logo SU pav herbu

Knyga "Bajorų palikuoniai"

Tai pirmasis Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos leidinys.
Knygoje aprašomos 139 bajorų giminės ir 257 jų palikuonių šeimos, turinčios tą patį giminės herbą ir tą patį giminės protėvį-pradininką.

LIETUVOS BAJORŲ PALIKUONIAI 
(The Descendents of Lithuanian Nobles)

1

Knyga išleista 2000 metais.
 


Rengėjai: 
Konstantinas Bogdanas, Mečislovas Jučas, Arvydas Každailis, Danielius Mickevičius, Jonas Paulauskas, Edmundas Rimša, Jonas Stankus, Juozas Vercinkevičius.
 

Sudarytojas Jonas Stankus
Redaktorius Jonas Paulauskas
Dailininkas Romas Dubonis
Maketavo Audronė Stanislovaitienė

2

Knygos turinys

    Leidinyje aprašomos 139 bajorų giminės ir 257 jų palikuonių šeimos, turinčios tą patį giminės herbą ir tą patį giminės protėvį-pradininką. Deja knygoje yra padaryta daug klaidų, todėl ruošiamasi išleisti klaidų  pataisymo brošiūrėlė.


Pratarmė

Preface
Lietuvos bajorai
Kilmingųjų herbai Lietuvoje
Lietuvos bajorų palikuonai: Anforavičiai
Augustinavičiai
Babenskai
Bagdonavičiai
Balčiauskai_Mingailai
Bytautai
Blinstrubai
Borodzičiai-Borodicai
Borovskiai (Barauskai)
Bryan Nicolson
Būdai
Butkevičiai (h. Abdankas)
Butkevičiai (h. Dolenga)
Butkevičiai (h. Tšaska)
Butvilai
Chilinskiai
Chilinskiai-Palubinskiai
Černiauskai
Čerskiai
Daujotai
Demontavičiai
Dolubauskai
Dranseikai
Eitminavičiai
Galkauskai
Ganusauskai
Gascevičiai
Gedgaudai
Gedvilai
Giedraičiai (Giedroyc)
Gintilai
Goštautai
Grakauskai
Hofmanai
Hurčinai
Ivaškevičiai
Jagelavičiai
Jagminai
Jakševičiai
Jakubovskiai (Jakubowski)
Jonynai (Januškevičiai)
Kaktavičiai
Kavaliauskai
Kaveckai
Kirkilai
Kliučinskai
Komarai
Kondratavičiai
Kontautai (h. Pomianas)
Kontautai (h. Koscieša)
Koreivai
Kovzonai
Krauzai-Tyzenhauzai
Kulakauskai
Kumpikevičiai
Kušleikai
Lechavičiai
Lenkevičiai
Leonavičiai
Lukenskai
Mackevičiai (Mackiewicz)
Masalskiai
Matusevičiai
Mickevičiai
Miklaševičiai
Mockevičiai-Mockūnai
Monkevičiai
Monstavičiai
Montvilai
Nagevičiai
Narbutai
Narkevičiai
Naumavičiai
Novodvorskiai
Okulič-Kazarinai
Ostreikai
Ost- Sakenai
Paulavičiai
Paulauskai
Petkevičiai
Petrauskai-Podvoiskiai
Petrauskai
Pikeliai
Poradniai-Bogdanai
Pribušauskai
Reimeriai
Rusilavičiai
Sasnauskai
Semenavičiai
Sidaravičiai
Signoracci
Siručiai
Siutilai
Skokauskai
Snarskiai
Stacevičiai
Stanevičiai
Stančikai
Stankai-Stankevičiai
Stomai (Stomma)
Strumilai-Zgierskiai
Šimkevičiai
Šleževičiai
Tallat-Kelpšai
Tauginai
Tomkevičiai
Urbonavičiai
Vainauskai-Pancežinskai
Vainauskai
Valavičiai
Valuckiai
Vanagai
Vardziukevičiai
Veržbickiai
Vicevičiai
Vimbarai
Vyšniauskai
Virkauskai
Vitkevičiai-Semko
Voinevičiai (Voinovičiai)
Vonsavičiai
Vorotinskiai
Vrublevskiai
Zdanavičiai (h. Vadvičas)
Zdanavičiai (h. Vanagas)
Zubrickiai
Žudickiai

Lietuvos bajorų palikuonių, gavusių bajorystės pripažinimo aktus 1995-1999 m. iš LBK sąjungos legitimacijų tarybos, sąrašas.

Asmenvardžių abėcėlinė rodyklė