kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

 skirtukas 2017-12-09 Trečiajame 2017-2018 m. kadencijos Senato posėdyje

Išvažiuojamas posėdis vyko Telšiuose, Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

 • buvo parodyta dokumentinio filmo apie žemaičių bajorę poetę K.Praniauskaitę premjera;
 • iškilmingoje aplinkoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp LBKS ir LBKS kraštų;
 • apsvarstyta Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui skirtų bendrų renginių programa;
 • po skanių žemaitiškų pietų vyko ekskursija po Telšius, kurią įdomiai pravedė prof. Algirdas Žebrauskas - Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Žemaičių šlovės žvaigždės kavalierius, Telšių miesto Garbės pilietis.


Fotografavo: A.Musteikienė, J.Pleskačiauskas

skirtukas 2017-10-18 įvyko baigiamasis gen. Tado Kosciuškos renginys Lietuvos valdovų rūmuose.
Renginį vedė aktorė Virginija Kochanskytė. Kalbėjo LBKS vadas Perlis Vaisieta, Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Išklausytas prof. dr. Valdo Rakučio istorinis pranešimas "LDK bajoro, gen. Tado Kosčiuškos veikla ir nuopelnai demokratijos istorijoje". Lenkijos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvos Respublikoje Urszula Doroszewska pristatė vaidybinį filmą "Tado Kosciuškos priesaika pagrindinėje Krokuvos aikštėje 1794 m. kovo 24 d.".

Foto A.Musteikienės, E.Matulevičiaus.
Koncerte dainavo Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras "Aidas" (vad. prof. tadas Šumskas), grojo Vilniaus m. savivaldybės Šv.Kristoforo kamerinis orkestras (vad. prof. Donatas Katkus).

Wilno wilenszczyzna rašė

 

skirtukas 2017-10-15

LBKS narių kolona dalyvavo parade gen. Tadui Kosciuškai paminėti. Paradas prasidėjo po šv. Mišių Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Eisena iki Nepriklausomybės aikštės dalyvavo kariuomenės baikerių klubas, pučiamųjų orkestras, Vilniaus raitoji policija, Šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo rinktinė.

skirtukas 2017-10-13 LR Seimo Konstitucijos salėje vyko mokslinė konferencija ir diskusija gen. Tadui Kosciuškai atminti

konferencija

skirtukas 2017-09-27 Lietuvos valdovų rūmuose vyko prof. Konstatino Bogdano kūrinio - atlieto bronzinio Vytauto Didžiojo biusto pristatymo renginys.

Foto A.Musteikienės, E.Matulevičiaus, S.Chmieliausko

Vytauto Dižiojo biusto dovanojimo sutartį pasirašė LBKS vadas Perlis Vaisieta ir Lietuvos valdovų rūmų direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Karpavičienė. Istorikas prof. Rimvydas Petrauskas skaitė paskaitą "Vytauto Didžiojo epochos reikšmė LDK bajorijai". Koncertavo generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras "Kariūnas" (vad. Linas Balandis).
Renginio rėmėjai Vilniaus Rotary klubo nariai: dr. Juozas Šarkus, Gražvydas Grigaliūnas, Ignas Kiudulas, h. Leliva (Leliwa).

skirtukas 2017-09-09 Antrajame 2017-2018 m. kadencijos LBKS Senato posėdyje

Susirinkusį Biržų pilyje Senatą pasveikino Biržų meras Valdemaras Valkiūnas;
Senato narys Algimantas Jukna pristatė savo išleistą knygą "Lemties broliai", Kauno apskrities bajorų draugijos vadas - naują senatorę Violetą Kamandulienę. Klaipėdos krašto bajorų draugijos kancleris Arūnas Bučys pranešė, kad draugijos vadu išrinktas Jonas Mockus.

 • Pritarta senatorių A. Sirtauto ir graf. Anton von Gravrock'o atsistatydinimui; Patvirtinti senatoriais J. Mockus ir V. Kamandulienė;
 • LBKS vadas Perlis Vaisieta kalbėjo LBKS veiklos tobulinimo, vidinės komunikacijos klausimais;
 • Svarstyta Valstybės šimtmečiui skirtų renginių programa;
 • Išklausyti pasiūlymai dėl strateginės partnerystės tarp LBKS ir Lietuvos kariuomenės;
 • Pritarta išleidžiamos knygos apie bajorus signatarus išlaidas paskirtyti procentiškai kraštams pagal senatorių skaičių;
 • LBKS darbo grupių atsakingų vadovų bei narių tvirtinimas (išklausyti pasiūlymai) atidėtas iki kito Senato posėdžio;
 • Bendradarbiavimo tarp LBKS ir LBKS kraštų sutarties aptarimas atidėtas tikslu sutartį suderinti su visų kraštų pageidavimais bei siūlymais.

  Po senato posėdžio Biržų pilies gidė pravedė ekskursiją po pilį. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje išklausėme istoriko kunigo Rimo Mikalausko paskaitą "Reformacijai - 500 metų"

skirtukas 2017-07-06 Tautinė giesmė ant piliakalnių

Šiemet minint Lietuvos piliakalnių metus Tautiška giesmė buvo giedama ant 100 piliakalnių įvairiose mūsų valstybės teritorijos vietose.

Vilniečiai ant Kreivojo (Trijų kryžių) kalno,
Panevėžiečiai ant Stirniškių piliakalnio, Kupiškio raj. ir ant Upytės piliakalnio, Panevezio r. , dar vadinamo Cicinsko kalno.,
Žemaičiai ant Insulos kalno Telšių raj.
Tauragiškiai ant Pagramančio piliakalnio Tauragės rajone.

skirtukas 2017-07-01 LBKS vado inauguracija, Bajorystės aktų įteikimas

Vilniaus arkikatedroje buvo laikomos mišios už visus Lietuvos gyvus ir mirusius bajorus, LBKS Vado ir naujai išrinktų Senatorių insignijų, bajorų herbinių vėliavų pašventinimas.

Šventė tęsėsi LDK Valdovų rūmuose: vyko LBKS Vado inauguracija, Vytauto Didžiojo bronzinio biusto - dovanos LDK Valdovų rūmams pristatymas, naujai legitimuotų LBKS bajorų priesaikos Lietuvai ir Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremonija.

LBKS Vado priesaika buvo skaitoma, padėjus ranką ant XVII a. LDK Statuto

LDK statutas 800 m

Pavadinimas: Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, naprzod, za naiaśnieyszego hospodara krola iego mości Zygmunta III. W Krakowie w roku 1588, a drugi raz w Wilnie, w roku 1619, z pokazaniem zgody y rożnice Statutow Koronnych y W. X. L., trzeci raz, za naiaśnieyszego k.i.m. Władysława IV, w Warszawie, w roku 1648, z przydaniem Constitucyi od roku 1550 do 1647, teraz zaś, czwarty raz, za krola [...] Iana Trzeciego przyłożeniem pod artykuly, Constitucyi Seymowych od Seymu r. 1550. aż do Seymu roku 1690. Oboygu narodom służących [...] drukowany. – W Wilnie: w drukarni Akademiey Societatis Iesu, 1693

Medžiagos ir matmenys: popierius, oda, spauda, 33,3 x 21,5 x 6,3 cm.

Nr. GEK-1156

Nuotraukos R.Vilavičiaus

Šventiniame koncerte dalyvavo: senosios muzikos ansamblis ,,Pueli Vilnensis" (vad. Giedrė Strikulienė), Čiurlionio styginių kvartetas (Saulius Lipčius, h. Trimitai  - violončelininkas, Čiurlionio kvarteto meno vadovas, Lietuvos Nacionalinės premijos laureatas), pianistė Guoda Goehle Gedvilaitė, h. Doliwa  - pianistė, tarptautinių konkursų laureatė.

LBKS vado Perlio Vaisietos inauguracinė kalba
Paskelbtas LBKS Vado dekretas Nr. 2017-01

LR Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės sveikinimas

 skirtukas 2017-06-17 Pirmajame neeiliniame 2017-2018 m. kadencijos LBKS Senato posėdyje

 • išklausius teisininkų A.Sirtauto ir G. Selimavičienės rekomendacijas, nutarta teikti apeliaciją dėl 2017-05-25 d. VAT sprendimo;
 • patvirtinti LBKS Vado pavaduotojų Linos van Kesteren (užsienio reikalams) ir Antano Sirtauto (teisės reikalams) atsistatydinimai;
 • pritarta LBKS Vado teikiamoms naujoms kandidatūroms į LBKS Vado pavaduotojus:
   • teisės reikalams - Giedrė Lendzbergaitė Selimavičienė, h. Landsberg;
   • kultūros reikalams - Elona Varanauskienė, h. Ostoja / h. Trzaska;
   • organizaciniams reikalams (viešieji ryšiai) - Dalia Teišerskytė, h. Kosciesza.

skirtukas 2017-06-14 Vytautas Didysis jau atkeliavo į Valdovų rūmus.

Nuotraukose Vytauto Didžiojo biustas,  jo rėmėjai - Vilniaus Rotary klubo nariai,
iš kairės: Gražvydas Grigaliūnas, Dr. Juozas Šarkus ir Ignas Kiudulas, h. Leliwa su LBKS vadu Perliu Vaisieta, trečioje nuotraukoje - LBKS Garbės vadas Kęstutis Ignatavičius ir Perlis Vaisieta.

Skulptūra bus pristatyta  liepos 1 d. iškilmingo renginio Valstybės dienai paminėti metu.
Oficialus LBKS dovanojamos prof. K.Bogdano skulptūros bronzinės kopijos Valdovų rūmuose pristatymas vyks rugsėjo 27 d.

skirtukas 2017-05-20 Neeiliniame LBKS Seime:

 • LBKS vadu vienų metų laikotarpiui iki kito eilinio Seimo slaptu balsvimu išrinktas Perlis Vaisieta;
 • Patvirtinti trys nauji senatoriai nuo Kauno krašto: Andrius Krivickas, Kristina Giedraitienė, Liuda Markauskienė vietoje atsistatydinusių Snieguolės Jurskytės, Algirdo Prekerio ir Liudvikos Krisiukienienės. Tauragės krašte - patvirtinta Asta Mizgirytė vietoje Audriaus Bitino.
 • Garbės teismo siūlymu buvęs LBKS vadas Jonas Ragauskas už negarbingą elgesį pašalintas iš LBKS narių.

seime

Seime svečių teise dalyvavo asmeniniu grafo Anton von Gravrock kvietimu viešintys Lietuvoje žinomos Europoje kilmingos šeimos atstovai Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, bei jo zmona Fürstin Uta Marija.

 

 

 skirtukas 2017-04-22 LBKS devintajame 2014 - 2018 m. kadencijos Senato posėdyje nutarta:

  • pritarti 2017 m. renginių planui;
  • skirti 1200 EU knygos “Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai“;
  • įpareigoti kraštų vadus aptarti vėliavų gamybą savo kraštuose;
  • įpareigoti A. Grybauskienę suburti darbo grupę, skirtą knygos „Lietuvos bajorai“ leidybos klausimams svarstyti;
  • patvirtinti J. Kamenecko veiklos rezultatų ataskaitą už 2016 metus;
  • įpareigoti Garbės teismą pateikti LBKS Seimui siūlymą dėl J. Ragausko pašalinimo iš LBKS narių.
  • legitimuoti 49 nauji LBKS nariai pagal kraštus: Vilniaus -18, Kauno - 17, Šiaulių - 14.

skirtukas 2017-01-28 LBKS aštuntajame 2014 - 2018 m. kadencijos Senato posėdyje:

 • patvirtintas maršalkos M.Sadausko atsistatydinimas
 • patvirtintas LBKS vado J.Kamenecko atsistatydinimas
 • išrinkti laikinai einantys LBKS vado pareigas Perlis Vaisieta, maršalkos - Egidijus Matulevičius
 • legitimuota 23 nauji LBKS nariai pagal kraštus: Vilniaus -17, Kauno - 6.
 • kitą senato posėdį numatyta skelbti balandžio 22 d.
 • numatyta rengti neeilinį Seimą gegužės 20 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje
 • numatyta Seimo darbotvarkė ir delegatų skaičius - 100

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 45 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click