2021-10-02 Vienuoliktajame vykusiame  nuotoliniu būdu Senato posėdyje nutarta:

 • vietoj atsistatydinusio Vakarų Lietuvos skyriaus senatoriaus Jono Mockaus pristatyta ir patvirtinta Rita Barniškienė;
 • LBKS kancleris S. Dobilinskas pateikė informaciją apie I. J. Kraševskio knygos „Lietuva“ leidybos rėmimo eigą;
 • patvirtinta su pastabomis redagavimui supaprastinta BPA įteikimo tvarka asmenims, dėl svarbių priežasčių negalintiems dalyvauti iškilmingoje aktų teikimo ceremonijoje;
 • pavesta Linai Keršytei galutinai redaguoti juridinio  nario stojamojo mokesčio nustatymo formuoluotę iki kito Senato posėdžio;
 • pritarta įstatų redagavimui ir pavesta T.Budziui ir D. Baikščiui pateikti peržiūrėjimui notarui

2021-07-17 Žalgirio mūšio lauke Griunvalde lankėsi LBKS oficiali delegacija (LBKS atstovavo vadas Perlis Vaisieta, maršalka Stasys Knystautas, kancleris Sigitas Dobilinskas) drauge su Lietuvos kariuomenės atstovais lankėsi Žalgirio mūšio lauke Griunvalde (Lenkija) ir dalyvavo  didžiausio mūšio visos Europos viduramžių istorijoje, 611 metinių minėjime. Daugiau

 

2021-07-03 Iškilmingas Bajorystės pripažinimo aktų įteikimas naujai legitimuotiems LBKS nariams.

 • Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos Šv. Mišios už visos Lietuvos bajorus ir Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą. Giedojo Katedros parapinis choras, vadovė Judita Taučaitė, vargonavo Gražina Kopūstienė.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų Didžiojoje Renesanso menėje įvyko Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos jaunųjų talentų pasirodymas, kurį bajorams dovanojo tarptautinių konkursų laureatai: Greta Julija Tutkutė (8 kl., arfa), Marija Šumskaitė (11 kl., obojus), Emilis Šarinskas (11 kl., fortepionas). "Tautišką giesmę" ir specialiai šia proga parengtą LBKS himną solo užvedė M.K. Čiurlionio Nacionalinės menų mokyklos auklėtinis - LRT konkurso "Dainuok su manimi" projekto dalyvis, jaunasis bajoraitis Teodoras Lipčius (2 kl.).
 • Karo istoriko prof. Valdo Rakučio pranešimas „Bajoro misija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir naujaisiais laikais“.
 • Renginio metu LBKS vadui Perliui Vaisietai LBKS 2020-07-04 Seimo ir Senato sprendimu buvo įteiktas Garbės bajoro ženklas.
 • Lietuvos bajorų krališkosios sąjungos Vadovybė pasveikino stojančiuosius narius. Išklausius naujai legitimuotų LBKS narių priesaiką, jiems buvo įteikti Bajorystės pripažinimo aktai.

Renginį vedė aktorė Virginija Kochanskytė
Nuotraukų autorius - Martynas Ambrazas

2021-06-19 Dešimtajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdyje vykusiame nuotoliniu būdu:

 • patvirtintas Legitimacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. 4;
 • kancleris S. Dobilinskas informavo apie LBKS finansinę būklę 2021 m. birželio 19 dienai bei apie I. J. Kraševskio knygos „Lietuva“ leidybos rėmimą;
 • senatorius R. Stukas informavo, kad enciklopedijos „Lietuvos bajorai“ II tomo leidyboje pageidauja dalyvauti 52 bajorų giminės.
  Į redakcinę komisiją papildomai įtraukti Valdovų rūmų direktorius V. Dolinskas ir senatorė A. Musteikienė;
 • Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta informavo apie kelionę į Griunvaldą ir BPA šventės 2021-07-03 programą.

2021-03-20 Devintajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdyje vykusiame nuotoliniu būdu:

 1. Patvirtintas 2021 metų LBKS biudžetas;
 2. Svarstytas BPA eskizas, sudaryta darbo grupė teksto redagavimui (A.Musteikienė, D.Baikštys, D.Teišerskytė);
 3. Svarstyti du LBKS laikinosios komisijos pateikti įstatų variantai. Nuspręsta tobulinti Vilniaus ir Šiaulių kraštų parengtus įstatus;

 2021-02-13 Aštuntajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdyje vykusiame nuotoliniu būdu:

 1. Jurgis Kameneckas patvirtintas LBKS maršalkos pavaduotoju;
 2. Patvirtintas 2020 metų biudžetas. Nutarta pratęsti LBKS įstatų koregavimo darbą.
 3. 2021 metų LBKS biudžeto svarstymas ir tvirtinimas atidėtas kitam posėdžiui;
 4. Patvirtintas Legitimacijos mokesčių perskirstymas pagal VKBS senatorės L. Bartkienės 2020.12.16 pasiūlymą;
 5. Svarstytas BPA  eskizavimas  pagal  dizaino ir heraldikos reikalavimus.
 6. Kitas posėdis numatomas kovo mėn.

Socialiniai tinklai

© Visos teisės saugomos. 2019-2021 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui
Narystės mokesčių mokėjimas

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com