Spausdinti

2021-03-20 Devintajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdyje vykusiame nuotoliniu būdu:

  1. Patvirtintas 2021 metų LBKS biudžetas;
  2. Svarstytas BPA eskizas, sudaryta darbo grupė teksto redagavimui (A.Musteikienė, D.Baikštys, D.Teišerskytė);
  3. Svarstyti du LBKS laikinosios komisijos pateikti įstatų variantai. Nuspręsta tobulinti Vilniaus ir Šiaulių kraštų parengtus įstatus;

 2021-02-13 Aštuntajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdyje vykusiame nuotoliniu būdu:

  1. Jurgis Kameneckas patvirtintas LBKS maršalkos pavaduotoju;
  2. Patvirtintas 2020 metų biudžetas. Nutarta pratęsti LBKS įstatų koregavimo darbą.
  3. 2021 metų LBKS biudžeto svarstymas ir tvirtinimas atidėtas kitam posėdžiui;
  4. Patvirtintas Legitimacijos mokesčių perskirstymas pagal VKBS senatorės L. Bartkienės 2020.12.16 pasiūlymą;
  5. Svarstytas BPA  eskizavimas  pagal  dizaino ir heraldikos reikalavimus.
  6. Kitas posėdis numatomas kovo mėn.