kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

Pamokslai

Lapkričio 2 d. - Penktadienis
Mirusiųjų Minėjimo Diena (Vėlinės)
Kunigo Vienožindžio kapasKunigo poeto Vienažindžio kapas Laižuvoje
"Viešpats išgelbi teisiuosius" (102 psalmė)

Nerasime žemėje tokios tautos ar tikėjimo, kuris neskelbtų sielos nemarumo, amžino gyvenimo vilties. Vėlinių metas - tai proga prisiminti išėjusius į amžinybę ir palydėti juos savo malda. Pirmųjų amžių krikščionys Romos katakombų sienose yra palikę gražiausius tikėjimo amžinuoju gyvenimu liudijimus: "Atminkite mus, išėjusius pas Viešpatį, savo maldose ".

„Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė” (Jn 1,11).

kuciosŠv.Kalėdų stebuklas - Dievo Apsireiškimas gležnu kūdikėliu Betliejaus tvartelyje, kiekvienam iš mūsų yra priminimas apie neapsakomą skaičių Dievo kelių į žmogaus gyvenimą. O mes, ar visus kelius išbandėme ir išmynėme savo gyvenimo paieškose Dievo?..

Šv. Kalėdų laikotarpyje nerasime nei vienos katalikų bažnyčios, kurioje nebūtų pavaizduotas Betliejaus tvartelis. Kaip niekad taiklus yra 18 a. anglų poeto Alexander Pope pastebėjimas: „ Kokia nauda man iš to, jei Jėzus yra gimęs tūkstančiuose pasaulio tvartelių, bet nėra gimęs mano širdyje?“. Šių įstabių žodžių autorius vien todėl, kad buvo katalikas negalėjo siekti jokio oficialaus ugdymo, todėl lankė tik katalikų pradžios pogrindines mokyklas, o vėliau išsilavinimo siekė savo jėgomis. Jis nuo ankstyvos vaikystės sirgo nepagydoma kaulų tuberkulioze. Oksfordo žodyne Alexander Pope įvardijamas trečiuoju poetu ir rašytoju po Šekspyro ir Tennyson.

„ Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“ (Mt 11, 6)

Trečio Advento Sekmadienio Evangelijos atverta paslaptis - pirmenybė veikimui ir darbui, o ne kalboms ir pažadams. Būtent Jėzaus asmenyje su kaupu išsipildo patarlės: „Žodis moko, bet pavyzdys patraukia“ tikrasis grožis ir prasmė. Jėzus nekalba apie strategijas, „galimybių studijas“ kas, deja, šiandienos gyvenime yra tiesiog tapę valdžios aparato lengvu kasdieniu pasipinigavimu ir nerūpestingu materialinių išteklių švaistymu.

Jėzus Jono Krikštytojo mokiniams apie save pasako kitaip: „ Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“ (Mt 11, 4-6).

„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“ (Mt 3, 2)


Advento metas, tai Jono Krikštytojo žemiškos veiklos viršūnė, liudijanti apie artėjančias permainas žmogaus ir visos bendruomenės gyvenime. Kai į evangelinę kelionę leidžiamės su Jėzumi, ryškiai įsispaudžia tikinčio žmogaus sielos veidrodyje nuojauta, kad susitikimas su Jėzumi perkeis mūsų gyvenimus. O tai reiškia, kad būti vakarykščiu žmogumi daugiau neįmanoma.

Jėzaus pašaukimas į apaštalus daugeliui mokinių buvo netikėtas, bet, jei įsivaizduotume save pašauktųjų tarpe, prisipažinkime - tikrai lauktas pašaukimas.

„Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Mt 24, 44)

adventas1

Pradedame Advento metą, vilties, rimties ir susikaupimo laikotarpį, kuriame Jėzaus Žodžiai turi būti naujai išgirsti ir susikaupus bei pasitelkus proto aštrumą permąstyti. Tai pasiruošimo metas antram Kristaus atėjimui į šį pasaulį. Jėzus I Advento sekmadienio Evangelijoje primena kiekvienam iš mūsų Nojaus dienas, kai Nojų supusi aplinka nerūpestingai puotavo, linksminosi, pokyliavo ir stebėjosi keistu Nojaus elgesiu, kai šis nedelsdamas statė laivą ten, kur nebūta jokio vandens ir jūros gelmių. (Taigi, kam jam šis laivas?!)

Nojaus elgesys ir šiandien mums liudija, kokia gelbstinti malonė gali būti žmogui, kuris diena iš dienos lavina savo dvasinę klausą, nuolat vengia barškalų ir blizgučių savo kasdienybėje, maitina savo sielą tik tyru dvasiniu maistu - gyvu Dievo Žodžiu.

„Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save” (Mt 1, 24)

Ketvirto Advento sekmadienio žinia šių dienų pasauliui – drąsos! Ir šio dieviško jausmo pavyzdys - prieš mus iškylantis Šv. Juozapo asmuo. Retai kur Evangelijose minimas, dažnai nepastebėtas, nutylėtas, šį sekmadienį suspindintis visu vyriškos sielos grožiu ir šiandien liudijantis, kaip ypatingais gyvenimo momentais neišsigąsti, drąsiai imtis atsakomybės už kitų likimus, jautriai įsiklausyti į Dievo balsą ir Juo vadovautis savo gyvenimo kelyje.

Pasaulis, kuriame šiandien kaip niekad tiek daug sukurta techninių ir palenginančių kasdienį žmogaus gyvenimą naujovių, visais šaltiniais reklamuojamų progų ir galimybių, deja, kaip niekad skendi baimėje ir dvasinėje tamsoje. Kai palygini šiandienos kai kuriuos negandos ištiktus vyrus, kai į jų namų duris pasibeldžia artimųjų ligos ar bedarbystė, gali išvysti dažnai visai kitokį atliepą į susidariusią gyvenimišką padėtį, nei kad elgėsi gerai mums žinomas šventraščio Juozapas, pelnytai gavęs kilnų Šventos Šeimos globėjo vardą.

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 174 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
Antakalnio g. 76, Vilnius, LT-10206 Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click