Apie legitimaciją

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) nariu gali būti tik legitimuotas Lietuvos bajoras. Legitimuotis gali kiekvienas Lietuvos Respublikos ar užsienio pilietis, kuris yra tiesioginis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės arba gyvenusių Lietuvoje iki 1918 m. bajorų vyriškosios arba moteriškosios linijos palikuonis, jei jam sukako 18 metų.

     Bajorystės paveldėjimo teisės neturi palikuonys tų asmenų, kuriems bajorystė buvo suteikta po 1773 m. Lietuvos padalinimo už nuopelnus okupaciniam caro režimui. Legitimuotas vyras bajoras turi teisę suteikti bajorystę teisėtai žmonai ir savo teisėtoje santuokoje gimusiems vaikams. Bajorystę perduoti savo vaikams turi teisę bajorė motina, jei jai bajorystė buvo suteikta pagal protėvius. Santuokai iširus, buvusi bajoro žmona netenka teisės perduoti bajorystės savo vaikams, gimusiems kitose santuokose.

       Kiekvienas asmuo, pateikiantis dokumentus legitimacijai, turi jais įrodyti bajorišką protėvių kilmę, pateikti herbą, trumpą giminės istoriją, taip pat įrodyti kraujo ryšį su paskutiniuoju protėviu, kurio bajorystė patvirtinta archyviniais dokumentais.

       Bajorystės pripažinimo – legitimacijos byloje pateikiamų dokumentų išdėstymas (pavyzdys):

1. Nustatytos formos prašymai dėl: 1) legitimacijos ir 2) stojimo į savo krašto sąjungą / draugiją (su nuotraukomis).
2. Byloje esančių dokumentų sąrašas – bylos Turinys, nurodant dokumentų (puslapių) numerius. 
3. Trumpas gyvenimo (autobiografijos) ir giminės aprašymas arba archyvo išvada.
4. Giminės genealogijos schema.
5. Pretendento gimimo liudijimas.
6. Pretendento santuokos liudijimas (moterims).
7. Kiti gimimo, santuokos, mirties liudijimai, įrodantys pretendento giminystės ryšį su paskutiniuoju protėviu, kurio bajorystė ir herbas patvirtinti archyviniu giminės kilmės dokumentu.
8. Archyviniai giminės kilmės dokumentai, sudaryti luominių organizacijų, įrodantys giminės bajorišką kilmę ir herbą.
9. Spalvotas giminės herbo atvaizdas, herbo aprašymas.
10. Kiti turimi dokumentai, susiję su bajorystės įrodymu ir pateikiami pretendento nuožiūra.
11. Diplomo kopija (turintiems aukštąjį išsilavinimą arba mokslinį laipsnį).
12. Raštiškas sutikimas pasinaudoti archyviniais dokumentais, jei jie gauti ne legitimuojamojo asmens vardu.
13. Pensininko, moksleivio ar studento pažymėjimo kopija mokesčių nuolaidai gauti.

 

Bajorystė yra perduodama, todėl negali legitimuotis vaikai ir anūkai, jei nesilegitimavo esantys gyvi jų tėvai ar seneliai. Jei jie mirę, būtina bylose pateikti jų mirties liudijimus. Negali legitimuotis tų asmenų, kurie perėjo į valstiečių luomą, palikuoniai – prieš 1917 m. bajoraitės, ištekėjusios už nekilmingojo.

Jei žmona legitimuojasi pagal vyrą, jos byloje pateikiami vyro bylos dokumentai (punktai: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ir jos dokumentai (punktai: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13).

Byloje pateikiamos visų dokumentų kopijos, originalus saugo legitimuojamas asmuo. Bylos dokumentų kopijos turi sudėtos į atverčiamus aplankalus su raišteliais. Atskiri dokumentai bylose sunumeruojami pieštuku pagal pateikiamą dokumentų sąrašą ir neturėtų būti dedami į skaidrius vokus.

Legitimuotis leidžiama tik tuo atveju, jei protėviai buvo bajorai. Išimtis taikoma, jei bajorystę atėmė už dalyvavimą sukilimuose arba politinėse akcijose prieš okupacinį caro režimą – turi būti pristatyta atitinkama Istorijos archyvo pažyma.

      Dokumentų paieška

Karo ir okupacijos metais dauguma dokumentų, kruopščiai saugomų šeimose, dingo ar buvo sunaikinti, todėl paiešką patartina pradėti nuo žinomų savo senelių, prosenelių arba tėvų, gimusių prieš 1917 m., gimimo metrikų, nes iki to laiko į metrikus buvo įrašomas luomas. Žinant jų vardus, pavardes, gimimo datas, bažnyčias, kuriose buvo krikštyti, patariama kreiptis:

 • į Lietuvos valstybės istorijos archyvą (Mindaugo g. 8, Vilnius, tel. +370 5 213 7484) Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,

 • į privačius genealogus (Nepriklausomas virtualus archyvas GENMETRIKA, genmetrika.eu),

 • į kitus šaltinius.

Paslaugos archyvuose mokamos. Lietuvos valstybės istorijos archyvo skaitykloje, susitarus, leidžiama dirbti ir patiems. LVIA savanoriai gali fotografuoti su archyvo įranga ir kopijas pasilikti sau. 

Ne visi duomenys išsaugoti Lietuvos archyvuose. Žymi dalis dokumentų saugojama buvusios Rusijos imperijos archyvuose:

1. S. Peterburgo srities ir miesto istorijos archyvas

190008 Санкт-Петербург, Псковская, 18
Тел./факс: (812) 219-79-61
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 2. Rusijos centrinis valstybinis senųjų aktų archyvas,

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)
Документы высших органов государственной власти с 1917 года
119817 Москва ГСП, Б. Пироговская, 17,

3. Baltarusijos valstybinis istorijos archyvas, 220038 Minskas, Kozlova 26

4. Baltarusijos valstybinis istorijos archyvas, 230023 Беларусь, Гродно, пл. Тизенгауза, 2 Тел.: (015-2) 44-94-66, 47-28-56

5. Užsieniečiai dar gali kreiptis į Balzeko lietuvių kultūros muziejaus genealogijų skyrių, Karile Vaitkute,
Fax (773) 582 5133, muziejaus el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Galima naudotis bibliotekose sukaupta literatūra:

 • Lietuvos Metrika, red. A. Baliulis ir R. Firkovičius (išleisti 6 tomai), komplektas Lietuvos valstybės istorijos archyve;
 • Borkowski Dunin, Jerzy Sewer. Spis nazwisk szlachty polskiej, 1887 r.;
 • Kojalowicz Wojciech Wijuk, Herbarz rycerstwa;
 • Gorczynski Slawomir, Herby szlachty polskiej;
 • Boniecki Adam, Herbarz polski;
 • Boniecki Adam, Poczet rodow W.Ksiestwa Litewskiego;
 • Niesiecki Kaspar, Herbarz Polski,10 tomów. Naujai išleista 1979 m. (Warszawa)
 • Polskie Rody Szlacheckie i ich Herby, Bialystok, 2000 m.

Į Viršų

Minėtus leidinius galima rasti Kauno apskr. viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje (K. Donelaičio g. 8), Kauno Technologijos universiteto, Vilniaus universiteto bibliotekose

     Dokumentų pateikimas

Vilniaus krašto bajorų sąjungos legitimuojamieji asmenys dokumentus pateikia VKBS Legitimacijos komisijai (pirmininkas Donatas Baikštys, tel. +370 615 40 282, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kauno krašto legitimuojamieji dokumentus pateikia Kauno krašto Legitimacijos komisijai (pirm. pavaduotoja Aleksandra Gudžinskienė, tel. +370 37 777 922, d. +370 37 345 917, mob.+370 688 26 545, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Legitimuojamas asmuo gali būti kviečiamas prisistatymui į Krašto organizacijos bajorų sueigą. Vėliau legitimacijos bylą peržiūri LBKS Legitimacijos taryba ir pateikia tvirtinti Senatui. Po patvirtinimo legitimuotas bajoras sumoka nustatytus mokesčius į savo Krašto sąskaitą su tiksline pastaba: „Metinis nario mokestis “, „Stojamieji mokesčiai“ ir pan. Sąskaitų numeriai nurodyti kraštų interneto svetainėse. 

Senato nutarimu (2014-11-22) visiems stojantiesiems bendra mokesčių suma – 145 eurai; pensininkams, studentams ir moksleiviams numatyta nuolaida, bendras mokestis – 90 eurų. 

Bajorystės pripažinimo aktai iškilmingai teikiami per valstybines šventes: vasario 16, liepos 6, liepos 15, rugsėjo 8 dienomis, ir kitomis progomis.

Parengė:

Henrikas Matusevičius, buvęs LKBS Kauno krašto Legitimacijos komisijos pirmininkas, 

Sigita Gasparavičienė, istorikė, tel. +370 687 11 371, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.