kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA


Vilnius ‐ 38, Kaunas 34, Klaipėda ‐ 1, Šiauliai ‐ 8, Panevėžys ‐ 3, Telšiai ‐ 2. VISO: 86

NR.

Leg. data

Kraštas

Pavardė, giminė, herbas

1

2015‐12‐19

Vilnius

Sigitas Karolis Boreika, Karolio iš bajorų Boreikų giminės, turinčios herbą Vanagas (Jastrzębiec).

 

 

 

 

2

2015‐12‐19

Vilnius

Virgilijus Konstantinas Boreika, Karolio

 

 

 

iš bajorų Boreikų giminės, turinčios herbą Vanagas (Jastrzębiec) .

 

 

 

 

3

2015‐12‐19

Vilnius

Agnė Būgė (Malinauskaitė), Edmundo Petro

 

 

 

iš bajorų Boreikų giminės, turinčios herbą Vanagas (Jastrzębiec) .

4

2015‐12‐19

Vilnius

Antanas Stanevičius, Vaclo

 

 

 

iš bajorų Chodikinų giminės, turinčios herbą Dolenga (Dolęga) .

     

Diana Petravičienė (Juškutė), Vygaudo

5

2015‐12‐19

Vilnius

 

 

 

iš bajorų Survilų-Bagdonavičių giminės, turinčios herbą Gulbė (Łabędź).

6

2015‐12‐19

Vilnius

Birutė Kargerienė (Survilaitė), Juozo

 

 

 

iš bajorų Survilų-Bagdonavičių giminės, turinčios herbą Gulbė (Łabędź).

 

 

 

 

7

2015‐12‐19

Vilnius

Antolijus Survila-Bagdonavičius, Juozo

 

 

 

iš bajorų Survilų-Bagdonavičių giminės, turinčios herbą Gulbė (Łabędź).

 

 

 

 

8

2015‐12‐19

Vilnius

Arūnas Andrius Ambraziejus, Jono

 

 

 

iš bajorų Ambrozevičių giminės, turinčios herbą Žaltys (Wąž).

9

2015‐12‐19

Vilnius

Irmantas Urbelis, Česlovos iš

 

 

 

bajorų Dichavičių giminės, turinčios herbą Pobogas (Pobóg).

10

2016‐04‐02

Vilnius

Raimundas Nutautas, Gerardo Algimanto

 

 

 

iš bajorų Nutautų giminės, turinčios herbą Leliva (Leliwa).

11

2016‐04‐02

Vilnius

Vaidas Nutautas, Raimundo

 

 

 

bajorų Nutautų giminės, turinčios herbą Leliva (Leliwa).

12

2016‐04‐02

Vilnius

Aida Nutautas (Patupaitė), Adolfo

 

 

 

iš Nutautų giminės pagal vyrą, turinčios herbą Leliva (Leliwa).

13

2016‐04‐02

Vilnius

Vidmantas Kažukauskas, Jono

 

 

 

bajorų Koriznų giminės, turinčios herbą Korsak.

14

2016‐04‐02

Vilnius

Zenius Kubilius, Antano

 

 

 

bajorų Balčiauskų giminės, turinčios herbą Kotvič (Kotwitz).

15

2016‐04‐02

Vilnius

Rimas Gailevičius, Jono iš bajorų

 

 

 

Gailevičių giminės, turinčios herbą Grėblys (Grabie).

16

2016‐04‐02

Vilnius

Darius Gailevičius, Rimo

 

 

 

bajorų Gailevičių giminės, turinčios herbą Grėblys (Grabie).

17

2016‐04‐02

Vilnius

Antanas Gedvilas, Antano

 

 

 

bajorų Gedvilų giminės, turinčios herbą Jelita

18

2016‐04‐02

Vilnius

Angelė Gedvilienė (Rukštelytė), Jono

 

 

 

iš bajorų Gedvilų giminės pagal vyrą, turinčios herbąJelita .

19

2016‐04‐02

Vilnius

Vitalija Eidžiūnienė (Gedvilaitė), Antano

 

 

 

iš bajorų Gedvilų giminės, turinčios herbąJelita .

20

2016‐04‐02

Vilnius

Eglė Balčiūnaitė, Lino

 

 

 

bajorų Pisarskų giminės, turinčios herbą Šreniava (Szreniawa).

21

2016‐04‐02

Vilnius

Kotryna Rebeka Avsiukevičiūtė, Artūro

 

 

 

iš bajorų Pisarskų giminės, turinčios herbąŠreniava (Szreniawa) .

22

2016‐04‐02

Vilnius

Mindaugas Ambraziejus, Arūno Andriaus

 

 

 

iš bajorų Ambrozevičių giminės, turinčios herbą Žaltys (Wąz) .

23

2016‐04‐02

Vilnius

Vytenis Ambraziejus, Arūno Andriaus

 

 

 

iš bajorų Ambrozevičių giminės, turinčios herbą Žaltys (Wąz) .

24

2016‐04‐02

Vilnius

Audrius Ambraziejus, Valdo Vinco

 

 

 

iš bajorų Ambrozevičių giminės, turinčios herbą Žaltys (Wąz) .

25

2016‐04‐02

Vilnius

Giedrė Viktoravičienė (Ambraziejūtė), Valdo Vinco,

 

 

 

iš bajorų Ambrozevičių giminės, turinčios herbą Žaltys (Wąz) .

 

 

 

 

26

2016‐04‐02

Vilnius

Kęstutis Juozas Ambraziejus, Jono

 

 

 

iš bajorų Ambrozevičių giminės, turinčios herbąŽaltys (Wąz) .

27

2016‐04‐02

Vilnius

Nijolė Ambraziejienė (Šalaševičiūtė), Antano

 

 

 

iš bajorų Ambrozevičių giminės pagal vyrą, turinčios herbą Žaltys (Wąz) .

 

 

 

 

28

2016‐04‐02

Vilnius

Jūratė Nešukaitienė (Ambraziejūtė), Kęstučio

 

 

 

iš bajorų Ambrozevičių giminės, turinčios herbą Žaltys (Wąz) .

 

 

 

 

29

2016‐04‐02

Vilnius

Vytautas Ambraziejus, Kęstučio

 

 

 

iš bajorų Ambrozevičių giminės, turinčios herbąŽaltys (Wąz) .

30

2016‐04‐02

Vilnius

Jurgita Žiugždienė (Ambraziejūtė), Kęstučio

 

 

 

iš bajorų Ambrozevičių giminės, turinčios herbą Žaltys (Wąz).

 

 

 

 

31

2016‐06‐04

Vilnius

Agnė Ruminaitė, Gintauto

 

 

 

iš bajorų Burneikų giminės, turinčios herbą Grifas (Gryf)

32

2016‐06‐04

Vilnius

Edmundas Vladas Gradauskas, Mykolo

 

 

 

iš bajorų Klevščinskų giminės, turinčios herbą Grifas (Gryf).

 

 

 

 

33

2016‐06‐04

Vilnius

Asta Duchnevičienė (Mažulytė), Stanislovo

 

 

 

išbajorų Piepolių giminės, turinčios herbą Sulima.

34

2016‐06‐04

Vilnius

Valius Mažulis, Stanislovo

 

 

 

iš bajorų Piepolių giminės, turinčios herbą Sulima.

35

2016‐06‐04

Vilnius

Dalia Mažulė (Mažulytė), Stanislovo

 

 

 

iš bajorų Piepolių giminės, turinčios herbą Sulima.

36

2016‐06‐04

Vilnius

Rimantas Sakalauskas, Jono

 

 

 

iš bajorų Sakalauskų giminės, turinčios herbą Laivas (Korab).

37

2016‐06‐04

Vilnius

Jonas Sakalauskas, Stasio

 

 

 

iš bajorų Sakalauskų giminės, turinčios herbą Laivas (Korab).

38

2016‐06‐04

Vilnius

Kęstutis Sakalauskas, Jono

 

 

 

iš bajorų Sakalauskų giminės, turinčios herbą Laivas (Korab).

39

2015‐12‐19

Kaunas

Mary Graham (Muskus), Anthony

 

 

 

iš bajorų Paleckų giminės, turinčios herbą Ostoja.

40

2015‐12‐19

Kaunas

Eimutis Kubilius, Aleksandro

 

 

 

iš bajorų Grudzinskių giminės, turinčios herbą Gžymala (Gržymala).

41

2015‐12‐19

Kaunas

Tomas Simonavičius, Alfredo

 

 

 

iš bajorų Šulcų giminės ,turinčios herbą Svarstyklės (Waga).

42

2015‐12‐19

Kaunas

Zigmantas Vencevičius, Juozapo

 

 

 

iš bajorų Vencevičių giminės, turinčios herbą Gulbė (Łabędź)

 

 

 

.

43

2015‐12‐19

Kaunas

Halina Keparutienė (Vencevičiūtė), Juozapo

 

 

 

iš bajorų Vencevičių giminės, turinčios herbą Gulbė (Łabędź).

 

 

 

 

44

2015‐12‐19

Kaunas

Violeta Vasiliauskienė (Vencevičiūtė), Zigmanto

 

 

 

iš bajorų Vencevičių giminės, turinčios herbą Gulbė (Łabędź).

 

 

 

 

45

2015‐12‐19

Kaunas

Romaldas Veretinskas, Antano

 

 

 

iš bajorų Vencevičių giminės, turinčios herbą Gulbė (Łabędź).

46

2016‐04‐02

Kaunas

Edvinas Veretinskas, Romaldo

 

 

 

iš bajorų Vencevičių giminės, turinčios herbą Gulbė (Łabędź).

 

 

 

 

47

2016‐04‐02

Kaunas

Zigmantas Bartkus, Zenono

 

 

 

iš bajorų Gecevičių giminės, turinčios herb ąKoscieša (Kosciesza) .

48

2016‐04‐02

Kaunas

Aušrinė Meškauskienė (Bartkutė), Zigmanto

 

 

 

iš bajorų Gecevičių giminės, turinčios herbą Koscieša (Kosciesza).

 

 

 

 

49

2016‐04‐02

Kaunas

Jūratė Bartkuvienė (Mačiulaitytė), Momerto

 

 

 

iš bajorų Gecevičių giminės, turinčios herbą Koscieša (Kosciesza).

 

 

 

 

50

2016‐04‐02

Kaunas

Romas Montvilas, Antano

 

 

 

iš bajorų Montvilų giminės, turinčios herbą Kolona (Kolumna) .

51

2016‐04‐02

Kaunas

Aušra Pribušauskaitė, Antano

 

 

 

iš bajorų Pribušauskų giminės, turinčios herbą Gžymala (Grzymała) .

52

2016‐04‐02

Kaunas

Mikas Pribušauskas, Vadimo

 

 

 

iš bajorų Pribušauskų giminės, turinčios herbąGžymala (Grzymała) .

53

2016‐04‐02

Kaunas

Alina Maksimovaitė, Aleksandro

 

 

 

iš bajorų Sirtautų giminės, turinčios herbąLiubič (Lubicz) .

54

2016‐04‐02

Kaunas

Irena Čiulkinienė (Maksimovaitė), Zigmo

 

 

 

iš bajorų Sirtautų giminės, turinčios herbą Liubič (Lubicz) .

55

2016‐04‐02

Kaunas

Viltė Aleksynienė (Maksimovaitė), Zigmo

 

 

 

iš bajorų Sirtautų giminės, turinčios herbąLiubič (Lubicz) .

56

2016‐04‐02

Kaunas

Pranas Laurutis, Prano

 

 

 

bajorų Toletų giminės, turinčios herbą Gervė (Żuraw) .

57

2016‐04‐02

Kaunas

Algimantas Ambraziejus Laurutis, Pranciškaus

 

 

 

iš bajorų Toletų giminės, turinčios herbąGervė (Żuraw) .

58

2016‐04‐02

Kaunas

Vincas Laurutis, Prano

 

 

 

bajorų Toletų giminės, turinčios herbą Gervė (Żuraw) .

     

Gražina Laurutienė (Kiserauskaitė), Jono

59

2016‐04‐02

Kaunas

 

 

 

iš bajorų Toletų giminės pagal vyrą, turinčios herbąGervė (Żuraw) .

60

2016‐04‐02

Kaunas

Elizabeth Lahm (Bresnaham), Davido

 

 

 

iš bajorų Paleckių giminės, turinčios herbą Ostoja .

61

1016.06.04

Kaunas

Andrius Krivickas, Stanislovo

 

 

 

iš bajorų Krivickų giminės, turinčios herbą Ostoja.

62

1016.06.04

Kaunas

Audronė Krivickaitė-Mušeikė (Krivickaitė), Stanislovo

 

 

 

iš bajorų Krivickų giminės, turinčios herbą Ostoja.

 

 

 

 

63

1016.06.04

Kaunas

Petrė Krivickienė (Laugalytė), Jono

 

 

 

 

iš bajorų Krivickų giminės pagal vyrą, turinčios herbą Ostoja.

 

64

1016.06.04

Kaunas

Janina Bertulienė-Čerkelienė (Ibianskaitė), Miko

 

 

 

 

iš bajorų Ibianskių giminės, turinčios herbą Ostoja.

 

65

1016.06.04

Kaunas

Elena Lidija Šarkienė (Ibenskaitė), Henriko

 

 

 

 

iš bajorų Ibianskių giminės, turinčios herbą Ostoja.

 

66

1016.06.04

Kaunas

Liudvika Sližienė (Misevičiūtė), Broniaus

 

 

 

 

iš bajorų Misevičių giminės, turinčios herbą Kirvis (Topor).

 

 

 

 

 

 

67

1016.06.04

Kaunas

Gėlė Minkuvienė (Sližytė), Vytauto

 

 

 

 

iš bajorų Misevičių giminės, turinčios herbą Kirvis (Topor).

 

68

1016.06.04

Kaunas

Birutė Adomavičienė (Sližytė), Vytauto

 

 

 

 

iš bajorų Misevičių giminės, turinčios herbą Kirvis (Topor).

 

69

1016.06.04

Kaunas

Dobilė Minkutė, Rimanto Alfonso

 

 

 

 

iš bajorų Misevičių giminės, turinčios herbą Kirvis (Topor).

 

70

1016.06.04

Kaunas

Aigustė Minkutė, Rimanto Alfonso

 

 

 

 

iš bajorų Misevičių giminės, turinčios herbą Kirvis (Topor).

 

71

1016.06.04

Kaunas

Laurynas Adomavičius, Valdo Artūro

 

 

 

 

iš bajorų Misevičių giminės, turinčios herbą Kirvis (Topor).

 

72

1016.06.04

Kaunas

Liutauras Adomavičius, Valdo Artūro

 

 

 

 

iš bajorų Misevičių giminės, turinčios herbą Kirvis (Topor).

 

73

2016‐04‐02

Klaipėda

Šarūnė Steckytė, Zigmanto

 

 

 

 

iš bajorų Rimgailų giminės, turinčios herbą Herburt.

 

74

2015‐12‐19

Šiauliai

Rokas Žukauskis, Alberto

 

 

 

 

bajorų Koriznų giminės, turinčios herbą Koryzna.

 

75

2015‐12‐19

Šiauliai

Aneta Koryznė (Grabauskaitė), Viktoro

 

 

 

 

iš bajorų Koriznų giminės pagal vyrą, turinčios herbą Koryzna.

 

76

2015‐12‐19

Šiauliai

Viktor Balin, Viktoro

 

 

 

 

iš bajorų Koriznų giminės, turinčios herbą Koryzna.

 

77

2015‐12‐19

Šiauliai

Olga Balin, Viktoro

 

 

 

 

iš bajorų Koriznų giminės, turinčios herbąKoryzna.

 

     

Algimantas Jazdauskas, Kazimiero

 

78

2016‐04‐02

Šiauliai

 

 

 

 

iš bajorų Jazdauskų giminės, turinčios herbą Dombrova (Dąbrowa).

 

     

Gintautas Gascevičius, Algirdo Stanislovo

 

79

2016‐04‐02

Šiauliai

 

 

 

 

iš bajorų Gascevičių giminės, turinčios herbą Prusas III (Prus III).

 

80

2016‐04‐02

Šiauliai

Kristina Gascevičienė (Vaicekauskaitė), Romualdo

 

 

 

 

iš bajorų Gascevičių giminės pagal vyrą, turinčios herbą Prusas III (Prus III)

 

 

 

 

 

 

81

2016‐06‐04

Šiauliai

Tautvydas Galkauskas, Tomo

 

 

 

 

iš bajorų Galkauskų giminės, turinčios herbą Šreniava (Šreniawa).

 

82

2015‐12‐19

Panevėžys

Vladas Norvilas, Alfonso

 

 

 

 

bajorų Kerbedžių giminės, turinčios herbą Naktikovas (Ślepowron).

 

83

2015‐12‐19

Panevėžys

Stasė Sereikienė (Norvilaitė), Alfonso

 

 

 

 

iš bajorų Kerbedžių giminės, turinčios herbą Naktikovas (Ślepowron).

 

84

2016‐06‐04

Panevėžys

Karolis Masiliūnas, Tauro

 

 

 

 

iš bajorų Juškevičių giminės, turinčios herbą Naktikovas (Ślepowron).

 

85

2016‐04‐02

Telšiai

Albertas Vaitiekūnas, Juozo

 

 

 

 

bajorų Vaitkevičių giminės, turinčios herbą Liūtas (Levart).

 

86

2016‐04‐02

Telšiai

Vilius Vaitiekūnas, Juozo

 

 

 

 

bajorų Vaitkevičių giminės, turinčios herbą Liūtas (Levart).

 

Artimiausi įvykiai

05 Gegužė 2018n12:00PM - 02:30PMnNeeilinis Senato posėdis

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 179 svečiai (-ių) ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click