kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<<O>>   Niekada nesiginčykite su kvailiu, nes kiti gali nepastebėti skirtumo.

Karininkų ramovės salėje šalia Lietuvos trispalvės - žydra LBKS vėliava su centre išsiuvinėta karališka auksine karūna, o apačioje - auksinis Mindaugo ženklas (apversta "M" raidė su kryželiu viršuje). Sieną puošia LBKS herbas. Giedamas Lietuvos himnas.

Vilniaus apskrities bajorų seimelis

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga ruošiasi savo suvažiavimui, kuris įvyks š.m. balandžio 27 d. Tuo tikslu buvo surengti bajorų seimeliai šešiose apskrityse, Vilniaus apskrities seimelis (2002-03-24) septintasis ir paskutinis prieš LBKS Seimą.
Karininkų ramovės salėje šalia Lietuvos trispalvės - žydra LBKS vėliava su centre išsiuvinėta karališka auksine karūna, o apačioje - auksinis Mindaugo ženklas (apversta "M" raidė su kryželiu viršuje). Sieną puošia LBKS herbas. Giedamas Lietuvos himnas.
Susirinkusius bajorus pasveikino LBKS vadė Undinė Nasvytytė, sureikšmindama šį darganotą kovo 24 dienos sekmadienį su Verbų sekmadieniu, kai Kristus su palmės šakele rankose jojo ant asilo, skleisdamas aplinkui gėrį...gal ir mūsų buvusių didingų bajorų palikuonys, apžvelgę savo nuveiktą prasmingą darbą, mintyse išsineš simbolišką palmės šakelę su devizu "Tiesa, garbė, orumas".


LBKS Vilniaus apskrities vadas prof. dr. Konstantinas Bogdanas trumpai apžvelgė apskrities bajorų sąjungos dabartį ir ateitį, kanclerė Gražina Juknevičienė išsamiai ir nuoširdžiai supažindino su Vilniaus apskrities bajorų veikla. Per du metus nuo paskutinio seimelio įvyko 27-eri įvairaus pobūdžio renginiai: valstybinių švenčių minėjimai, labdaros vakarai, muzikinės vakaronės, ekskursijos, aplankant Lietuvos didžiųjų kunigaikščių pilis Baltarusijoje, kelionė po žymaus Lietuvos mokslininko, gamtos tyrinėtojo, elektrolizės teorijos pradininko T.Grotthuss'o gyvenimo ir darbo įsimintinas vietas Lietuvoje ir Latvijoje, ir daugelis kitų renginių.
Bajoro B.Vonsavičiaus pranešime - legitimacijos komisijos ataskaita. Po revizijos komisijos ataskaitos buvo įteikti padėkos raštai ir gėlės tiems bajorams, kurie aktyviai dalyvavo ir nuoširdžiai prisidėjo prie LBKS Vilniaus krašto veiklos. Po pietų pertraukėlės įvyko pasisakymai ir diskusijos.
LBKS - ne pelno siekianti, nepolitinė organizacija, o tik vienijanti bajorus. Profesoriaus K.Bogdano žodžiais tariant, tai gražus romantiškas suaugusių žmonių žaidimas. O kodėl nepažaisti jaunimui, kurių tarp 550 Vilniaus krašto bajorų yra net 167. Tad ir susibūrė bajorai ir bajoraitės į jaunimo organizaciją. Savo narius pasiūlė į tarybą ir senatą. Diskusijose jaunimo atstovai kalbėjo apie kultūrinių renginių plėtotę, ryšius su užsienio ambasadomis, turiningus labdaros vakarus ir kt. Sumanymų pasisakymuose netrūko. Padiskutavę, pasidaliję aktualijomis, kritiškai įvertinę savo atliktą programą, nutarta: ne rusenti, o degti mūsų protėvių dvasia kartu su kūrybiniu jaunimu. Kelias, kuriuo ėjo bajorai, dar nepamirštas, tebėra gyvas. Bajorų tikslas - skatinti dvasinį Lietuvos gyventojų atgimimą, pagalbą Lietuvos valstybei, istorijai, kalbai, kultūrai. Bajorė Audronė Musteikienė supažindino su jos sukurtu LBKS tinklalapiu, apie jo dėka atsiradusius ryšius su kitų pasaulio valstybių bajorais, laiškais, atsiliepimais, pageidavimais.
Diskusijoms pasibaigus, buvo išrinkti nariai į valdymo struktūras: Vilniaus apskrities tarybą, delegatai į senatą bei Seimą. Vilniaus apskrities bajorų sąjungos vado išrinkimas atidėtas po LBKS Seimo.
Seimelio uždarymui suskambėjo muzikinis "Bajorų giesmės" įrašas (muzika A.Bražinsko, žodžiai bajoro P.Juodelės).

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Mūsų bičiuliai

valdovų  
dautarai  
 

NVA

NVA facebook

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 116 svečių ir narių nėra

Prisijungimas

Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
Antakalnio g. 76, Vilnius, LT-10206 Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click