Netekome Garbės bajoro Kazio Mackevičiaus

Mus pasiekė skaudi žinia. Šiandien, balandžio 5 dieną, mirė ilgametis Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys, Vilniaus krašto bajorų sąjungos Garbės vadas ir Tarybos narys, LBKS senatorius, Šv. Kazimiero ordino riteris, herbo Aštuoniaragis (Gierałt) Garbės bajoras Kazys Mackevičius.

Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir visiems Kazį Mackevičių pažinojusiems bičiuliams, kolegoms,  bendraminčiams ir bendražygiams. 

* * * * *

Atsisveikinti su Kaziu Mackevičiumi galima pirmadienį, balandžio 8 d., nuo 15 val. Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius), ten pat nuo 17 val. bus aukojamos Šv. mišios, ir antradienį, balandžio 9 d., nuo 9 iki 12 val.

Antradienį, balandžio 9 d., 12 val. iš Vilniaus urna bus išlydėta į Žeimius, 14 val. – Šv. mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Kauno g. 45, Žeimiai, Jonavos raj.), laidotuvės – Žeimių kapinėse.

VKBS informacija