PATVIRTINTA
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato
2020 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 5

LEGITIMACIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Legitimacijos taryba (toliau - Taryba) yra Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau-LBKS) priežiūros organas ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, LBKS įstatais, seimo ir senato sprendimais, bei šiuo reglamentu.
2. Taryba yra atskaitinga LBKS seimui.
3. Tarybos narius pagal LBKS juridinių narių pasiūlymus tvirtina seimas.
4. Tarybos darbo reglamentą tvirtina LBKS senatas.
5. Naujai išrinkta Taryba savo pirmajame posėdyje renka Tarybos pirmininką, du pavaduotojus, sekretorių ir pasiskirsto pagrindines veiklos sritis.
6. LBKS juridiniuose nariuose (toliau - kraštuose) sudaromos Legitimacijos komisijos arba išrenkami legtimacijos astovai, kurioms(-iems) metodiškai vadovauja Taryba.

© Visos teisės saugomos. 2019-2023 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui
Narystės mokesčių mokėjimas

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com