
I tomo turinys

 Atspausdinta neturinti pavyzdžio knyga, kurios parengimas užtruko beveik metus. Leidėjas – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. 2018 m.

..."Enciklopedinio pobūdžio 243 puslapių leidinyje – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų palikuonių 78 giminių istoriniai ir biografiniai duomenys, herbai, genealoginiai medžiai, schemos, istorinės nuotraukos."

Apie mūsų išleistą knygą "Lietuvos bajorai" rašė:

II tomas

liet bajorai 2

II tomo viršeliai
II tomo turinys

Po trejų metų pertraukos pasirodė antrasis enciklopedinio leidinio „LIETUVOS BAJORAI” tomas, kurį iš leido Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (LBKS). 246puslapiuose – 56-ių Lietuvos Didžiosios Kunigaikš tystės (LDK) bajorų giminių palikuonių istoriniai ir biografiniai duomenys, herbai, genealoginiai medžiai, schemos, nuotraukos.

Apie išleistą II tomą "Lietuvos bajorai" rašė:

2022-01-29 DRAUGO ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS