Paieška

 

2019 m. rugsėjo 28 d., 12 val., kviečiamas senatas, kuris vyks Kaune, A. Mickevičiaus g. 28, viešbutyje „Daniela“

 

DIENOTVARKĖ:

12:00-12:05   Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos aktualijos: kas nuveikta, artimiausi planai. Pristato Vadas P. Vaisieta.
12:05-13:00    Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Statuto (Reglamento) aptarimas ir tvirtinimas. Teisiškai aprobuotus pasiūlymus pristato kraštų vadai. Bendra diskusija.
13:00-13:15   Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos finansavimo politika. Pristato kraštų vadai, L. Bartkienė ir D. Janilionienė. Bendra diskusija.
13:15-13:25   Sprendimas dėl žurnalo „Lietuvos bajoras“ leidybos. Pristato Vadas P. Vaisieta, kraštų vadai. Bendra diskusija.
Pertrauka 15 min.  
13:40-14:00    Enciklopedijos „Lietuvos bajorai“ II tomo leidyba – organizacinės-kūrybinės grupės sudarymas, finansavimas. Pristato P. Vaisieta, S. Knystautas. Bendra diskusija.
14:00-14:30  Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos bendros su Kraštais veiklos  kryptys ir planai 2019-2020 metams. Reikalingas preliminarus biudžetas. Pristato P. Vaisieta, LBKS vadovybė, Kraštų vadai.
14:30-14:35    Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Revizijos komisijos pirmininko rinkimas.
14:35-15:00   Kiti klausimai (paklausimai, pasiūlymai, pasisakymai).
15:00  Pietūs  
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos maršalka Stasys Knystautas

© Visos teisės saugomos. 2019 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius Luminor|DNB
A/s LT374010051004930240  /  SWIFT: AGBLLT2X

 Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui