Netekome Garbės bajorės Dalios Teišerskytės

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad šiandien, pasitikdama savo 79-uosius metus, mirė ilgametė sąjungos narė, senatorė, Garbės teismo pirmininkė, Garbės bajorė Dalia Teišerskytė.

Reiškiame užuojautą artimiesiems ir visiems, pažinojusiems Dalią Teišerskytę – nuoširdžią, šviesią ir iškilią asmenybę.

Dalia Teišerskytė. Poetinė impresija

Tu tik palauk,
Tu tik palauk,
Aš dar sugrįšiu,
Atplauksiu vakare,
Kai jūra bus rami.
Kai pilkos bangos
Tavo kojas lyžtels,
Kai žaibas peržegnos
Ir laimins ugnimi…

Tu nebijok,
Tu nebijok,
Aš ne vaiduoklis,
Aš ašara nakties
Ir vėjas pamary,
Aš tavo siela,
Pamiršta klajoklė,
Užmigus dieviškos
Lelijos vidury…

Tu patikėk,
Tu patikėk,
Juk tai likimas –
Aš dar ilgai matysiuos
Tavo akyse…
Ne aš prapuoliau
Deimantų sniegynuos,
Ne mano pelenus
Išbarstė kalnuose…

Tai ne sapnai,
Tai ne sapnai,
Tai tik rugpjūtis,
Pailsęs nuo aistrų,
Nuo saulės ir žaibų…
Tuoj prasidės
Dangaus ir žemės pjūtys…
Tu pasimelsk,
Tu pasimelsk
Už mus abu…

Iš svetainės „Virtuali Kauno rašytojų buveinė“

Atsisveikinti su Dalia Teišerskyte bus galima laidojimo namuose „Rekviem", Jonavos g. 41A, Kaune, nuo gruodžio 1 d. (penktadienio), 14 val. Į Petrašiūnų kapines bus išlydima gruodžio 2 d. (šeštadienį), 14 val.
 
LBKS informacija, parengė Nijolė Jačėnienė, h. Raktas