kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

skirtukas 2015-12-19 LBKS šeštajame 2014 - 2018 m. kadencijos Senato posėdyje:

 • LBKS vadas Juozas Kameneckas informavo apie LBKS veiklą nuo praeito Senato posėdžio, pateikė išsamią informaciją apie vykstančių teisinių procesų eigą: informuota, kad pirmosios instancijos teismas priėmė palankų LBKS teismo sprendimą dėl buvusio LBKS vado J.Ragausko skundo "atseit negaliojančių Senato sprendimų";
 • patenkintas D.Baikščio prašymas dėl atsistatydinimo iš VšĮ "Dvarų kultūros centras" direktoriaus pareigų, nuspręsta skirti direktorių kitame Senato posėdyje;
 • VKBS vadas K.Mackevičius įpareigotas išregistruoti LBKS filialą "Vilniaus kraštas";
 • nuspręsta įkurti Vilniaus krašto padalinį;
 • nuspręsta LBKS padalinių nuostatų ir nario mokescio surinkimo tvarkos nustatymo tvarką nagrinėti kitame senato posėdyje;
 • sudaryta darbo grupė dėl LBKS Statuto pakeitimų;
 • patvirtinti 23 naujai legitimuoti bajorų palikuonys: 9 - iš Vilniaus, 8 - iš Kauno, 4 - iš Šiaulių, 2 - iš Panevėžio kraštų.

skirtukas 2015-11-12 Kaune, Šv. Jurgio bažnyčioje LBKS vado Juozo Kamenecko kvietimu įvyko posėdis, skirtas LBKS teisinės padėties aptarimui. Posėdyje dalyvavo LBKS kraštų vadai K.Mackevičius, K.Ignatavičius, M.Sadauskas, J.Mockus, E.Matulevičius, A.Stankus, LBKS vado pavaduotojai A.Grybauskienė, P.Vaisieta, A.Sirtautas bei LBKS kancleris A. Verbickas.

vadaiSusitikimo metu aptarti teisinai LBKS veiklos aspektai. Teismas atmetė visas  ieškovo buvusio vado J.Ragausko pretenzijas dėl LBKS Senato sprendimų bei LBKS Seimo sušaukimo bei priimtų sprendimų teisėtumo. Laimėjome. Pats ieškovas neteisus.
Kitas teismo procesas  dėl lėšų grąžinimo Turto fondui atidėtas iki bus baigta baudžiamoji byla  R.Ragauskui dėl dokumentų klastojimo. Po to galimas teismo proceso baigimas taikos sutartimi  tarp Turto fondo, LBKS ir Vilniaus savivaldybės. Yra  vilties kad LBKS nebus sunaikinta.
LBKS kreipėsi į teismą dėl J.Ragausko neteisėto LBKS piniginių lėšų panaudojimo.  Iškelta civilinė byla.

Teisminių procesų metu išryškėjusius LBKS organizacijos trūkumus siūloma spręsti teikiant LBKS Senatui sprendimus – apibrėžti LBKS padalinius nuostatais ir kraštų bajorų draugijų santykius, ruošti LBKS Statuto pataisas, siekiant kad LBKS turėtų  juridinius narius.  

Aptarti LBKS ir Kraštų bajorų Draugijų nario mokesčio rinkimo teisiniai aspektai.
Aptartas LBKS renginių ir biudžeto vykdymas. LBKS kancleris paskatintas labiau koordinuoti piniginius srautus.
Aptarti Lietuvos bajorų karališkojo universiteto kūrimo aspektai. Siūloma teikti LBKS Senatui.
Aptartas LBKS įvaizdžio formavimas ir dalyvavimas visuomeninėse organizacijose.
Numatytas LBKS Senato posėdis 2015 m. gruodžio 12 d.

LBKS vadas J. Kameneckas

 

skirtukas 2015-10-21 Vilniaus krašto bajorų sąjunga dalyvavo konkurse "Žydintis Vilnius 2015", daugiau

skirtukas 2015 m. spalio 14-18 d.


Dvidešimties narių grupė skrido į Madridą. Dvi dienas pažiūrinėjome ir fotografavomės Madrido aikštėse, aplankėme Karalių rūmus, Prado bei kt. muziejus. Trečią dieną autobusu važiavome į Žuvusiųjų slėnį ir senąją Ispanijos sostinę Toledo.
Nuotraukoje grupę fotografuoja gidė Jūratė Misevičiūtė

Pasigrožėti nuotraukomis:

Madridas,
Žuvusiųjų slėnis ir Toledo

skirtukas 2015-10-11 Klaipėdos krašto bajorų draugija pakvietė visos Lietuvos LBKS bajorų palikuonis ir jų svečius į Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, į baigiamąjį renginį, skirtą Mykolo Kleopo Oginskio 250 gimimo metinėms “Sugrįžimas į Tėvynę”.  LBKS Klaipėdos krašto narių gretas papildė 18 naujų bajorų palikuonių. Renginį parodė ir Žemaičių televizija.

skirtukas 2015-10-03

pasirašo Iškilmingame šventiniame renginyje Vilniaus universitete Šventų Jonų Bažnyčioje pasirašėmepasirašyta bendradarbiavimo deklaracija -

sutartis tarp LDK istorinės atminties organizacijų:Lietuvos (LBKS ir LDK Atminties rūmai), Baltarusijos bei Ukrainos bajorų kilmingųjų organizacijų.

Tuo deklaruojame draugystės plėtojimą ir gyvo paveldo puoselėjimą bei atgaivinimą.

skirtukas 2015-09-26 Vilniaus krašto bajorų sąjungos nariai, vietoje prisijungus keturiems klaipėdiečiams ir dviems raseiniškiams, aplankė Zyplių ir Gelgaudiškio dvarus. Daugiau

skirtukas 2015-09-12 Žemaičių bajorų draugija paminėjo savo veiklos 20-metį. Biržuvėnų dvaro aplinkoje prisiminti per du dešimtmečius nuveikti darbai, pagerbti draugijos vadai, legitimuoti nauji bajorų palikuonys. Pasveikinti švenčiantys 70-uosius jubiliejus.

Koncertinę programą rodė ir renginiui talkino Žemaitės dramos teatro istorinio šokio kolektyvas (vad. Ina Levickienė).
Pasveikinti Žemaičių bajorų draugijos į renginį atvyko  Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės  kraštų bajorų delegacijos.

Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą

skirtukas  2015-07-18 Laiko šimtmečius skaičiuojančiame Palėvenės dvare vyko kasmetinis bajorų sąskrydis.
Šventė prasidėjo iškilmingu patrankos šūviu ir svečių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Telšių, Mažeikių pristatymu. LBKS Vadas Juozas Kameneckas Panevėžio apskrities skyriaus vadui Egidijui Matulevičiui įteikė LBKS 20-mečio jubiliejinį medalį. Foto E. Matulevičiaus

skirtukas 2015 metų liepos 6 diena buvo paminėta Biržų pilyje. Dalyvavo LBKS vadas Juozas Kameneckas, kancleris Algirdas Verbickas, senato maršalka Mindaugas Sadauskas, Legitimacijų tarybos pirmininkas Artūras Rūkas-Daujotis, LBKS kraštų vadai, bajorai su šeimomis.

Šventės pradžią paskelbė LBKS Panevėžio krašto vadas Egidijus Matulevičius pasveikindamas susirinkusius ir pristatydamas svečius. LBKS vadas J.Kameneckas tarė sveikinimo žodį.

Pasibaigus koncertui buvo teikiami Bajorystės pripažinimo aktai, daugiau skaityti

skirtukas 2015 m. gegužės 30-31 d. Sąskrydis Klaipėdoje ir Klaipėdos krašto draugijos 20-mečio jubiliejus

Iš karto po senato posėdžio 18 val. prasidėjo šventinė Klaipėdos krašto programa "Amberton Klaipėda" viešbučio restorane:

buvo daug sveikinimų,
šventiniame koncerte linksmino Klaipėdos muzikinio teatro Aurelijaus Liškausko šokių grupės šokėjai Inga Brezgelovaitė ir Ričardas Jenkevičius. Dainavo Giedrė Zeicaitė iš Klaipėdos koncertų salės ir jos kolega Vytautas Kazlauskas,
...vakarienė, šokiai.

Daugiau nuotraukų

Kitą dieną 12 val. iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo išplaukėme trijų denių pramoginiu laivu "Venus" į Juodkrantę.


Klaipėdos krašto vadas Jonas Mockus įdomiai pasakojo apie uostą, kulinarijos ekspertas Arūnas Vincentas Sakas - apie bajorišką mitybą, vyko koncertas.

 

Žiūrėti filmo santrauką

Trumpai sustojome Juodkrantėje, kur ant marių kranto dainavo ir grojo Kęstutis Ignatavičius. Grįžome vėjų išpustyti, maloniai praleidę laiką ir labai gerai pailsėję.

skirtukas 2015-05-30 LBKS penktajame 2014 m. - 2018 m. kadencijos Senato posėdyje:

 • Išklausyta LBKS vado Juozo Kamenecko informacija apie teismų eigą bei LBKS veiklą;
 • Patvirtintos finansinės ataskaitos už 2014 metus;
 • Patvirtinti 62 naujai legitimuoti bajorų palikuonys: 14 - iš Vilniaus, 15 - iš Kauno, 13 - iš Klaipėdos, 4 - iš Šiaulių, 12 - iš Panevėžio, 4 - iš Telšių kraštų.

skirtukas2015-03-11 Nepriklausomybės dieną

Foto J. Pleskačiausko

Siekdami puoselėti ir kurti tikrąsias vertybes, skatinančias tautinę savimonę, garbės ir pareigos Tėvynei jausmą ir paskatinti LBKS vado pavaduotojo kultūrai Perlio Vaisietos, LBKS nariai su vėliavomis dalyvavo trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje bei eisenoje - iškilmingame parade nuo Nepriklausomybės iki Katedros aikštės. Atvykę buvo ir LBKS vadas J.Kameneckas bei Žemaitijos bajorai.

skirtukas 2015-02-28 LBKS ketvirtajame 2014 - 2018 m. kadencijos Senato posėdyje:

  Foto J.Pleskačiausko

 • LBKS vadas J.Kameneckas aptarė LBKS aktualijas;
 • M.A.Vardziukevičius pateikė pasvarstymus apie panaudos sutarties nutraukimo teisėtumą;
 • Patvirtinta Revizijos komisijos ataskaita apie LBKS finansinę veiklą 2012-2013 metais;
 • Apsvarstytas ir patvirtintas LBKS veiklos ir kaupiamų lėšų poreikis 2015 metams.
 • Patvirtinti 20 naujai legitimuotų bajorų palikuonių: 12 - iš Vilniaus, 8 - iš Kauno kraštų

skirtukas 2015-01-10 Naujametinis pokylis
Belmonte
Vilniaus krašto bajorų sąjunga (VKBS) sukvietė visus norinčius į pramogų ir poilsio centrą "Belmontas" palydėti 2014-ius ir sutikti naujuosius metus.
Koncertavo Pueli Vilnensis (vadovė - Giedrė Strikulienė), Čiurlionio kvartetas (vadovas - Saulius Lipčius, Duetas - Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius.
Svečiavosi: I. Sapinska, A. ir J. Šleževičiai, šv. Kazimiero ordino magistras Henrikas Armoška-Eismontas, šv. Vaitiekaus ordino magistras... Foto J.Pleskačiausko.

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 169 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
Antakalnio g. 76, Vilnius, LT-10206 Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click