Spausdinti

Lietuvių bajorų draugijos įstatai priimti 1928 04 26.

Pertvarkytus Lietuvių Bajorų Draugijos įstatus pasirašė:

Kunigaikštis Konstantinas Radzivillas.
Šviesiausias Kunigaikštis Jonas, jono sūnus, gediminas – Beržanskis – Klausutis(kuris dar įstatus nepatvirtinus mirė).
Stanislava Gintylaitė – Misteikienė.
Marijonas Kryžanauskas
Kunigaikštytė Sofija – Klementina Oginskaitė – Jesaitienė.
Mikalojus, Antano – Felikso sūnus, Šlepavičius.
Juozapas Vaišnoras.
Ats. pulk. Jonas Koreva.
Steponas Dirvenskis.
Aleksandra Dirvenskaitė.
Vet.dr. Julius Savickis.
Mikalojus – Adolfas, Mikalojaus sūnus, Šlepavičius.
Šviesiausias Kunigaikštis Povilas, Petro sūnus, Gediminas – Beržanskis – Klausutis, teisėjas.
Prov.Vaclovas Vadauskas – Petržkevičius.
Inž. Julijonas Graurogkas.
Ats.pulk. Mykolas Stebeika.
Kunig. Jonas Mindaugas Masalskis.

Lietuvių Bajorų draugija.

Draugijos vyriausias tikslas – lietuviško valstybingumo stiprinimas, kultūros ir vienybės skiepijimas visiems lietuviams be luomų, partijų ir tikybų skirtumo ir kova su kai kuriais Lietuvoje gyvenančiais žmonėmis ne patriotais ir mūsų lietuviškai valstybei kenksmingais.

Šaltinis: Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, rankraščių skyrius Tado Balandos fondas (F 115, 305)