Pasitarimas dėl LBKS ateities

2019 m. vasario 16 d. Vilniuje įvyko Lietuvos bajorų pasitarimas dėl LBKS ateities

Susitikimas buvo pradėtas, vieningai sugiedant Tautinę giesmę. Brolis Saulius Paulius Bytautas pasveikino visus susirinkusiuosius su Nepriklausomybės 101-osiomis metinėmis ir suteikė palaiminimą.

Vasario 16-osios 101-ųjų ir LBKS veiklos 25-ųjų metinių proga Perlis Vaisieta pristatė visą Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos veiklos retrospektyvą: nuo Sąjungos įkūrimo1994 m. iki šių dienų. Šia neeiline proga buvo pristatyta dalis žymiausių bajorijos atstovų – nusipelniusių meno, mokslo, kultūros srityse ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Po šventinės įžangos vyko svarbiausia dalis, dėl kurios susirinko Lietuvos bajorų aktyvas – buvo aptartos tolimesnės Lietuvos bajorų sąjungos veiklos perspektyvos.


Panevėžio apskrities bajorų vadas Egidijus Matulevičius siūlė steigti naują organizaciją – Lietuvos bajorų kraštų sąjungą.
P. Vaisieta pristatė alternatyvų pasiūlymą – nepaisant esamų iššūkių, išsaugoti esamą Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos pavadinimą ir svarbiausių veiklos tradicijų tęstinumą, tuo labiau, kad tokiai galimybei yra objektyvūs šansai.

Po įvykusių diskusijų buvo nuspręsta:

 1. Vieningai pritarta, kad būtina išsaugoti Lietuvos bajorų KARALIŠKĄJĄ sąjungą ir registruoti tokiu pavadinimu naują Lietuvos bajorų asociaciją, kai tik bus užbaigtas teisinis procesas – esanti asociacija bus išregistruota iš juridinių asmenų registro.
  Tokia galimybė atsirado, kadangi yra teisiškai apsaugoti:
 • Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos PAVADINIMAS,
 • Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos HERBAS,
 • www.lbks.lt INTERNETO DOMENAS.
 1. Pritarta, kad naujai steigiama asociacija bus FIZINIŲ ASMENŲ SĄJUNGA.
 2. Nuspręsta sudaryti darbo grupę, kuri iki 2019-03-11 d. suderins naujai steigiamos asociacijos Įstatus.
  Kiekvienas Kraštas (pageidaujantis tęsti bendrą veiklą po Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vėliava) deleguoja po 1-3 asm. į Įstatų galutinio suderinimo darbo grupę.
  Parengti ir suderinti darbo grupėje Įstatai bus pristatyti visiems Lietuvos bajorams.

Bajorai renginio metu prisidėjo prie Žalgirio mūšio akmens Griunvalde paramos. Šiandien šiam tikslui jau yra surinkta per 7000 Eur rėmėjų lėšų