kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<<O>>   Niekada nesiginčykite su kvailiu, nes kiti gali nepastebėti skirtumo.

Bajorija

Atsisveikinimas su Undine Nasvytyte

     Birželio 29-osios, trečiadienio vakaro, afišos biržiečius kvietė į ilgametės Lietuvos radijo diktorės, aktorės Undinės Nasvytytės knygų pristatymą. Buvo planuota, jog pati Undinė Nasvytytė su biržiečiais bendraus nuotoliniu būdu. Birželio 27 dieną sužinojome, jog Undinės Nasvytytės nebėra. Susirinkę biržiečiai pagerbė jos atminimą.

     Kūrybiniuose vakaruose Undinę Nasvytytę lydėjusi aktorė Rita Juodelienė sakė, jog įžymioji radijo diktorė susitikimui su biržiečiais ruošėsi iš anksto ir labai kruopščiai. Pati į Biržus vykti neplanavo, tačiau bendrauti nuotoliniu būdu, per "skaipą" – ruošėsi. Artėjant susitikimo dienai, sušlubavo Undinės Nasvytytės sveikata ir ji atsidūrė ligoninėje. Tačiau tikėjosi iš jos greitai ištrūkti ir birželio 30 dieną, po susitikimo su biržiečiais, važiuoti į Nidą.
     Šeštadienį Rita Juodelienė Undinę Nasvytytę aplankė ligoninėje ir aptarė susitikimo scenarijų. U. Nasvytytė prašė scenarijų supinti taip, kad ir "aš, ir Arvydėlis suskambėtų". Arvydėlis – tai vos 23-ejų sulaukęs ir dėl ligos anksti miręs Undinės Nasvytytės pirmagimis, poetas Arvydas Ambrasas.
     Prašė Undinė Nasvytytė užsukti ją aplankyti ir sekmadienį. Vos pravėrusiai palatos duris Ritai Juodelienei Undinė Nasvytytė pasidžiaugė: "Ryt mane paleidžia namo, grįžtu į laisvę". Sutarė, jog sudėliojusi galutinius susitikimo scenarijaus taškus, Rita Juodelienė paskambins. Birželio 27 dieną telefonu atsiliepė Undinės Nasvytytės vyras Jonas Mašanauskas ir pasakė, kad Undinė ką tik išėjo...
– Perduodu jos meilę, jos būvį šį vakarą, – biržiečiams kalbėjo aktorė Rita Juodelienė.

Šiek tiek ištraukų

Bajorai 1  

XVII-jo ir XVIII-jo amžiaus Lietuvą galima drąsiai apibūdinti kaip vienaluomę bajorų valstybę. Jei Vakarų Europos kultūrą teisinga būtų charakterizuoti kaip miestų ir miestiečių kultūrą, tai anų laikų Lietuvos kultūra buvo grynai kaimiška, teisingiau pasakius, grynai bajoriška. Bajorų dominavimas valstybiniame, kultūriniame, socialiniame ir ekonominiame Lietuvos gyvenime — būdingas aniems laikams.

Bajorijos reikšmė

Lietuvos bajorai kelis šimtus metų iki Pirmojo pasaulinio karo vaidino svarbiausią vaidmenį Lietuvos politiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvavime. Tai buvo mūsų tautos elitas. Jį sudarė labiausiai išsilavinę ir didžiausią kapitalą turintys visuomenės nariai. Bajorai valdė didžiausią dalį šalies turto, jie ne tik įtakojo politikos, kultūros ir civilizacijos vystymąsi, bet ir diegė tautinį savitumą tarp lietuvių ir baltarusių. Bajorai dvarininkai buvo ir nepriklausomos Lietuvos kūrėjai – S.Narutavičius, D.Malinauskas, S.Šilingas, V.Putvinskis, M.Riomeris, broliai Biržiškos ir daugelis kitų. Tačiau kažkodėl dar ir dabar daug kas juos laiko, anot B.Sruogos ”atkirsta lietuvių tautos šaka”. Naujausi Lietuvos istorijos tyrinėjimai ( E.Gudavičiaus, E.Aleksandravičiaus, jaunųjų istorikų darbai) bando laužyti šiuos stereotipus.

Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais teisę sugrįžti į protėvių valdas atgavo dvarininkų vaikai ir vaikaičiai. B. Komaro anūkė Nijolė Marija Milaknienė ilgai nesvarstė

Kilęs iš bajorų šeimos, kurios šaknys siekia Vytauto Didžiojo laikų Lietuvą (giminės genealoginio medžio pradininkas Jonas metraščiuose minimas tarnavęs Vytautui), jis buvo dažnai nesuprastas savojo luomo, jo veikla ne kartą apkartinta dvarininkijos išpuoliais ir ignoravimu.

Sename dvare (Iš laikraščio "Kauno diena", 2002 m. liepos 18 d. Nr.164 (16714)
Rita KIŠONIENĖ

Prieš 150 metų gimusio žymaus dailininko, archeologo, muziejininko Tado Daugirdo (1852 - 1919) gyvenimo ir veiklos pėdsakų liko Kaune ir apskrityje

M.Daugėlaitė gimė Latvijoje, Liepojos mieste. Savo jaunystę bajoraitė prisimena kaip skurdo, bado ir baimės metus. Būdama šešiolikos Michalina neteko mamos. “Su jaunesniuoju broliu ir seseria labai bijojom, kad tėvas neparvestų pamotės, taigi turėjom įrodyti, jog sugebame tvarkytis namuose”, - pasakoja M.Daugėlaitė.

Theodoras Grotthuss'as užaugo Gedučių dvare, nuo mažens gavęs, kaip ir kiti to meto kilmingieji, visapusišką bendrą išsimokslinimą, kuris suteikė pagrindus tolesnei jo mokslinei veiklai. Baigęs mokslus užsienyje, 1808 m. grįžo į Lietuvą ir visą savo gyvenimą paskyrė nagrinėdamas elektros ir šviesos paslaptis.

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Prisijungimas

Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
Antakalnio g. 76, Vilnius, LT-10206 Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click