Spausdinti

2020-05-26 Pateikėme pranešimą spaudai apie paminklinio akmens nugabenimą į Griunvaldą
"Lietuva pradeda minėti Žalgirio mūšio 610-ąsias metines"

Skaityti vientisą.

Trečiajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato posėdyje, kuris vyko Tauragėje:

Po senato posėdžio Tauragės apskrities bajorų draugijos vadas A.Stankus pravedė įdomią ekskursiją po Tauragę