kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<> Laisvė - tai ne tada, kai gali daryti ką nori. Laisvė yra tada, kai gali nedaryti to, ko nenori.

Leidyba

Tarpukario bajorai fotografijose

ISSN 1392-1304
LIETUVOS BAJORAS Istorijos ir kultūros žurnalas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos leidinys

Pirmasis viršelis

 

Ketvirtasis viršelis

Vyriausiasis redaktorius
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS
h. Gulbė, LBKS Garbės bajoras

Redakcijos kolegija:
Konstantinas BOGDANAS
h. Rožė, LBKS Garbės bajoras
Giedrė BULOTAITĖ-JURKŪNIENĖ
h. Koscieša
Kęstutis Kazimieras IGNATAVIČIUS
h. Kirvis
Bronislovas VONSAVIČIUS
h. Gulbė, LBKS Garbės bajoras
Dizaincrė Rasa ŠEIKUVIENĖ

Išleido Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. LBKS adresas: Žalioji a. 2a, Trakų Vokė, LT-02021 Vilnius. Redakcijos adresas: Dainų g. 98-45. LT-78270 Šiauliai. Tel. 841 454171, ei. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Spausdino: Spaustuvė „Arx Baltica", Veiverių g. 142B, LT-46353 Kaunas.

 

"The Lithuanian Nobleman". Chief editor: Leonas Peleckis-Kaktavičius. Published since 1995 by the Lithuanian Royal Union of Nobility. Address: LBKS, Žalioji a. 2a, Trakų Vokė, LT-02021 Vilnius, Lithuania.
Editorial office: Dainų g. 98-45, LT-78270 Šiauliai, Lithuania. Tel. 370 41 454171.

 

 

TURINYS
Redaktoriaus skiltis /1
„ LIETUVOS BAJORO " ANKETA
Dešimt klausimų LBKS vadui
Kęstučiui Kazimierui Ignatavičiui / 2
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 90-MEČIUI
Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS.
1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataras Donatas Malinauskas / 5
MOKSLAS
Jūratė ČIRŪNAITĖ.
Kauno pavieto bajorų giminių pavadinimai -
lietuvių pavardžių šaltinis /14
Arūnas" Kazys KYNAS.
Jogailos heraldinis ženklas / 20
AMŽIAUS MĮSLĖ
Molėta RUTKAUSKIENĖ.
Vvtauto Didžiojo sarkofago pėdomis / 24
TRADICIJOS '
Karaliaus palaiminimo ir karūnavimo ritualas.
Parengė Edmundas NAUJOKAITIS /30
IŠTAKOS
Bronislovas VONSAYIČIUS.
Iš Lietuvos baįoriįos istorijos / 35
LITERATŪRA IR MENAS
Onutė GAIDAMAVIČIŪTĖ, Eilėraščiai / 38
Svarbiausia, ką paveldėjau. - meninis polinkis / 39
Audronė MUSTEIKIENĖ.
Dažams džiūti dar ne laikas / 44
ISTORIJA IR DABARTIS
Alfas PAKĖNAS.
Kaip Lietuvos bajoras tarnavo
sovietiniame karo laivvne / 47
ATSIMINIMAI
Algimantas CHMIELIAUSKAS.
Už dvigubu grotų / 51
IŠ ARCHYVŲ
1919-1939 metu Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas / 56 SPEKTR4S 157
Summarv / 64
© Lietuvos bajoras, 2008 (13) Leidžiamas nuo 1995 metų Pirmajame viršelyje: Sofija VEIVERYTĖ. Žygimantas Augustas. Aliejus, drobė. 196x158. 2002.
Ketvirtajame viršelyje: Puošnus Čekijoje užsakytas brokatas Vytauto Didžiojo palaikams suvynioti. Saugomas Signatarų namuose Vilniuje. Kęstučio Stoškaus nuotrauka.

ISSN 1392-1304
LIETUVOS BAJORAS Istorijos ir kultūros žurnalas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos leidinys

Pirmasis viršelis

 

Vyriausiasis redaktorius
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS

Redakcijos kolegija:

Konstantinas BOGDANAS
Giedrė BULOTAITĖ- JURKŪNIENĖ
Kęstutis Kazimieras IGNATAVIČIUS
Bronislovas VONSAVIČIUS

Dizainerė Rasa ŠEIKUVIENĖ

Išleido Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. LBKS adresas: Žalioji a. 2a, Trakų Vokė, LT-02021 Vilnius. Redakcijos adresas: Dainų g. 98-45, LT-78270 Šiauliai.
Tel. 841 454171, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už pateiktus faktus ir teiginius atsako autoriai. Rankraščiai negrąžinami ir nerecenzuojami. Spausdino V. Nekrošiaus „Saulės spaustuvė", Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai.

„The Lithuanian Nobleman". Chief editor: Leonas Peleckis-Kaktavičius. Published since 1995 by the Lithuanian Royal Union of Nobility. Address: LBKS, Žalioji a. 2a, Trakų Vokė, LT-02021 Vilnius, Lithuania. Editorial office: Dainų g. 98-45, LT-78270 Šiauliai, Lithuania. Tel. 370 41 454171. Opinions of the authors need not necessarily be that of the editorial office.

  TURINYS

Redaktoriaus skiltis /I

AKTUALIJOS
Kęstutis Kazimieras IGNATAVIČIUS. Metai po suvažiavimo /12

MOKSLAS
Violeta RUTKAUSKIENĖ. Istorinis Lietuvos palikimas - kur jis? /3

Arūnas Kazys KYNAS. Jogailos heraldinis ženklas
"Dvigubas lygiakryžmis kryžius" / 10

IŠTAKOS
Bronislovas VONSAVIČIUS. Lietuvių bajorų draugija Lietuvos Respublikos laikais /14

ASMENYBĖS
Teresė Nijolė PREIDIENĖ. "Visą gyvenimą tarnauju Lietuvai" / 18

ŠAKNYS
Kastytis STALIORAITIS, Viktoras ŠAKALYS.
Vainių Oranskių giminė /20

ISTORIJA IR DABARTIS
Vytautas Jonas RIMGAILA. Meškelių dvaro ir jo šeimininkų likimai /27

LITERATŪRA IR MENAS
Alfonsas SAMUILIS. Krėvos pilies bokštas. Romano "Laužai liepsnoja" ištrauka /31

Viktoras RUDŽIANSKAS. Penki eilėraščiai /35

Kazimieras MACKEVIČIUS. Tarpukario bajorai fotografijose /38

KULTŪROS ISTORIJA

Irena MILIUKIENĖ, Vytautas VYČAS. Dailininkų vaidmuo LDK dvaruose /43

Gediminas GRIŠKEVIČIUS. Rūmai, parvedę į Palangą bajorišką Europą /46

KNYGOS
Silvija PELECKIENĖ. Rašytojas giminės įpareigojimą įvykdė garbingai /49

ATSIMINIMAI
Vytautas VYČAS. Liūdnas grafo Dominyko Pliaterio sugrįžimas /52

IŠ ARCHYVŲ Dvarai, jų savininkai ir telefonų numeriai
1939 metų sąrašas (papildymas) /53

SPEKTRAS /54
SUMMARY /60

©Lietuvos bajoras, 2007 (12)
Leidžiamas nuo 1995 metų

 

  Pirmajame viršelyje: Ferdinando I privilegija, patvirtinanti Mikalojui Radvilai suteiktą kunigaikščio titulą. 1547 metai.
Ketvirtajame viršelyje: Algirdas Jonas Aleksis Žemaitis, Jeruzalės Šventojo kapo riterių ordino didysis komendantas, Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Oksfordo universiteto magistras. Dailininkas Liudvikas POCIUS (145x97 cm, al, drobė, 2005).

Kalendoriai buvo išleisti 2004 ir 2005 metais

Dizaineris / Designer - Giedrius Reimeris.
 

Žurnalas "Lietuvos bajoras"

2006, Nr 11, ISSN 1392-1304
Istorijos ir kultūros žurnalas
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos leidinys

2005, Nr 10, ISSN 1392-1304
Istorijos ir kultūros žurnalas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos leidinys, eina nuo 1995 m.

Vyriausiasis redaktorius Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS

Redakcinė kolegija:
Konstantinas BOGDANAS
Giedrė BULOTAITĖ-JURKŪNIENĖ
Kęstutis Kazys IGNATAVIČIUS
Artūras RUKAS DAUJOTIS
Zenonas Pranas VAŠKEVIČIUS
Povilas VITKEVIČIUS
Bronislavas VONSAVIČIUS

Užsakyti žurnalą:
  telefonu: +370 5 2 412504
     

Turinys

. Janina MALINAUSKAITĖ Trys dvidešimtojo amžiaus šviesuoliai
  BARBORA RADVILAITĖ. Drobė, al. 73x55 cm. 1997 m. (iš kairės) - Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė, Juozas Tallat-Klepša Vilniuje, 1909 m. rugpjūčio 15 d., pažymint lietuviškos scenos dešimtmetį.
Redaktoriaus skiltis
MOKSLAS Rita Regina TRIMONIENĖ Socialiniai pokyčiai žemaičių politiniame elite XVI a. antrojoje pusėje
  Violeta RUTKAUSKIENĖ Karališkieji Jogailos antspaudai
IŠTAKOS Bronislavas VONSAVIČIUS Lietuvių bajorų draugijos gimimas
ASMENYBĖS Leonas PELECKIS- KAKTAVIČIUS Amžinosios vertybės nepraeinančios
FOTOPASAKOJIMAS   Pirmasis bajorų vakaras Ch. Frenkelio rūmuose
IŠ DABARTIES Leonas PELECKIS- KAKTAVIČIUS Įpareigojimas - atkurti dvarą
LITERATŪRA IR MENAS Vytautas MARTINKUS Pasiuntinybė. Apsakymas
  Silvija PELECKIENĖ Noveletės
Vacys REIMERIS Eilėraščiai
  Vytautas O. VIRKAU Knygos ženklų meistras
KULTŪROS ISTORIJA Silvija PELECKIENĖ Pirmoji rašytoja, kilusi iš LDK
FILANTROPIJA Jolanta SKURDAUSKIENĖ Kunigaikščiai Oginskiai ir filantropijos tradicijos Plungėje
IŠ ARCHYVŲ   Dvarai, jų savininkai ir telefonų numeriai. 1939 metų sąrašas
ATSIMINIMAI Vanda SIRJATAVIČIŪTĖ Mano šeimos istorija ir vaikystės bei jaunystės dienos
DISKUSIJA   Kas šiandien turi teisę vadintis aristokratais?
SPEKTRAS    
    Summary
Išleido Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. LBKS adresas: Žalioji a. 2a, Trakų Vokė, Vilnius.
Spausdino V. Nekrošiaus "Saulės spaustuvė", Tilžės g. 198, Šiauliai 76203.
Redakcijos adresas: Dainų g. 98-45, Šiauliai 78270. Tel. 841 454171.


Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos leidinys, eina nuo 1995 m.
Redakcijos adresas
: Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius.

1-9 žurnalo numerių redakcinė kolegija (iki 2005 metų) :

Prof. dr. Artūras Rukas Daujotis (h.Grifas) - vyr. redaktorius, tel. 8-37 551743,
Undinė Nasvytytė (h.Sirakomlia)
Prof. dr. Povilas Vitkevičius (h.Bialinia) - redaktorius, mokslinis konsultantas, tel. 837 730388
Prof. dr. Konstantinas Bogdanas (h. Rožė),
Giedrė Jurkūnienė Bulotaitė (h. Koscieša),
Leonas Peleckis-Kaktavičius (h. Gulbė),
Vacys Reimeris (h. Prus I).

dizainas: UAB "Bonarta"
maketavo: dizainerė Jolanta Milūnienė

Jubiliejinio (1994 - 2004) turinys

 

Kęstutis Ignatavičius Naujojo LBKS vado programinės mintys
Undinė Nasvytytė Gerbiami bajorai ir bajorės
Bronislavas Vonsavičius Prie Lietuvos bajorų sąjungos ištakų
Irena Svietlauskienė LBKS atkuriamasis laikotarpis
Audronė Musteikienė LBKS Vilniaus apskrities bajorų veikla
  Kauno apskrities bajorų draugijos dešimtmetis
Henrikas Matusevičius Kauno apskrities legitimacijos komisijos ataskaita
Marius Kaubrys Klaipėdos apskrities bajorų gyvenimas
Silvija Peleckienė Betarpiški susitikimai - tikriausi
Egidijus Matulevičius Panevėžio skyriaus dešimtmetis
  Elena Borodicienė Žemaičių bajorų draugijos veikla

A.Mizgirienė Tauragės bajorų ataskaita
Vaiva Jucevičiūtė Bajorai ir muzika
Gina Kubiliūtė Seneliai savo anūkus mokina branginti laiką
Ugnė Babickaitė-Milerienė Nerimastingos dvasios bajorė
Ieva Kaušinienė A.Gelažiaus dailės paroda
Petras Šmitas Keturių bajorų dailės paroda
Vytautas-Jonas Rimgaila Trimitų herbo bajorų Miklaševičių atžalos
Rita Vileišytė-Bagdonienė Mano motina Ona Kazakauskaitė-Vileišienė
  Silvija Peleckienė Nepasibaigusi kelionė

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Mūsų bičiuliai

valdovų  
dautarai  
 

NVA

NVA facebook

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 108 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
Antakalnio g. 76, Vilnius, LT-10206 Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click