2022 m. kronika

2022-11-26 Septynioliktajame, vykusiame Šiauliuose, LBKS senato posėdyje svarstyta:

 • LBKS Garbės teismo pirmininkė Dalia Teišerskytė inicijavo diskusiją  tema  „Šiuolaikinė bajoro etika“;
 • LBKS darbo reglamentai,  koreguoti pagal naujos redakcijos  įstatus;
 • Detali informacija apie LBKS biudžeto būklę 2022 m. lapkričio 1d.

2022-10-15 Panemunės pilyje vyko Šešioliktasis Senato posėdis:

 • 2022 m. pirmojo pusmečio biudžeto vykdymo svarstymas atidėtas kitam posėdžiui;
 • LBKS vadas P. Vaisieta pristatė trumpą informaciją apie kunigaikščio Gedimino skulptūros gamybą;
 • Renginio formato „LDK – visi keliai veda į Vilnių“ svarstymas. Nutarta 700 m. Vilniaus gimtadieniui surengti konferenciją “Karai. Taikos. Sienos.”
 • 2023 metų  LBKS veikla ir strateginiai uždaviniai, - diskusija ir pasiūlymai;
 • ekskursija po Panemunės pilį.

2022-07-15 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga, kaip ir kasmet, suorganizavo išvyką į vieną didžiausių Europoje renginių, skirtą Žalgirio mūšio pergalei paminėti.
13-os asmenų delegacija, iškėlę Lietuvos istorinę ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vėliavas, atstovavo Lietuvai Žalgirio mūšio iškilmėse. Plazdančios vėliavos ryškiai išskyrė lietuvius publikos minioje: Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos atstovai stovėjo greta Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) kariūnų. Visi jautėme didelį pasididžiavimą ilga ir intensyvia tautos istorija, kuri formavosi per šešis šimtmečius. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga ir jos vadas Perlis Vaisieta padėjo gėles prie pagrindinio obelisko ir atminimo akmens su Vyčiu.
Oficialioje programoje garbingų svečių palapinėje greta Lenkijos valdžios ir kariuomenės atstovų sėdėjo ir publikai buvo pristatyti Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijos Respublikoje Eduardas Borisovas, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos atstovai vadas Perlis Vaisieta, Senato maršalka Stasys Knystautas, kancleris Sigitas Dobilinskas.

Fotografavo Antanas Ivancius.

2022-07-06 Prieš Bajorystės pripažinimo aktų (BPA) teikimą naujai legitimuotiems bajorams Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios už Lietuvos valstybę ir visos Lietuvos gyvus ir mirusius bajorus. Dalyvavo: Renata Marcinkutė Lesieur (vargonai), mišrus choras "Sonoros" (vadovė - Valerija Skapienė).

Vilniaus rotušėje buvo paminėta Mindaugo karūnavimo diena. Prof. V. Rakutis skaitė pranešimą "Bajorystės idėja ir formos viduramžių Europoje V-XV amžiais. Lietuvos bajorijos tradicijų kilmė". Naujai nominuotiems LBKS Garbės bajorams įteikti Garbės bajoro ženklai, vyko iškilminga naujai legitimuotų bajorų prisaikdinimo ceremonija ir BPA įteikimas.

2022-07-06 Prieš Bajorystės pripažinimo aktų (BPA) teikimą naujai legitimuotiems bajorams Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios už Lietuvos valstybę ir visos Lietuvos gyvus ir mirusius bajorus. Dalyvavo: Renata Marcinkutė Lesieur (vargonai), mišrus choras "Sonoros" (vadovė - Valerija Skapienė).

Fotografavo Martynas Ambrazas

Vilniaus rotušėje buvo paminėta Mindaugo karūnavimo diena. Prof. V. Rakutis skaitė pranešimą "Bajorystės idėja ir formos viduramžių Europoje V-XV amžiais. Lietuvos bajorijos tradicijų kilmė". Naujai nominuotiems LBKS Garbės bajorams įteikti Garbės bajoro ženklai, vyko iškilminga naujai legitimuotų bajorų prisaikdinimo ceremonija ir BPA įteikimas.

2022-06-07 Penkioliktajame Senato nuotoliniu būdu posėdyje:

 1. Patvirtintas Legitimacijos komisijos posėdžio protokolas Nr.7. Legitimuoti 27 nauji Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos nariai: 13 iš Vilniaus, 4 iš Kauno, 7 iš Šiaulių, 3 iš Klaipėdos kraštų.
 2. LBKS kancleris S. Dobilinskas pateikė informaciją apie 2021-2022 m. legitimuotų asmenų BPA mokesčio sumokėjimą.
 3. Aptartas BPA teikimo šventės formatas.
 4. Apsvarstyta projekto "Kunigaikščio Gedimino skulptūra"  kūrimo eiga. / Pranešėjas LBKS vadas P. Vaisieta.

mygtukas 2022-05-07 Vilniaus rotušėje vyko I.J. Kraševskio knygos "Lietuva: senovės istorija, teisė, kalba, tikėjimas, papročiai, dainos, priežodžiai, padavimai ir t.t." pristatymas. Knygos išleidimą inicijavo LBKS vadovybė, partneris - Lenkijos institutas. Renginys buvo skirtas spaudos dienai paminėti.

Dalyvavo istorikas prof. Egidijus Aleksandravičius, etnologas prof. Libertas Klimka, redaktorė Ieva Puluikienė ir vertėjas Kazys Uscila. Vakarą vainikavo NIKO (meno vadovas Gediminas Gelgota) koncertas, fortepijonu grojo Emilis Šarinskas.

Daugiau

2022-04-12 Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos neeiliniame Seime:

 • patvirtinti 2021 ir 2022 metų biudžetai;
 • patvirtinti nominantai LBKS Garbės bajoro vardui gauti:
  • LBKS Vakarų Lietuvos skyrius - Jonas Steponas Edvardas Mockus, h. Dolenga (Dołęga);
  • Šiaulių krašto bajorų sąjunga - Jonas Montvilas, h. Leliva (Leliwa);
  • Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjunga: Stasys Knystautas, h. Valtis (Lodzia) /Vienaragis (Boncza), Aleksandra Gudžinskienė, h. Dembno (Dębno)/Leliva (Leliwa),
  • Vilniaus krašto bajorų sąjunga: Elona Varanauskienė, h. Ostoja (Ostoja) / Tšaska (Trzaska), Aelita Bielinytė, h. Dževica (Drzewica), Gražina Sakalauskienė, h. Nalenčas (Nałecz), Tauras Budzys, h. Raktas (Jasieńczyk).

mygtukas 2022-04-02 vyko iškilmingas enciklopedinio leidinio "Lietuvos bajorai" II tomo pristatymas Vilniaus rotušėje.
      246-se knygos puslapiuose patalpinta 56-ių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bajorų giminių palikuonių istoriniai ir biografiniai duomenys, herbai, genealoginiai medžiai, schemos, istorinės nuotraukos.

     Renginio metu apie Lietuvos bajorijos misiją, LDK ir šių laikų sąsajas tarp Lietuvos ir Ukrainos specialų pranešimą padarė Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo komiteto narys, karo istorikas prof. Valdas Rakutis.
      Meninę programos dalį turiningai papildė Tarptautinis vyrų choras „Unia“, kurio pagrindą sudaro Lukašenkos režimo Baltarusijoje rezistentai, taip pat ukrainiečių ir lietuvių kilmės dainininkai (meno vadovas - Pavel Gonca). Klasikinės muzikos puokštę gausiai susirinkusiems bajorams dovanojo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos atstovų pasirodymas – savo programą pristatė tarptautinių konkursų laureatė Giedra Julija Tutkutė (9 kl., arfa), Sofija Rosinaitė (5 kl., violončelė), koncertmeisterė Emilija Budžemaitė Rosinienė (fortepijonas).

Fotografavo Elona Varanauskienė. Daugiau nuotraukų - fotografavo Martynas Ambrazas

2022-03-19 Keturioliktajame Senato nuotoliniu būdu posėdyje:

Patvirtinti 2021 ir 2002 m. biudžetai, svarstyti finansiniai bei kiti einamieji reikalai.

2022-02-16 Šventiniame tryliktajame Senato posėdyje:

 • apdovanoti pagamintais Žalgirio akmens kopijos suvenyrais asmenys, prisidėjusieji prie Žalgirio akmens pastatymo Griunvaldo lauke: P. Vaisieta, E. Varanauskienė, S. Knystautas, D. Valskienė, A. Stankus, S. Dobilinskas;
 • patvirtinti legitimuoti nariai: 20 - iš Vilniaus, 9 - iš Kauno, po 1 iš Klaipėdos ir Šiaulių kraštų, iš viso 31.
 • LBKS kancleris S. Dobilinskas pristatė 2022 m. biudžetą;
 • pristatyti ir patvirtinti kandidatai Garbės bajoro vardui gauti: E. Varanauskienė, T. Budzys, A. Bielinytė, B. Girevičius, G. Sakalauskienė (Vilnius), S. Knystautas, A. Gudžinskienė (Kaunas), J. Mockus (Klaipėda), J. Montvilas (Šiauliai);
 • numatyta daryti Enciklopedijos „ Lietuvos bajorai“ II tomo pristatymą 2022 m. balandžio 2 d. Vilniaus rotušėje, .J.Kraševskio knygos „Lietuva“ - gegužės 7 d.

  Po Senato klausėmės Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ choro koncerto. Renginį vedė aktorė V. Kochanskytė.

  choras

Fotografavo V. Kažukauskas