2020-12-20 Septintajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos virtualiame senato posėdyje:

 1. Patvirtintas Revizijos komisijos darbo reglamentas
 2. Patvirtintas Legitimacijų tarybos pasėdžio protokolas Nr.3 (legitimuoti 15 naujų narių: Vilniaus (VKBS) - 6, Kauno (LBKKS) - 1, Šiaulių (ŠKBS)- 8)
 3. Svarstytas 2021 metų LBKS biudžeto projektas
 4. Svarstyti Lietuvos bajorų enciklopedijos II tomo leidybos klausimai
 5. Pristatyti ir svarstyti BPA akto eskizai.

  2020-10-10 Dėl paaštrėjusios Covid-19 situacijos posėdis vyko virtualios konferencijos būdu. Nuotraukoje renkasi Senato nariai

  Šeštajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato posėdyje:

renkasi
 1. Patvirtinti Garbės bajoro vardo suteikimo nuostatai.
 2. Patvirtinti Garbės teismo nuostatai.
 3. Legitimacijos mokesčių patikslinimo ir patvirtinimo klausimu - apsvarstytas stojančiųjų įmokų paskirstymas LBKS viduje.
 4. Revizijos komisijos darbo reglamento patvirtinimas dėl apsvarstytų pataisymų atidėtas kitam Senato posėdžiui.
 5. Vakarų Lietuvos skyriaus narys Sigitas Dobilinskas patvirtintas LBKS kancleriu.

2021-12-18 Dvyliktajame Senato posėdyje, vykusiame  nuotoliniu būdu:

 • patvirtintos LBKS Bajorystės pripažinimo akto  teikimo išimčių tvarkos taisyklės;
 • nustatytos LBKS juridinio nario stojamojo mokesčio taisyklės ir dydis;
 • Senato patvirtinti ir neeilinio Seimo (sudaromo pagal šiuo metu galiojančius įstatus) priimti Laikinosios komisijos paredaguoti LBKS įstatai;
 • svarstyti kiti einamieji klausimai.

2021-10-02 Vienuoliktajame, vykusiame  nuotoliniu būdu, Senato posėdyje nutarta:

 • vietoj atsistatydinusio Vakarų Lietuvos skyriaus senatoriaus Jono Mockaus pristatyta ir patvirtinta Rita Barniškienė;
 • LBKS kancleris S. Dobilinskas pateikė informaciją apie I. J. Kraševskio knygos „Lietuva“ leidybos rėmimo eigą;
 • patvirtinta su pastabomis redagavimui supaprastinta BPA įteikimo tvarka asmenims, dėl svarbių priežasčių negalintiems dalyvauti iškilmingoje aktų teikimo ceremonijoje;
 • pavesta Linai Keršytei galutinai redaguoti juridinio  nario stojamojo mokesčio nustatymo formuoluotę iki kito Senato posėdžio;
 • pritarta įstatų redagavimui ir pavesta T.Budziui ir D. Baikščiui pateikti peržiūrėjimui notarui

2023-05-20 Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Seime, vykusiame Vilniaus rotušėje:

 • Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta pasveikino Seimą, pristatė svečius;
 • Prieš Seimo posėdį koncertavo Vaikų ir jaunimo centro choras "Kivi". Meno vadovė Danguolė Aukselienė;
 • Menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus paveikslų galerijos direktorė Aistė Bimbirytė-Mackevičienė skaitė pranešimą "Ne tik dėl grožio meno kolekcijos, kaip luomo saviraiškos forma";
 • Vadas paskelbė dekretą dėl Garbės vardo suteikimo mecenatoriams Aurelijui ir Aurelijai Rusteikoms;
 • Patvirtinti ataskaitiniai veiklos pranešimai: LBKS vado, kanclerio, Senato, Legitimacijų komisijos, Garbės teismo ir Revizijos komisijos;
 • Perlis Vaisieta perrinktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadu.
 • Perrinkti Senato, Garbės teismo, Revizijos komisijos nariai;
 • Padėkos raštais apdovanoti nusipelnę asmenys.

2023-04-15 Devynioliktajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato, vykusio nuotoliniu būdu, posėdyje:

 • patvirtintos būsimo Seimo delegatų kvotos;
 • patvirtintos Seime renkamų senatorių  kvotos,
 • nutarta pasiūlymą dėl bajorystės pripažinimo  tvarkos dalinio pakeitimo išsamiai išanalizuoti LBKS juridinių narių tarybose, jų Legitimacijos komisijose, taip pat centrinėje Legitimacijos komisijos  taryboje, po to teikti Senatui;
 • nutarta teikimą suteikti Garbės bajoro vardą Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos nariui senatoriui Zigmantui Dargevičiui atidėti kitam Senato posėdžiui.

Socialiniai tinklai

© Visos teisės saugomos. 2019-2023 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui
Narystės mokesčių mokėjimas

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com