Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senatas Nr. 24-5

Gerbiamieji senatoriai,

Kviečiu Jus į Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdį ir į medžių sodinimo šventę, kuri vyks 2024 m. balandžio 20 d. 11 00 val.  Tauragės regioniniame parke, Ringių girininkijoje,  su tokia dienotvarke:

 

RENGINIO IR SENATO  DIENOTVARKĖ

 

11:00–13:00   Ąžuolų girios sodinimas.

13:00–14:00   P I E T Ū S prie laužo.

14:00–14:30   Akademiko prof. Dariaus Danusevičiaus paskaita „Žmogaus ir miško ryšys“.

14:30–14:35   Informacija apie LBKS Garbės teismo pirmininko išrinkimą.

14:35–14:45  Patikslinto LBKS 2023 m. biudžeto vykdymo pristatymas ir tvirtinimas. Pristato LBKS finansininkė Laima Bartkienė.

14:45–14:50   Tauragės apskrities bajorų draugijos teikimas dėl Legitimacijos tarybos nario pakeitimo. Pristato TABD vadas Antanas Stankus.

14:50–15:15   Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos pasiūlymas dėl Legitimacijos tarybos narių sudėties. Pristato LBKKS vadas Stasys Knystautas.

15:15–15:30    Patikslinto  LBKS 2024 m. biudžeto pristatymas ir tvirtinimas. Pristato LBKS kancleris Sigitas Dobilinskas.

15:30–16:00   Pagrindinio LBKS 30-čio renginio Gelgaudiškio dvare galutinis aptarimas.  Pristato LBKS vado pavaduotoja Aelita Bielinytė.

16:00–16:30    Kiti klausimai – pasisakymai, paklausimai, diskusijos.           

 

Pagarbiai,

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos 

Senato maršalka Stasys Knystautas, h. Valtis (Łodzia)