Mirė Garbės bajorė dr. Ilona Sapinska

Su giliu liūdesiu pranešame, kad balandžio 21 d. mirė Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ambasadorė Lenkijoje, Garbės bajorė, Šv. Vaitiekaus ir Šv. Kazimiero ordinų dama dr. Ilona Kliučinskaitė-Sapinska, h. Raktas (Jasieńczyk).

Urną į Lietuvą planuojama atvežti balandžio 29–30 dienomis.

Gegužės 11 d., šeštadienį, urna bus pašarvota Kaune, laidojimo namuose „Rekviem“ (Jonavos g. 41A). Atsisveikinti bus galima nuo 9 iki 13 val., urna išnešama 13 val., mišios Dotnuvos bažnyčioje 14 val., po mišių – laidotuvės  Dotnuvos kapinėse.

Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir visiems, pažinojusiems nuoširdžią ir veiklią šviesaus atminimo Garbės bajorę dr. Iloną Sapinską.

Daugiau informacijos VKBS svetainėje