2023 m. kronika

2023-08-01 Tinklapio administrtatorė Audronė Musteikienė perdavė tinklapio valdymą Pauliui Pociui.

2023-07-06 Vilniaus senamiestyje, Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero bažnyčioje, buvo aukojamos Šv. mišios už valstybę, už visos Lietuvos bajorus ir šventinamos giminių vėliavos bei insignijos, o po aukštais barokiniais skliautais skambėjo mišraus choro „Ave verum“ (meno vadovas – Vydmantas Ruzgys) giesmės ir vargonininkės Renatos Marcinkutės-Lesieur atliekami kūriniai.
Iškilmingoje inauguracijos šventėje dalyvavo aštuoniasdešimt du asmenys iš visos Lietuvos, nauja LBKS vadovybė, kviestiniai svečiai.

2023-05-20 Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Seime, vykusiame Vilniaus rotušėje:

 • Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta pasveikino Seimą, pristatė svečius;
 • Prieš Seimo posėdį koncertavo Vaikų ir jaunimo centro choras "Kivi". Meno vadovė Danguolė Aukselienė;
 • Menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus paveikslų galerijos direktorė Aistė Bimbirytė-Mackevičienė skaitė pranešimą "Ne tik dėl grožio meno kolekcijos, kaip luomo saviraiškos forma";
 • Vadas paskelbė dekretą dėl Garbės vardo suteikimo mecenatoriams Aurelijui ir Aurelijai  Rusteikoms;
 • Patvirtinti ataskaitiniai veiklos pranešimai: LBKS vado, kanclerio, Senato, Legitimacijų komisijos, Garbės teismo ir Revizijos komisijos;
 • Perlis Vaisieta perrinktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadu.
 • Perrinkti Senato, Garbės teismo, Revizijos komisijos nariai;
 • Padėkos raštais apdovanoti nusipelnę asmenys.

2023-04-15 Devynioliktajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato, vykusio nuotoliniu būdu, posėdyje:

 • patvirtintos būsimo Seimo delegatų kvotos;
 • patvirtintos Seime renkamų senatorių  kvotos,
 • nutarta pasiūlymą dėl bajorystės pripažinimo  tvarkos dalinio pakeitimo išsamiai išanalizuoti LBKS juridinių narių tarybose, jų Legitimacijos komisijose, taip pat centrinėje Legitimacijos komisijos  taryboje, po to teikti Senatui;
 • nutarta teikimą suteikti Garbės bajoro vardą Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos nariui senatoriui Zigmantui Dargevičiui atidėti kitam Senato posėdžiui.

2023-03-04 Aštuonioliktajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato, vykusio Vilniuje, posėdyje:

 • pristatytas naujas Senato narys nuo Kauno Audrius Lopata  vietoje buvusio Jurgio Kamenecko;
 • patvirtintas Legitimacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. 8. Legitimuota 20 naujų Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narių: 7 iš Vilniaus, 7 iš Kauno, 3 iš Šiaulių, 1 iš Klaipėdos, 2 iš Tauragės kraštų;
 • patvirtintas su pataisymais 2023 metų LBKS biudžetas;
 • aptarti būsimo Seimo organizavimo klausimai. Numatyta surengti 2023 m. gegužės 27 d.