LBKS svetainės istorija


Pirmoji internetinė svetainė, LBKS portalo pirmtakė, pasirengusi pasakoti apie bajorų palikuonių veiklą, buvo sukurta 2000 metų pabaigoje nemokamame geocities.com serveryje. Ji vadinosi “Lietuvos bajorų klubas”.

Tuo metu sąjungai grėsė skilimas. Atsirado žmonių, nepatenkintų tuometinio vado J.Stankaus vadovavimu, jie ir sukūrė Bajorų klubą. Vadovauti buvo išrinkta Daiva Andriulienė, ją pavadavo Kazimieras Tracevskis. Klubo nariai rinkdavosi vienoje iš Vilniaus kavinių, sukūrė ir užregistravo įstatus bei klubą. Klubo pirmininkė ir paprašė manęs sukurti internetinę svetainę.

Ją sukūrus kilo mintis, kad vis dėlto negali būti šis klubas atskilęs nuo sąjungos, o tuo labiau ir svetainė. Todėl pradėjau kurti pirmąją sąjungos svetainę, o iš jos buvo nuoroda į Bajorų klubą.
2001 m., pirmas psl. 

kiti psl.

Sugalvojome padaryti svetainės pristatymą. Jis vyko kavinėje, ne visai geromis sąlygomis - bendroje salėje, bet pažiūrėti susirinko nemažai žmonių. Vėliau buvau pakviesta į senato posėdį (tuo metu dar nebuvau senatore) ir trumpai papasakojau apie pradėtą darbą.

Laikui bėgant pradėjo erzinti geocities serveryje esanti reklama, todėl 2002 m. liepos mėn. svetainė buvo perkelta į nebrangų serverį.

Kiekvieno puslapio viršuje buvo įdėtas išsiskleidžiantis meniu, kuris neužėmė erdvės ir leido geriau matyti svetainės struktūrą bei lengviau pasiekti kiekvieną puslapį.

 

2002-07-07. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1197 gavome Trakų Vokės buvusį grafų Tiškevičių dvarą 99 metams. Pradėti kurti pirmieji Bajorų rūmų puslapiai www.bajorusajunga.lt/rumai/, aprašant jų istoriją bei architektūrą.

2002 12 20. Išleistas pirmasis elektroninis LBKS laikraštis anglų kalba, skirtas užsienio nariams. Laikraštis iš pradžių buvo rengiamas kas ketvirtį ir siunčiamas užsisakiusiems žmonėms kaip naujienlaikraštis. Kiekvienas numeris iki 2009 m. rugsėjo mėn. tame pačiame geocites.com serveryje. Serverio naudojimas nemokamiems vartotojams turėjo būti nuo spalio mėnesio neleistinas, todėl liepos mėnesį visi numeriai buvo perkelti į naujai kuriamą portalą, kuris buvo numatomas atidaryti 15 -jam LBKS jubiliejui.

Dirbant su svetaine, pasitaikydavo ir gerų, įdomių, o kartais ir nemalonių dalykų. 2003 m. gruodžio mėn. LBKS svetainė gavo aukso medalį už meistriškumą "Gold Metal Web Award of Exellence", 2004 m. vasario mėn. - apdovanojimą iš Internacionalinės interneto svetainių dizainerių asociacijos (International Association of WebMasters & Designers) už kūrybingumą ir puikų integravimasi pasauliniame interneto tinkle.

2003m. rugpjūčio mėn. lietuvių kilmės amerikietis Edward Justin Modestino, kuris tuo metu rengė dokumentus legitimacijai, netikėtai užtiko ir man nurodė tinklapį, kuriame buvo įdėtas straipsnis apie LBKS. Tai trijų studenčių antropologinis filosofinis tiriamasis darbas: daug medžiagos paimta iš mūsų tinklapio (istorija ir dabartis nušviesta teisingai), bet daug neteisingų teiginių, kurie žeidė mūsų organizacijos orumą. Pasijutome bandomaisiais triušiais.
Po ilgų diskusijų su Antropologijos instituto Kopenhagoje profesoriumi Finn Sivert Nielsen studenčių darbas mano prašymu buvo išimtas iš jų tinklapio.

2004-01-15. mūsų svetainėje įdėjau rubriką: "Pavogė vėliavą!" 2003 m. pabaigoje internete netyčia užtikau LBKS vėliavą tinklapyje „Lietuva - Nevyriausybinių organizacijų vėliavų kolekcija“.. Gal ir neblogai, kad mūsų vėliava kažkur pavaizduota virtualiame pasaulyje, bet paimta buvo ji be atsiklausimo ar prašymo, o tai neatitinka bendrų interneto etiketo normų. Parašiau laišką jiems, to pasekoje p. Dov Gutterman (FOTW - Editorial Stuff Qiryat-Haim, Haifa, ISRAEL) atsiprašė ir paprašė leidimo.

2003 m. spalio - lapkričio mėn. pilnai atnaujinta LBKS svetainė (suvienodintas dizainas ir formatavimas). Svetainė vis plėtėsi ir didėjo.

m

2004-07-15. LBKS interneto svetainei įsigijome domeną (vardo sritį ) http://www.bajorusajunga.lt. Nuo to laiko iki 2004 m. rugsėjo 13 d. vyko pertvarkymo ir perkėlimo į kitą serverį darbai.

2004 m. pristatomos knygos, talpinami straipsniai, aprašomos rengiamos konferencijos, LBKS narių kelionės su gausiomis nuotraukomis. Svetainėje – visa LBKS gyvavimo istorija, įvykių kronika bei archyvas.
Pradedamos kurti didelės nuotraukų galerijos iš kelionių ir kad neužimti per daug vietos, talpinamos fotopic.net serveryje: "Šešuolėlių dvaras ", dvi galerijos iš naujametinio karnavalo, ir daugelis kitų. Atidarytas naujas skyrius Galerijos.

2004-2009 m.
pirmas psl.

2006-04-15. Atidaryta nauja Vilniaus krašto svetainė.

2006 m. susiradau pigesnį svetainės talpinimą, ne viskas iš pradžių buvo gerai, bet jie tobulėjo kartu su mano reikalavimais.

2007-02-11. Nusprendžiau visą svetainę (galima jau vadinti ir portalu) perdirbti į pažangesnę turinio valdymo sistemą. Tam pasiskyriau metus laiko, nes mūsų veiklą jau aprašinėjo net 250 internetinių puslapių, be to sistema dar nebuvo man gerai žinoma. Įdiegiau per porą mėnesių. Portalas naujoje turinio valdymo sistemoje buvo kuriamas palaipsniui, skyrius po skyriaus, puslapis po puslapio. Tuo metu dar veikė ir senoji HTML svetainė. Vėliau, pasitarus su kraštų skyrių vadais, paskyriau po vieną administratorių kraštuose, apmokiau ir jie atnaujindavo savo skyrių duomenis, taip prisidėdami prie svetainės administravimo.

2007 m. balandžio mėn. LBKS portalas perkeltas į kitą to paties tiekėjo serverį, kuriame buvo žadamos geresnės darbo sąlygos. Perkėlus naujoji svetainės dalis sugriuvo ir kurį laiką buvo nematoma: neatitiko duomenų bazės versijos, nesimatė lietuviškų raidžių, todėl visą mėnesį rankiniu būdu tvarkiau lietuvių kalbą jau padarytuose failuose. 2009 m. mūsų portalo serveris kėlėsi iš Šiaulių į Vilnių, todėl vėl buvo sutrikimų, bet tiekėjas žadėjo žymiai geresnes sąlygas.

Pastoviai nuvo dedama informacija apie visus LBKS renginius, dažniausiai su nuotraukomis, vedami kronikos puslapiai pagal metus. Lankytojų nemažai, skaitliukas priskaičiuoja jų dar daugiau prieš renginius arba keliones, tada jų būna net iki 1000 lankytojų per dieną.
Jau nuo pat svetainės sukūrimo pradžios atsirado elektroniniai ryšiai su užsieniu. Vyksta pastovus susirašinėjimas.
Leonardas Suligovskis, lenkų bajorų leidžiamo Amerikoje žurnalo “White Eagel” (“Baltasis erelis”) leidėjas. Su juo bendradarbiavome ilgą laiką, siunčiau informaciją apie mūsų renginius. Savo svetainėje jis įdėjo medžiagą apie mus, prašė manęs patikrinti. Atspausdino kelis mano straipsnius apie LBKS savo laikraštyje.

Rašė garsių giminių atstovai iš užsienio: Georg Giedraitis, Ričardas Goštautas, Pedro Antonio Garcia, Lietuvos konsulas Ispanijoje, rašė ir apsišaukęs Lietuvos kunigaikščiu Princas Romanas Dembskis.
Buvau užmezgusi ryšius su Prancūzijos ir užsienio bajorų ir aristokratų apsaugos (gynimo) asociacija. Užmegzti ryšiai su Armėnų bajorų sąjunga, virtualiais kanalais buvo užmegzti ryšiai ir su Europos kilmingųjų asociacija Cilane.

Domenas bajorusajunga.lt (Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga) buvo įkurtas 2004 m. ir tvarkingai palaikomas paslaugų tiekėjo UAB "Interneto vizija". Dėl tam tikrų priežasčių 2006 metais, mums paprašius, domeną perėmė ĮI "Naujojo amžiaus komunikacijos" ir sutartimi pasiėmė visas teises į domeną. Mūsų vadovai tada nesuprato, kas gali grėsti pasirašant tokią sutartį. Tada dar domenų patys nelabai galėjome registruoti, ne taip, kaip dabar viskas automatizuota ir pvz., UAB "Interneto vizija" bei kiti leidžia net tiesioginį DNS įrašų valdymą.

Dėl neatsakingo asmens ĮI "Naujojo amžiaus komunikacijos" vadovo 2011 metais praradome domeną. Mūsų domeną pagrobė 2011 m. spalio 1 d. 0:08 val. Buvau pasiruošus nemiegoti naktį, nes .LT domeno registro darbuotojai pranešė, kad domenas gali atsilaisvinti atsitiktiniu laiku nuo 0 val iki 12 val. Tuoj po vidurnakčio pradėjau tikrinti registrą, bespaudinėdama F5 mygtuką (atnaujina puslapio rodymą). Buvau pasiruošus visus langus, registruoti norėjau iv.lt.

Šešios minutės po vidurnakčio atsirado įrašas "Svarstomas" - registruoti neleido. 8 min. po vidurnakčio - "Užregistruotas" - pavogtas vokiečių kompanijos InterNetworX Ltd. & Co. KG. Daugiau apie tai skaityti manos straipsnyje "Piratavimą skatina .lt domeno registro taisyklės"

Registravau naują domeną www.lbks.lt.

lbks 2010m

Laikas bėga, vystosi technologijos, su pažanga ateina ir naujos mados net ir internetinėms svetainėms. Jubiliejiniais penkioliktaisiais LBKS metais portalas atsinaujino. LBKS kraštams sukurti atskiri skyriai.

Straipsnis buvo parengtas jubiliejiniam žurnalui "Lietuvos bajoras"

O laikas ir toliau bėga... 2016 m. sausio 6 d. Portalas perprogramuojamas ir pritaikomas mobiliesiems įrenginiams.

 

 

lbks 2017 


2017-07-08
Pasikeitus LBKS vadovybei (Perlio Vaisietos inauguracija) pakeisti pirmojo puslapio slaidai.
2019 m. birželio 5 d. Juridinių asmenų registre Vilniuje buvo įregistruota asociacija LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA. Ta pati organizacija tik suskilusi. Dabar turime penkis kraštus - asociacijos narius: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Tauragės bajorų organizacijas. Svetainė sukurta nauja, visą archyvą paliekant už ribų (žinantiems archyvas prieinamas)...

Atskilusi nuo senosios Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos dalis sudaro Lietuvos bajorų kraštų susivienijimą (Panevėžys, Kaunas, Klaipėda).

2019 2022

2023 m. birželio mėnesį, atsisveikinant su šiuo darbu, tinklapis perprogramuojamas iš Joomlą 3.10.12  į paskutinę naudojamos Joomla 4.3.3 versiją

Audronė Musteikienė, h. Pogonia
Vilniaus krašto tarybos narė, LBKS senatorė
Internetinės svetainės administratorė nuo 2000 m.

2023-08-01 Tinklapio administrtatorė Audronė Musteikienė perdavė tinklapio valdymą Pauliui Pociui.