Spausdinti

2021-12-18 Dvyliktajame Senato posėdyje, vykusiame  nuotoliniu būdu:

2021-10-02 Vienuoliktajame, vykusiame  nuotoliniu būdu, Senato posėdyje nutarta:

2021-07-17 Žalgirio mūšio lauke Griunvalde lankėsi LBKS oficiali delegacija (LBKS atstovavo vadas Perlis Vaisieta, maršalka Stasys Knystautas, kancleris Sigitas Dobilinskas) drauge su Lietuvos kariuomenės atstovais lankėsi Žalgirio mūšio lauke Griunvalde (Lenkija) ir dalyvavo  didžiausio mūšio visos Europos viduramžių istorijoje, 611 metinių minėjime. Daugiau

2021-07-03 Iškilmingas Bajorystės pripažinimo aktų įteikimas naujai legitimuotiems LBKS nariams.

Renginį vedė aktorė Virginija Kochanskytė
Nuotraukų autorius - Martynas Ambrazas

2021-06-19 Dešimtajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdyje vykusiame nuotoliniu būdu:

2021-03-20 Devintajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdyje vykusiame nuotoliniu būdu:

  1. Patvirtintas 2021 metų LBKS biudžetas;
  2. Svarstytas BPA eskizas, sudaryta darbo grupė teksto redagavimui (A.Musteikienė, D.Baikštys, D.Teišerskytė);
  3. Svarstyti du LBKS laikinosios komisijos pateikti įstatų variantai. Nuspręsta tobulinti Vilniaus ir Šiaulių kraštų parengtus įstatus;

 2021-02-13 Aštuntajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdyje vykusiame nuotoliniu būdu:

  1. Jurgis Kameneckas patvirtintas LBKS maršalkos pavaduotoju;
  2. Patvirtintas 2020 metų biudžetas. Nutarta pratęsti LBKS įstatų koregavimo darbą.
  3. 2021 metų LBKS biudžeto svarstymas ir tvirtinimas atidėtas kitam posėdžiui;
  4. Patvirtintas Legitimacijos mokesčių perskirstymas pagal VKBS senatorės L. Bartkienės 2020.12.16 pasiūlymą;
  5. Svarstytas BPA  eskizavimas  pagal  dizaino ir heraldikos reikalavimus.
  6. Kitas posėdis numatomas kovo mėn.