Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga sveikina naują narį, JAV lietuvių visuomenės veikėją, verslininką Stanley Balzeką garbingo 95 metų jubiliejaus proga.

2019 birželio 6 dieną Stanley Balzekas buvo legitimuotas kaip Gregaravičių giminės atstovas, h. Liubičas (Lubicz).

2019 m. spalio 11 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje įvyko ,,Metų žmogaus" pagerbimo pokylis. Kasmet muziejaus direktorių taryba išrenka asmenį, nusipelniusį Lietuvai ir lietuvybei, aktyviai  propaguojantį lietuvių kultūrą ir istoriją Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitaip nusipelniusį Lietuvai. Šį kartą tokiu asmeniu buvo išrinktas pats Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas ir prezidentas Stanley Balzekas. Pokylio data sutapo ir su garbingu jubiliejumi - spalio 8 d. Stanley Balzekui sukako 95-eri metai.

 

Iš kairės: buvęs LR ambasadorius JAV ir Meksikoje Žygimantas Pavilionis, LR Seimo nariai Dr. Stasys Tumėnas ir Dr. Antanas Vinkus, LR garbės konsulė Ohajo valstijoje Ingrida Bublys, Balzeko muziejaus direktorių tarybos narė Eileen Mackevich, LR ambasadorius JAV ir Meksikoje Rolandas Kriščiūnas , Ilinojaus demokratų partijos lyderis Michael Madigan, George Washington universiteto finansų profesorius bei Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos vado pavaduotojas prof. Robertas Savickas, JAV Lietuvių bendruomenės pirmininkas Arvydas Urbonavičius, Raminta Urbonavičienė, LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Nuotrauka Karilės Vaitkutės.

Iškilmingo renginio metu Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado pavaduotojas Šiaurės ir Pietų Amerikoje prof. Robertas Savickas vykdė bajoro priesaikos ceremoniją, palaimino p. Balzeką kavalerijos kardu ir prisegė Liubičio ženklelį. Buvo paskelbta ir apie LBKS Garbės bajoro vardo suteikimą už ypatingus p. Balzeko nuopelnus Lietuvių kultūrai ir išeivijos lietuvių patriotizmui.

Skaityti daugiau:

http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/cikagoje-pagerbtas-lietuvos-garbes-konsulas-s-balzekas
https://ltlife.lt/zmones/cikagoje-pagerbtas-lietuvos-garbes-konsulas-s-balzekas/
https://www.zmones.lt/naujiena/stanley-balzekas-metu-zmogus-ir-lietuvos-bajoras.08999a3e-eeae-11e9-9fe0-aa000054c883

JAV senatoriaus, vieno iš demokratų partijos lyderių - Ričardo Durbino sveikinimas:
http://savickas.net/LBKS/7_Durbin_Greeting---Durbino_Sveikinimai/DURB_BALZEKAS_MUSEUM.mp4

Abipusiai naudinga:

Socialiniai tinklai

Mūsų bičiuliai

valdovų  
dautarai  
 
vkbs reklaminis  

© Visos teisės saugomos. 2019-2022 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui
Narystės mokesčių mokėjimas

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com