LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

liepa
     
 

Laikinas LBKS puslapis svarbiausiai informacijai skelbti.

LBKS portalas patyrė kibernetinę ataką, problema sprendžiama.
Jei reikalinga kokia nors svarbi informacija, prašome kreiptis į tinklaraštininkę

 
 

vardu

būkite pasveikinti su Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiu
ir Lietuvos bajorų draugijos 90-mečiu!

Pagarbiai,

Perlis Vaisieta
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas


 

2018 m. vasario 17 d. LBKS Senato posėdyje nuspręsta:

  • panaikinti 2014.03.29 LBKS Senato nutarimą, kad „LBKS Kauno padalinys yra veikiantis įsteigtos Kauno apskrities bajorų draugijos (KABD) pagrindu“;

  • išklausyti naujai įkurtos Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadovybės pasiūlymą dėl bendradarbiavimo su LBKS;

  • pritarti dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo tarp LBKS ir Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos, - sutartis pasirašyta;

  • įgalioti Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungą organizuoti LBKS padalinį Kauno krašte ir artimiausio LBKS Senato posėdžio metu pateikti savo įstatus LBKS Senatui susipažinti bei pristatyti kandidatus, atstovausiančius Kauno krašto bajorus LBKS Senate.

  • legitimuoti 34 nauji LBKS nariai pagal kraštus: Vilniaus -15, Kauno - 13, Šiaulių - 6.

Broniukaitytė Beata, Artūro d.
Gervė Šarūnas, Juozo s.
Gervė Vykintas, Juozo s.
Gervienė Puzinaitė, Povilo d.
Getautienė Vaisietaitė Ginvilė Loreta, Tomo d. (pagal antrą giminę)
Gudžiuvienė Šarkaitė Jūratė, Zenono d.
Jagelavičius Raimondas, Zigmanto s.
Jagelavičius Zigmantas, Valerijono s.
Jurienė Rimkutė Regina, Alekso d.,
Jurys Mečislovas, Leono s.
Kėkštas Laimonas, Vidmino s.
Kundrotienė Ratomskytė Giedrė, Felikso d.
Likevičius Kazimieras, Vytauto Dominyko s.
Loumidou Šimkutė Odeta, Jono d.
Nakčiūnaitė Fausta, Haroldo d.
Orakauskaitė Barbora, Henriko d.
Paulavičius Evaldas, Bronislovo s.
Pileckienė Kerytė Jurgita, Napoleono d.
Rimkutė Gertrūda, Arvydo d.
Ruseckas Giedrius, Jono s.
Ruseckienė Sipavičiūtė Vaida, Artūro d.
Savickas Robertas, Romualdo s.
Stankevičiūtė Rusnė, Sigito d.
Stašaitienė Kviliūtė, Rimanto d.
Stašaitis Deividas, Karolio s.
Stukaitė-Ruibienė Stukaitė Eglė, Rimanto d.
Stukas Rimantas, Leono s.
Stukienė Jagminaitė Danutė Marytė, Benedikto d.
Stukienė Pašiškevičiūtė Elona, Jono d.
Šarka Jonas, Zenono s.
Šarkienė Jagelavičiūtė Kristina, Valerijono d.
Šimkienė Šimkutė Živilė, Jono d.
Vaisieta Perlis, Tomo s. (pagal antrą giminę)
Zarakauskienė Kerytė Rūta, Napoleono d.

Legitimuoti asmenys, priklausantys Vilniaus kraštui, jau gali ir turi sumokėti (jei dar nemokėjo) likusią sumą į Vilniaus krašto bajorų sąjungos sąskaitą. Kitų kraštų - savo kraštuose.

Senato nutarimu (2014-11-22) visiems stojantiesiems:

Naujai legitimuojamiems nariams (įeina stojamasis, legitimacijos, BPA pagaminimo ir einamųjų metų nario mokesčiai):

Bendras mokestis 145 €  - dirbantiems.
Pensininkams, studentams ir moksleiviams numatyta nuolaida: bendras mokestis 90 €.

Pirmiausia sumokamas 30 € mokestis už legitimaciją. Legitimacijos tarybai priėmus sprendimą, legitimuotus narius tvirtina artimiausias Senatas. Patvirtinus išrašomas legitimacijos tarybos protokolas ir legitimuoti nariai skelbiami LBKS svetainėje (Naujienos/Patvirtinta legitimacija).

Sužinojus, kad asmuo legitimuotas, reikia nedelsiant sumokėti likusius 115 € (pensininkams ir studentams - 60 € ) už akto pagaminimą, stojamąjį ir einamųjų metų nario mokesčius.

Pateikus stojimo į LBKS dokumentus Vilniaus krašto legitimacijos komisijai, šiuos mokesčius turėtumėte pervesti į LBKS Vilniaus krašto bajorų sąjungos sąskaitą:

Įmonės kodas 303087198
AB SEB Vilniaus bankas
Sąskaitos Nr. LT537044060007926372

Vėliau legitimuoti nariai kasmet moka:

Nario mokestis: dirbantiems - 15 €, studentams ir pensininkams - 10 €.

Kitų kraštų LBKS nariai nario mokesčius perveda į savo krašto atsiskaitomąją sąskaitą.