kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

DUK

1. Ką duoda savo giminės ir šeimos šaknų pažinimas?


Dažniausiai užduodami klausimai
1. Ką duoda savo giminės ir šeimos šaknų pažinimas?   Taip, kaip didžiąją istoriją žymi viešpatavusių dinastijų ar garsių giminių veikla, taip mažosios tėvynės istorija yra neatskiriama nuo paprastų, atrodytų, niekuo ypatingu neišsiskyrusių šeimų ir giminių istorijos, jų kasdienio darbo ir likimo vingių pėdsakų, paliktų šioje žemėje. Mūsų protėvių darbų atminimas arba kitaip kalbant - šeimos genealogija, tampa dabar ypač svarbi, nes kaip niekas kitas tampriai susieja mus su Lietuvos istorija ir tampa tautą vienijančiu ir tėvynės meilę bei po visą platų pasaulį išblaškytų lietuvių tarpusavio ryšius stiprinančiu faktoriumi.
     
2. Iki kokio amžiaus galime atsekti savo šeimos ar giminės genealogiją?   Gerai, jei pavyksta genealoginį medį atsekti iki XVIa. pab.Tačiau dažniausiai dokumentuotas genealoginis medis gali siekti XVII a. pradžią ar vidurį. Ankstyvesni archyviniai šaltiniai yra nepilnai išlikę, išbarstyti ir labai fragmentiški.
     
3. Lietuvos archyvuose nepavyko surasti mano šeimos bajorišką kilmę įrodančių duomenų. Kur jie galėtų būti?   Nemažai Lietuvos bajorų kilmę įrodančių dokumentų yra saugoma Rusijos valstybės istorijos archyve S.Peterburge. Rusijai okupavus Lietuvą, bajorai privalėjo savo bajorystės dokumentus ir kitus įrodymus pateikti Vilniaus ir Kauno bajorų deputatų susirinkimo kanceliarijoms, kurios paruošdavo vadinamąsias bajorystės išvadas ir genealogines schemas. Jos buvo tvirtinamos bajorų deputatų sesijose, o galutiniam patvirtinimui siunčiamos į Rusijos Senato Heroldijos departamentą. Šie dokumentai yra saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyve. Tačiau dalis šių dokumentų neišliko. Todėl vertėtų kreiptis į Rusijos valstybės istorijos archyvą S.Peterburge.
     
4. Ar Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga suteikia bajoro ir kitus titulus?   Ne, LBKS Legitimacijų komisijos ir taryba tik tvirtina Jūsų prosenelių turėtą bajoro titulą pagal jūsų pateiktus dokumentus.
     
5. Ar galėčiau gauti bajorystės patvirtinimo aktą nestodamas į LKBS?   Deja, ne. Norėdamas gauti šį aktą, turite tapti Sąjungos nariu.
     
6. Kokia dar organizacija išduoda bajorystės patvirtinimo aktus ar kokį kitą panašų dokumentą?   Bajorystės pripažinimo aktus Lietuvoje išduoda tik LBKS.
     
7. Ar LKBS Legitimacijų Taryba pripažįsta šeimos archyve saugomus dokumentus ir jų pagrindu sudarytą giminės genealoginį medį. Ar turėčiau šeimos archyvo dokumentus tvirtinti pas notarą?   Taip, pripažįsta.
Pas notarą jų tvirtinti nereikia. Legitimacijų Taryba yra kompetetinga nustatyti šių dokumentų (ne)originalumą ir (ne)tikrumą.
     
8. Ar galėčiau legitimuotis ir gauti bajorystės pripažinimo aktą, jei bajorų kilmės buvo mano prosenelė iš mamos pusės?   Taip, galite, jei turite pakankamai dokumentų.
     
9. Gal galite patarti? Kurgi man reiktų ieškoti savo kilmės? Nuo ko pradėti?   Skaitykite apie legitimaciją.
Galima naudotis bibliotekose sukaupta literatūra. Tai sunkus ir kruopštus darbas archyvuose. Jei nenorite ar neturite laiko tuo užsiimti, genealoginius tyrimus galima užsakyti pas mūsų istorikę genealogę Sigitą Gasparavičienę.
     
10. Ar paslaugos mokamos ir kiek tai kainuoja?   Taip, paslaugos mokamos. Kiekvienu atveju kainos gali būti skirtingos. Tai priklauso, kaip lengvai surandami dokumentai archyvuose, kokios apimties jūsų medžiaga.
     
11. Kokie duomenys reikalingi, norint pradėti genealogines archyvines paieškas?   1. Tėvo ar motinos (žiūrint, kuri šaka - vyriškoji ar moteriškoji Jus domina) vardo, pavardės, gimimo datos ir gimimo vietos, jų tikyba.
2. Senelio ar senelės vardo, pavardės, gimimo datos ir vietos.
3. Jų tėvų vardų, pavardžių, gyvenamos vietos, gimimo ir mirties datų (jeigu atsimenate). Eilės tvarka išvardinti senelio ar senelės brolius ir seseris
4. Kitos informacijos apie šeimos istoriją.Tai paspartins ir labai palengvins tyrimų eigą . Atliekant genealoginius tyrimus kiekvienas, atrodytų, nereikšmingas šeimos istorijos faktas gali būti labai svarbus.
     
12. Esu LBKS narys. Norėčiau svetainėje patalpinti mūsų giminės genealoginį medį. Kaip tai padaryti?   Jums reikėtų atsiųsti savo genealoginį medį Tai turėtų būti gif arba jpg formatu arba kokiu nors kitokiu, kurį galima būtų paversti paveikslu.
13. Norečiau paklausti, kas yra skaitoma majoratu?  

lot.major "vyresnysis"

  1. kai kuriose šalyse nuo feodalinių laikų išlikusi paveldėjino sistema, pagal kurią visas turtas nepadalytas tenka arba vyriausiajam giminės atstovui, arba vyriausiam iš gyvų mirusio sūnų, siekiant išsaugoti senųjų bajorų giminių galybę;

  2. dvaras, paveldėjimo keliu nepadalytas, atitenkantis vyriausiajam giminės atstovui

14. Kiti gimimo, santuokos, mirties liudijimai, įrodantys pretendento giminystės ryšį su paskutiniuoju protėviu, kurio bajorystė patvirtinta archyviniu dokumentu (iki ketvirtos kartos)

Jei pavyzdžiui norima legitimuoti asmenį, tai dokumentus pateikti iki ketvirtos kartos.. ar turima omeny, kad iki ketvirtos kartos kuris asmuo turėjo būti legitimuotas. Gal ankstesnių legitimavimo dokumentų nereikia naudoti, kurie yra virš ketvirtos kartos?

 
lX - Xa. legitimuodavo dažniausiai pilnamečius, bet būdavo atvejų, kai tėvai legitimuodavo ir mažamečius vaikus. XVIII a. jokiu legitimavimų nebūdavo, bajorai tradiciškai buvo bajorai, mokesčių nemokėjo buvo laisvi ir pan. Būdavo tik suteikiama bajorystė kokiam nors naujam asmeniui už kokius nors nuopelnus. Būdavo atvejų ypač Stanislovo Augusto laikais, kai bajorystę kartais gaudavo ir koks nors žydų tautybės asmuo už kokius nors nuopelnus, pvz., išlaidžiam karaliui paskolindavo pinigų.

Iki 4-tos kartos legitimavimas reiškia, kad prosenelė ar prosenelis turėjo jau būti bajorais.
Ankstesnių dokumentų reikia, kitaip kaip gi sudaryt genealoginį medį.

15. Norėčiau sužinoti ar gali legitimuotis nesantuokinis bajoraitės vaikas.   Negali

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Prisijungimas

Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
Antakalnio g. 76, Vilnius, LT-10206 Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click