<<O>>   Niekada nesiginčykite su kvailiu, nes kiti gali nepastebėti skirtumo.

BAJORIJA

Andriaus  Veršinsko, 2014 02 4:

Ką prarado Lietuva netekdama didžiosios dalies savo aristokratijos, diduomenės? Visų pirma, tai daugybę gabių, išsilavinusių žmonių, kurių išskirtines savybes mums geriausiai primena vienas iš jų – Vytautas Landsbergis bei jo giminė[3]. Žmonių, galinčių atsiremti į savo giminės istoriją kur kas gilesnę nei senelių karta, imti iš jos puikius pavyzdžius, nuo mažų dienų matyti aplinkos nesavanaudišką visuomeninę veiklą, kylančią iš atsakomybės už valstybę, tautą, (tokią tolimą valstietiškam mentalitetui, ieškančiam tik asmeninės naudos), saloninę kultūrą, gyvą viešąjį kalbėjimą. Ir, kas svarbiausia, itin platų akiratį, nepametant esminių tikslų, idėjų, vertybių bei bendro europinio konteksto, taktiniame, lokaliniame ir kasdieniame veikime.

GENEALOGIJA

Our mission is to preserve Litvak heritage by discovering, collecting, documenting, and disseminating information about the once vibrant Jewish community of Lithuania.

HERALDIKA

 

...Lietuvos karaliaus Kęstučio pinigėliuose (denaruose), Vytauto Didžiojo antspauduose ir herbuose “Vyčio” kryptis buvo į Rytus (nagrinėjant herbus, jo adversas dedamas į Šiaurę,
tad į kairę pusę bus Vakarai, į dešinę – Rytai. ).

Jogaila, tapęs Lenkijos karaliumi, 1388 m savo antspaude “Vytį” pasuka į Vakarus. Sunku dabar pasakyti kodėl taip buvo padaryta, – ar tai Jogailos nurodymu, norint įrodyti, kad jis priklauso ne Kęstučio giminei, o Algirdo ir todėl veda savo tautą iš Rytų į Vakarus, ar tai yra atsitiktinė graverio klaida (kas mažai tikėtina, nes heraldikoje klaidų negalėjo būti, – čia kiekviena atributikos detalė turi savo reikšmę ir prasmę). Kęstučio ir Vytauto Didžiojo “Vyčio” kryptis į Rytus turėjo savo simbolinę prasmę, – atkovoti savo protėvynę ir visą laiką rodyti slavų gentims, pretenduojančioms į Lietuvos teritoriją, savo pasiruošimą kovai, perspėti ateivius iš Rytų, kad Lietuvos valstybė yra galinga, karinga ir visada pasiruošusi duoti kovingą atkirtį interventams.....

 

Lenkų (T.Gajlio) herbų paveikslėliai

Polish heraldry is closely related to the Polish nobility, the szlachta, which has its origins in Middle Ages warriors clans that provided military support to the King, Dukes or overlords.

Exceptions apart, all Polish families belonging to the same noble clan used/use the same coat of arms. Polish original word Herb makes reference to the clan as well to the coat of arms at the same time.

 

Šventė Baltarusijos Janko Kupalos literatūros muziejuje

Ba­lan­džio 22 d. Bal­ta­ru­si­jo­je, Mins­ko Jan­ko Ku­pa­los li­te­ra­tū­ri­nia­me mu­zie­ju­je, bu­vo pa­si­tik­tas skulp­to­rius bei res­tau­ra­to­rius Da­rius Mi­liaus­kas iš Lie­tu­vos. Jis mu­zie­jui pa­do­va­no­jo at­kur­tą Lu­ce­vi­čių gi­mi­nės her­bą „No­vi­na“ (lie­tu­viš­kai „Ži­nia“).

ARCHYVAI

BARIS projekto metu suskaitmenintų dokumentų faksimilės
(pagal saugojimo vietas)

 
 

ŽINYNAI, ŽODYNAI

Žinynas sudarytas pagal Stanislovo Moravskio knygą "Keleri mano jaunystės metai Vilniuje".
Knygoje yra 33 psl. paaiškinimų - kas buvo kas, ką veikė, kuo tuo metu buvo garsus... Šie paaiškinimai gali kartais padėti tyrinėjant vienos ar kitos giminės genealogiją.

 

Dvarai - vietovė - savininkas

 

XVI a.- XVIII a. istorijos šaltinių Lotynų - lenkų - lietuvių kalbų žodynas

Iš viso: 1110 žodžių. Sudarė genealogai Stanislaw Pieniąžek (Lenkija ) ir Sigita Gasparavičienė (Lietuva), 2007 m.

 

APIE MŪSŲ ŽMONES

Bajorystė šiandien: protėvių vertybių ir tradicijų puoselėjimas

 Gabrielė Griciūnaitė - dvidešimtmetė antrojo kurso Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos medicinos studentė. Ši mergina ypatinga - graži, stilinga, protinga, tačiau ne vien dėl to. Visai neseniai, karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, ji buvo pripažinta esanti bajoraitė ir šiandien gali didžiuotis savo kilmingomis šaknimis.

 

Netikėti pasakojimai apie urvinį būstą, didmiesčius ir Lazdynų mikrorajoną

 "Pasaulis vis labiau miestėja. Tačiau čia pat, didmiesčių pakraščiuose, atgimsta kaimiška idilija“, – sako prieš mėnesį Vilniaus savivaldybėje pristatytos monografijos „Nuo urvinio būsto iki šiuolaikinio megalopolio“ autorius prof. Jurgis Vanagas. Knygoje, sulaukusioje žaibiško populiarumo, VGTU profesorius emeritas žaismingai pasakoja apie miestų raidos istoriją, tendencijas ir ateities miesto vizijas, apie pažangą statant būstus ir apie paradoksą, „kai ne viskas iš senos praeities pamiršta ar išmesta, kai daug kas kartkarčiais atgyja“

 

Šiaulių dramos teatro primadona Julija Gascevičiūtė

sausio 2-ąją sulaukusi garbaus jubiliejaus šeštadienio vakarą teatre suaukė gausaus būrio sveikintojų – pilna salė artimųjų, kolegų, draugų, šiauliečių, stebėjusių aktorę scenoje , atėjo pasveikinti jubiliatės su 85-erių metų sukaktimi. Aktorė neslėpė jaudulio ir sakė, kad nors tiek metų praleidusi scenoje, išeiti prieš publiką tebejaučia susijaudinimą.

 

Pokalbis su LBKS nariu kunigu Egidijumi Arnašiumi internetiniame laikraštyje.

2013 m. gruodžio 20 d.
 
 

...Šiandien, kai tiek daug susipriešinimo, melo ir apgaulės tiek aukščiausiuose mūsų visuomenės sluoksniuose, tiek neretai ir artimiausiame šeimos rate, pešantis dėl turtų, palikimų, atsigręžkime į Kūdikėlį Jėzų, gulintį Betliejaus prakartėlėje. Sustokime ir susimąstykime, koks trumpas laikas – ne turtuose žmogaus laimė, o žmogaus ir Dievo nuolatinėje draugystėje, klausantis sąžinės, širdies ir artimo balso. Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų 2014 Metų!

 

„Siela nerimsta, gyvendama tik sau“

Diana Valskienė – nepaprasta pradinių klasių mokytoja. Ji yra tikra bajoraitė, turinti kilmės dokumentus, tačiau to su auklėtiniais neaptarinėja, tik pasakoja apie renginius, parodas, koncertus, kuriuose dalyvauja su Lietuvos bajorais. Smalsūs, šiuolaikines technologijas įvaldę vaikai patys randa žinių apie mokytoją: trečiokėliai žino, kad ji yra Lietuvos bajorų karališkokios sąjungos senatorė, Šiaulių krašto bajorų draugijos vado pavaduotoja kultūros reikalams, o šių metų „Šiaulių dienose“ jie stebėjo teatralizuotą eiseną, kurioje dalyvavo ir jų mokytoja, pasipuošusi XVIII a. drabužiais.

APIE SVETAINIŲ DARBĄ

Čia galėsite paklausti.

Check to see if a website is down for you, or if it is down for everyone. Simply type in the website name below, then click the verify button to start!

DownForMe.org is the best place online to see if a website is down for just you, or if it is actually down for everyone. With the huge growth of the Internet, and new websites being launched everyday, DownForMe.org helps confirm when websites are offline so you will know!

ĮVAIRIOS

  • Žiniatinklio nuoroda Kaip padidinti svetainės reitingą Web Directory
 

Interneto archyve užfiksuoti LBKS puslapiai nuo 1994 metų

This calendar view maps the number of times http://www.bajorusajunga.lt was crawled by the Wayback Machine, not how many times the site was actually updated. More info in the FAQ.

 

- Nežinau, ar elitą galimą kaip nors kryptingai išugdyti it kokius kadetus, bet kad jį galima sunaikinti, istorija įrodė nekart. Ypač šiuo atžvilgiu skaudi Lietuvos istorija: juk jos elito genocidas vykdytas daugiau nei šimtmetį, keliais etapais. Po 1831 m. sukilimo buvo nužudytas ar ištremtas to meto elitas, bajorijos žiedas. Caro valdžia uždarė Vilniaus universitetą. Po 1863 m. sukilimo sunaikinta likusi aktyvioji bajorija, uždrausta lietuviška spauda.

 

Artimiausi įvykiai

07 Lie 2018n01:30PM - nBPA įteikimas valstybės dieną

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 115 svečiai (-ių) ir narių nėra

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click