kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

skirtukas Žalgirio akmens epopėja „Nuo dėkingos lietuvių tautos – už pergalę!”

LBKS iniciatyva, paminint Valstybės atkūrimo šimtmetį, pradėti pasirengimo darbai paminklo pastatymui Žalgirio mūšio vietoje, Lenkijoje.  

Nuotraukos: Perlio Vaisietos ir Egidijaus Matulevičiaus
2018 m. rugpjūčio 20 d. Adomynės k., Kupiškio raj. pajudintas iš vietos daugiau nei 2 metrų aukščio ir 12 tonų svorio – akmuo, ilgą laiką gulėjęs gyventojo Alfredo Aiduko sodyboje. Daugiau apie tai šiuose reportažuose:

Paminklas bus statomas rėmėjų lėšomis. Iniciatoriai tikisi ir Lietuvos žmonių paramos, aukoti galima į specialią sąskaitą. Luminor banke atidaryta Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos sąskaita: LT 364010051004258436. Paremiant projektą nurodyti - "Žalgirio mūšio akmuo"

skirtukas 2018-07-11 Šv. Jonų bažnyčioje pagerbtas signataras h. Gulbė bajoras Mykolas Biržiška.
ba=ny2ioje
Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje buvo aukojamos Šv. Mišios už Vasario 16-osios akto signatarą, bajorą Mykolą Biržišką ir jo šeimos artimuosius, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejaus proga grįžusius į Tėvynę amžinam poilsiui iš JAV. Iškilmėse dalyvavo: Biržiškų anūkai Vytas Barauskas, Venta Leon, Danutė Mažeikienė, taip pat signataro šeimos artimieji - LBKS narys, buvęs susisiekimo narys Jonas Biržiškis ir Vanda Tumelienė. Mišias celebravo J.E. vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Tarp atvykusių į iškilmes oficialių svečių buvo Lietuvos Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, buvęs Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas, dabartinio Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Lietuvos Vyriausybės nariai. Baigiantis bažnytinei ceremonijai, vyskupas A. Poniškaitis palaimino Biržiškų herbinę h. Gulbė vėliavą ir palinkėjo tinkamai tęsti bajoriškas tradicijas Lietuvos jaunimui.

Pasibaigus Mišioms, prie šios vėliavos paskutinei pagarbai atėjo Biržiškų giminės. Nuo Biržiškų artimųjų ir visos Lietuvos bajorų vėliava iškilmingai buvo įteikta Vilniaus M. Biržiškos gimnazijos direktoriui Valdemarui Kaupiniui. Šv. Mišias ir tiesioginę specialią laidą iš Šv. Jonų bažnyčios ceremonijos tiesiogiai rodė Lietuvos nacionalinė televizija.

Renginio nuotraukas fotografavo Vidmantas Kažukauskas

skirtukas 2018-07-07 Vilniaus miesto rotušėje įteikti Bajorystės pripažinimo aktai 2018 metais legitimuotiems naujiems Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos nariams.

Tai svarbiausias Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos metinis renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui ir Karaliaus Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos atminimui. Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis, kurios buvo aukojamos už visos Lietuvos gyvus ir mirusius bajorus bei karininkus. Mišių metu, kurias celebravo Lietuvos kariuomenės vyr. kapelionas plk. ltn. mgr. Rimas Venckus, iškilmingai skambant sakralinės muzikos choro „Langas“ atliekamoms giesmėms, buvo renkamos aukos paminklinio akmens Žalgirio mūšio lauke statybai. Šis akmuo su užrašu „Nuo dėkingos lietuvių tautos – už pergalę!” ir iškaltu bareljefiniu Vyčiu bus pastatytas Žalgirio mūšio lauke Griunvalde (Lenkija) 2020 metais, minint Žalgirio 610-ąsias metines. Tai yra bendras – Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Lietuvos kariuomenės vykdomas projektas. Mišių metu buvo pašventintos bajorų herbinės vėliavos.

Po Mišių iškilminga ceremonija persikėlė į Vilniaus miesto rotušę. Po oficialios dalies į sausakimšai susirinkusią Rotušės salę kreipėsi ir vienybei vardan visos Lietuvos bajorus jungiančios organizacijos ateities kvietė LBKS vadas Perlis Vaisieta. Įkvepiantį pranešimą laikytis tikrųjų bajorystės vertybių - ypač švietimo srityje, taip pat pateikė dažnas LBKS renginių svečias - karo istorikas prof. dr. Valdas Rakutis.

Visiems sugiedojus Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos himną, buvo pereita prie svarbiausios šios iškilmingos dienos procedūros – Bajorystės aktų įteikimo procedūros. Daugiau skaityti

skirtukas 2018-05-05 Šeštajame 2017-2018 m. kadencijos Senato posėdyje nuspręsta:

 • patvirtinti 13 naujai legitimuotų asmenų: 5 iš Vilniaus, 4 iš Kauno ir 4 iš Šiaulių;
 • pritarti, kad dabartiniai D.Vervečkos dokumentai neatitinka LDK bajorystę įrodančių reikalavimų pagal galiojantį LBKS Statutą;
 • informuoti D. Vervečką, apie tai, kad jeigu jis iki š.m. gegužės 10 dienos LBKS vadui, Senatui ir Legitimacijų tarybai nepateiks trūkstamų dokumentų kopijų el. paštu, bus teikiama Seimui dėl jo pašalinimo iš LBKS narių;
 • įpareigoti LBKS vadą nedelsiant inicijuoti asociacijos "Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga" bankroto bylą;
 • atšaukti gegužės 12 d. LBKS seimą ir jį sukviesti po LBKS bankroto administratoriaus paskyrimo.

skirtukas 2018 m. balandžio 7 d.  prieš LBKS Senato posėdį istorijos prof. dr. Zigmantas Kiaupa skaitė pranešimą „LDK laikų bajorų laisvės ir pareigos valstybei“.

Penktajame 2017-2018 m. kadencijos Senato posėdyje nuspręsta:

 • panaikinti 2016.06.04 d. Senato nutarimo dalį dėl bajorystės patvirtinimo Andriui Krivickui, Audronei Krivickaitei-Mušeikei ir Petrei Laugalytei-Krivickienei;
 • netenkinti A. Krivicko prašymo atleisti jį iš senatorių savo noru, bet už dokumentų klastojimą pašalinti iš LBKS senatorių;
 • siūlyti LBKS Seimui už dokumentų klastojimą šalinti iš LBKS narių A.Krivicką, A.Krivickaitę-Mušeikę ir P.Laugalytę-Krivickienę;
 • įpareigoti minėtus 3 asmenis 10-ies darbo dienų laikotarpyje gražinti Bajorystės pripažinimo aktus ir bajoriškas regalijas LBKS kancleriui A.Verbickui;
 • patvirtinti 25 naujai legitimuotus asmenis: 10 iš Vilniaus, 10 iš Šiaulių ir 5 iš Panevėžio;
 • įpareigoti Legitimacijų tarybą iki LBKS Seimo pateikti išvadą dėl D. Vervečkos bajorystės atitikimo LBKS Statutui;
 • numatyti LBKS Seimo datą – gegužės 12 d. Vilniuje ir dienotvarkę: LBKS Vado ir visų LBKS struktūrų ataskaitos, naujo LBKS Vado rinkimai, naujos kadencijos senatorių ir LBKS struktūrų narių tvirtinimas, garbės bajorų tvirtinimas, LBKS narių, pažeidusių LBKS Statutą šalinimas iš sąjungos narių, kiti klausimai.
 • patvirtinti 150 delegatų ir paskirstyti delegatus taip: Vilnius – 59 delegatai, Kaunas – 45, Klaipėda – 12, Šiauliai – 7, Panevėžys – 10, Telšiai – 10, Tauragė – 7 delegatai;
 • pritarta dėl LBKS Statuto 3.3 punkto dalies pataisos: “LBKS nariai šalinami iš Sąjungos, jei jų veikla prieštarauja Statutui ir duotai priesaikai”
 • Pristatytos kandidatūros dėl Garbės bajoro vardo: Vilniaus bajorai siūlo kandidatus Garbės bajoro vardui: E.Varanauskienė, T.Budzys, B.Girevičius, D.Kasperavičienė ir A.Bielinytė, Telšių bajorai - A.Vaitkevičių ir K.R.Stanevičių, Klaipėdos bajorai - R.Čepienę ir A.Bučį.

skirtukas 2018 m. vasario 17 d. Ketvirtajame 2017-2018 m. kadencijos Senato posėdyje nuspręsta:

senatoriai
pradzia
sutartis
LBKS senatoriai Senato pradžia Sutarties pasirašymas
 • panaikinti 2014.03.29 LBKS Senato nutarimo papunktį apie tai, kad „LBKS Kauno padalinys yra veikiantis įsteigtos Kauno apskrities bajorų draugijos (KABD) pagrindu“;
 • išklausyti naujai įkurtos Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadovybės pasiūlymą dėl bendradarbiavimo su LBKS;
 • pritarti dėl Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo tarp LBKS ir Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos.
  SUTARTĮ PASIRAŠĖ: Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga, atstovaujama vado Perlio Vaisietos, Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjunga, atstovaujama vado Zigmanto Dargevičiaus
 • įgalioti Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungą organizuoti LBKS padalinį Kauno krašte ir artimiausio LBKS Senato posėdžio metu pateikti savo įstatus LBKS Senatui susipažinti bei pristatyti kandidatus, atstovausiančius Kauno krašto bajorus LBKS Senate.
 •  legitimuoti 34 nauji LBKS narius pagal kraštus: Vilniaus -15, Kauno - 13, Šiaulių - 6.

 skirtukas 2018-01-06

 tradiciniame VKBS naujametiniame pokylyje Vilniaus RotušėjeVKBS nariai ir jų svečiai pasitiko Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio paminėjimo metus. Daigiau skaityti Vilniaus krašto svetainėje

Foto Jurgio Pleskačiausko

 
skirtukas 2018-01-04

  Lietuvos Kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje įvyko Šv. Mišios už Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį ir projekto „Tūkstantmečio odisėja“ jachtos „Ambersail“ įgulą.

Pašventintą LBKS jūrinį vimpelą jachtos kapitonui Stanislovui Butkevičiui (h. Trzaska), kuris drauge su „Ambersail“ įgula netrukus mes iššūkį Horno ragui, visų LBKS narių vardu iškilmingai įteikė LBKS vadas Perlis Vaisieta (h. Syrokomla). Daugiau

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 90 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click