Sutartis su Lietuvos kariuomenės vadovybe

2020 m. gegužės 22 d. tarp Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Lietuvos kariuomenės vadovybės pasirašyta ilgalaikio bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis.

Ši sutartis – vienas svarbiausių dokumentų, ne tik suteikiantis mūsų sąjungai pripažinimą, kad yra atkuriamas tvirtas istorinis ryšys tarp Lietuvos Kario ir Lietuvos Bajoro, tačiau ir motyvacija įdėti dar daugiau pastangų dirbant Tėvynės labui. Pagrindiniai Šalių įsipareigojimai, aptarti sutartyje, bus pristatyti artimiausio Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato posėdžio metu.

Sutartyje numatytas vienas iš konkrečių abipusių įsipareigojimų – organizuoti Žalgirio mūšio karžygių atminimui skirto paminklo sukūrimą, nuvežimą ir pastatymą Griunvalde (Lenkija), bus įvykdytas jau artimiausiu metu – š. m. gegužės 28 dieną.

Sutartis pasirašyta tarp LBKS vado Perlio Vaisietos ir Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Valdemaro Rupšio.