Netekome Garbės bajoro Kazio Mackevičiaus

Mus pasiekė skaudi žinia. Šiandien, balandžio 5 dieną, mirė ilgametis Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys, Vilniaus krašto bajorų sąjungos Garbės vadas ir Tarybos narys, LBKS senatorius, Šv. Kazimiero ordino riteris, herbo Aštuoniaragis (Gierałt) Garbės bajoras Kazys Mackevičius.

Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir visiems Kazį Mackevičių pažinojusiems bičiuliams, kolegoms,  bendraminčiams ir bendražygiams. 

* * * * *

Atsisveikinti su Kaziu Mackevičiumi galima pirmadienį, balandžio 8 d., nuo 15 val. Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius), ten pat nuo 17 val. bus aukojamos Šv. mišios, ir antradienį, balandžio 9 d., nuo 9 iki 12 val.

Antradienį, balandžio 9 d., 12 val. iš Vilniaus urna bus išlydėta į Žeimius, 14 val. – Šv. mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Kauno g. 45, Žeimiai, Jonavos raj.), laidotuvės – Žeimių kapinėse.

VKBS informacija

Netekome Garbės bajorės Dalios Teišerskytės

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad šiandien, pasitikdama savo 79-uosius metus, mirė ilgametė sąjungos narė, senatorė, Garbės teismo pirmininkė, Garbės bajorė Dalia Teišerskytė.

Reiškiame užuojautą artimiesiems ir visiems, pažinojusiems Dalią Teišerskytę – nuoširdžią, šviesią ir iškilią asmenybę.

Dalia Teišerskytė. Poetinė impresija