Paieška

Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų. Lietuvos bajorų draugijos (LBD), veikusios 1928 – 1940 m. ir kurios veiklą nutraukė Lietuvos okupacija,  įstatų pagrindu atkurta Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga yra pilnateisė LBD tradicijų tęsėja.

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Lietuvos kariuomenės partnerystė

 

2019 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje, Totorių g. esančioje Lietuvos kariuomenės Vadovybės būstinėje susitiko Lietuvos bajorų k20190826 150814 marališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta ir naują kadenciją pradėjęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdemaras Rupšys.

Prieš pradedant susitikimą P. Vaisieta visos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vardu pasveikino Lietuvos kariuomenės vadą gen. mjr. V. Rupšį su naujomis pareigomis, įteikdamas oficialų Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadovybės sveikinimą ir specialiai šiai progai sukurtą unikalią dovaną – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų gotikinės krosnies koklio su Vyčiu kopiją (autorė dailininkė – restauratorė, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senatorė, Vilniaus krašto bajorų sąjungos vado pavaduotoja kultūrai Aelita Bielinytė).

Susitikimo metu buvo aptarti šie klausimai:

 

  • Sutarta inicijuoti oficialios bendradarbiavimo sutarties pasirašymą tarp Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Lietuvos kariuomenės, kai tik bus paskirtas naujas LK Strateginės komunikacijos departamento direktorius;
  •  Tęsti tolimesnį abiejų šalių bendradarbiavimą, ugdant patriotinę visuomenę ir skiriant didesnį dėmesį jaunimo tautiniam auklėjimui ir edukacijai:

-Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos tolimesnis dalyvavimas visuomenės ir kariuomenės dienose,

-Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos dalyvavimas NOKT (Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos Lietuvos gynybiniams pajėgumams remti) vykdomuose projektuose,

-principiniai pritarta, kad Lietuvos kariuomenė numato prisidėti prie Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos, LK Vilniaus įgulos karininkų ramovės ir Lietuvos rezervo karių asociacijos iniciatyvos – iki 2020 m. liepos 15 d. pastatyti paminklinį akmenį Žalgirio mūšio lauke Griunvalde (Lenkija);

 

  • Aptartos 2 naujos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos idėjos:

-įsitraukti Lietuvos kariuomenei į projektą LDK Valdovų rūmuose, 2023 m. minint Vilniaus 700 m. jubiliejų „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: visi keliai veda į Vilnių“ (kasmetinis projektas vykdomas drauge su Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos ambasadomis, organizatorius - Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. Galimas LK įsijungimas – organizuojant LITPOLUKR brigados karių ir LDK valstybių riterių - kovotojų pasirodymą Valdovų rūmų kieme),

-principiniai pritarta dėl pagalbos, organizuojant aktoriaus Tomo Vaisietos vardo lietuvių patriotinės - edukacinės literatūros skaitovų konkursą „Kad vaikų vaikai atmintų“ (preliminariai numatomas vienas iš galimų rėmėjų – Lietuvos kariuomenė, konkurso organizatoriai – Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga ir Varėnos rajono savivaldybė).

© Visos teisės saugomos. 2019 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius Luminor|DNB
A/s LT374010051004930240  /  SWIFT: AGBLLT2X

Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui